Hortonov syndróm prejavujúci sa ako bolesť hlavy na spánkoch je pomerne vzácnym ochorením, ktorým trpí len veľmi malé percento populácie. Pacientmi sú prevažne muži v produktívnom veku, a práve z tohto dôvodu sa vedci domnievajú, že pôvodcom môže byť práve stres. Príznaky Hortonovho syndrómu sprevádza veľmi silná, až neznesiteľná bolesť hlavy, ktorú často nezmiernia ani analgetiká. Záchvatovú bolesť môže sprevádzať vysoká horúčka, potenie, zvracanie či mdloba. 

 

Ako sa prejavuje Hortonov syndróm? 

Hortonov syndróm je neprebádaným stavom, počas ktorého dochádza k neznesiteľnej bolesti na spánku. Táto bolesť je cielená bodovo a často sa upriamuje len na jednu stranu hlavy, podobne ako migréna, s výnimkou lokalizácie na spánku. Dôvod, prečo týmto syndrómom trpia viac muži ako ženy nie je známy, rovnako ako spúšťač bolesti. 

 

Hlavným prejavom Hortonovho syndrómu je bolesť na spánkoch, zvracanie, mdloba či horúčka, ktorá so sebou nesie ďalšie sprievodné symptómy, ako napríklad zvýšená citlivosť kože či dehydratácia. Záchvatové ataky bolesti na spánkoch prichádzajú v pravidelných intervaloch, pričom spúšťač je nejasný. 

 

Bolesť prichádza najmä počas spánku či nočných hodín. Tento stav je spúšťačom viacerých porúch spánku. Pacient už vopred počíta s bolesťou a nie je schopný zaspať. Mnoho z postihnutých pacientov samovoľne užíva lieky na spanie či na ukľudnenie, keďže znovu sa opakujúca bolesť zabraňuje kľudnému spánku či prežívaniu dňa bez obáv pred možným vznikom bolesti. 

Hortonov syndróm a bolesť na spánkoch

Bolesť na spánkoch je typickým príznakom, ktorý sa objavuje v záchvatových bolestiach. Tieto ataky trvajú niekoľko minút až hodín a ich počet v priebehu dňa sa môže vyšplhať až na 10 záchvatov. Počas nich pacient trpí vyššie spomenutými príznakmi. Vykonávanie bežných činností, administratívna či manuálna práca je vylúčená, postihnutí pacienti opisujú následky Hortonovho syndrómu ako bolesť, ktorá je horšia ako počas migrény. 

 

Bolesť na spánkoch môžeme čiastočne vysvetliť anatomicky, nie vždy sa však jedná o túto príčinu. Ľudské oko je zásobené krvou z ciev, ktoré ústia z vnútorného krvného obehu. Oko je prakticky zhlukom cievnych zväzkov, na ktoré sú napojené jednotlivé časti oka a tým zabezpečujú jeho správnu funkciu. Dodávanie krvi z vnútorného krvného obehu platí aj pre svaly oka, ktoré zabezpečujú pohyb viečok a pohyb očných buliev. Výnimkou je však okohybný sval, ktorého zásobovanie pramení zo spánkovej tepny.

 

Ak nastane stav, ktorý podnecuje zápal spánkovej tepny a narušenie zásobovania krvou, dôjde k poruche funkčnosti okohybného svalu. Tento stav sa prejavuje dvojitým videním a silnou bolesťou v okolí spánku. 

 

Hortonov syndróm môže byť ľahko zameniteľný pre pacientov, ktorí túto bolesť nezažili. Bolesť hlavy na temene a spánkoch má pridružené symptómy ako je zvýšený stres, nedostatočný spánok a v ich dôsledku aj zhoršená životospráva. 

 

Diagnostika a liečba 

Diagnostiku vykonáva neurológ, ktorý stanoví neurozobrazovacie vyšetrenia –  MRI či CT. Na základe týchto vyšetrení, a dôkladnej anamnézy pacienta, je lekár schopný stanoviť diagnózu, ktorej výsledkom je medikamentózna liečba. Príznaky Hortonovho syndrómu sú veľmi bolestivé a alternatívna medicína je takmer neúčinná. 

 

Liečbu lekári započínajú podávaním určitého množstva kortikoidov či preliečením zápalového stavu spánkovej tepny. Zápal sa lieči vhodnou antibiotickou liečbou. V prípade, že príznaky Hortonovho syndrómu nie sú spôsobené zápalom tejto tepny, pacienti užívajú lieky na zmiernenie bolesti, rovnako ako pri migréne. Neurológ môže do liečby zakomponovať aj prvky fyzikálnej liečby.

 

 

Poraď sa s našimi skúsenými fyzioterapeutmi