Otvorená zlomenina predkolenia je častým následkom dopravných nehôd či pádov. Rovnako ako iné fraktúry, aj otvorená zlomenina má isté charakteristiky, pričom medzi najhlavnejšie patrí najmä nepekný pohľad. Je dôležité podotknúť, že jednotlivé kosti dolných končatín, rovnako ako stehenná kosť, nie sú príliš náchylné na zlomeniny. Problém však nastáva, keď je zlomenina spájaná s kĺbovým spojom, čo môže priamo vplývať aj na pohyblivosť v budúcnosti. Vyhliadky do budúcnosti však netreba zovšeobecňovať a všetko závisí od charakteru a náročnosti zlomeniny pacienta.

 

Otvorená zlomenina predkolenia – aké sú následky?

Fraktúra predkolenia, píšťaly či ihlice sú veľmi špecifickou diagnózou. Ako sme vyššie spomenuli, nedá sa úplne hovoriť o zničenej pohyblivosti, ale ani o neporušenom stave. Pacienti, ktorí absolvovali liečbu takéhoto typu zlomeniny určite potvrdia, že rehabilitácia je,  po správnom zrastení zlomeniny, najdôležitejšou zložkou liečby. Vykonávanie či naopak, zanedbávanie, rehabilitačných cvičení priamo vplýva na pohyblivosť v budúcnosti.

 

Kedy je možné začať s rehabilitáciou ?

Otvorená zlomenina predkolenia je stavom, ktorý sa môže rapídne líšiť. V istých prípadoch môže ísť len o čiastočnú zlomeninu, v iných je fraktúra kompletná. Od tohto parametru sa líši aj to, ako rýchlo je možné dostať pacienta späť do bežného života. Začiatok rehabilitačných cvičení je však spravidla po vykonaní rontgenových snímok, ktoré potvrdia, že liečebné procesy spojené so vzrastaním kosti už začali.

 

Prvým krokom je postupné zaťažovanie končatiny tak, aby sme neohrozili jej vnútorné hojenie. Proces hojenia kosti však závisí od niekoľkých parametrov, pričom najviac sú ohrození pacienti s osteoporózou, a teda rednutím kostí.

 

Dôležité je, aby bola rehabilitácia vykonávaná nie len v centre špecializovanom sa presne na tento účel, ale aj počas pobytu doma. Odporúčame však konzultáciu s ošetrujúcim fyzioterapeutom a ortopédom, ktorí určia stav, kedy je možné začať s rehabilitačnými cvičeniami.

 

Mnohí pacienti robia chybu, že rehabilitáciu pri fraktúrach zanedbajú, prípadne s ňou začnú príliš skoro. V oboch prípadoch je dopad značný a priamo vplýva na pohyblivosť končatiny. Je dôležité, aby bol precvičovaný celý komplexný aparát, nie len výhradne jedna časť.

 

V našej klinike Profy sa špecializujeme na náležitosti pohybového aparátu tak, aby sme zaistili plynulý pohyb danej končatiny čím skôr, a to bez dopadu na aktuálne zdravie pacienta.

Poraď sa s našimi skúsenými fyzioterapeutmi