Plodnosť je schopnosť ženy a muža pohlavne sa rozmnožovať a splodiť dieťa. Neplodnosť je problémom, ktorý postihuje mladšie aj staršie páry. Plodnosť u ženy začína prvou menštruáciou, resp. ovuláciou, počas ktorej je vajíčko pripravené na oplodnenie spermiou. Problémy spojené s infertilitou (neplodnosťou) môžu byť spôsobené hormonálnou dysbalanciou, vekom, oslaveným panvovým dnom, ale aj vážnymi zdravotnými komplikáciami na strane muža alebo ženy. 

 

Plodnosť a neplodnosť u ženy a muža

Plodnosť je fyziologická a hormonálna úroveň vyspelosti organizmu ženského a mužského pohlavia, ktorej výsledkom je oplodnenie vajíčka a počatie potomka. Schopnosť oplodniť vajíčko je daná mužovi pomocou ejakulátu (spermií), zatiaľ čo žena disponuje menštruačným cyklom zahŕňajúcim ovuláciu (vajíčko). 

 

Neplodnosť páru (infertilita, sterilita) je charakterizovaná, podľa WHO (Svetovej Zdravotníckej Organizácie), ako pár snažiaci sa o splodenie potomka po dobu dlhšiu ako 1 rok nechráneného pohlavného styku, pár možno považovať za sterilný (neplodný). 

 

Príčiny neplodnosti ženy

Plodnosť u žien je ovplyvňovaná aspektmi, ktoré možno často ovplyvniť medicínskou cestou – behaviorálnou, medikamentóznou alebo operatívnou liečbou. Vrodené vady, poruchy funkčnosti vajcovodov, oslabené panvové dno či vek sú najčastejšími príčinami neplodnosti. 

 

Vek

Vek ženy a jej plodnosť so sebou úzko súvisia. V tele ženy nastávajú hormonálne zmeny, vo vyššom veku prirodzene dochádza k menopauze, kedy je počatie dieťaťa nemožné. Plodnosť ženy je po 50. roku života značne obmedzená zdravotným stavom pacientky, stavom svalov panvového dna, ale aj možnou menopauzou, ktorej nástup je ovplyvnený genetickou predispozíciou. Plodnosť v menopauze je nemožná. 

 

Hormonálna dysbalancia

Hormonálna dysbalancia má veľký vplyv na plodnosť ženy. Hormóny potrebné pre udržiavanie pravidelného menštruačného cyklu môžu byť ovplyvnené psychickou pohodou, užívaním medikamentov a i. Nerovnováha estrogénov, prolaktínov či progesterónu sú jedny z načastejších kauzalít neplodnosti. 

 

Fyziologické predpoklady 

Fyziologické vady a genetické predispozície sú najčastejším dôvodom pre gynekologickú operatívnu liečbu. Nepriechodnosť vajcovodov, zhubné & nezhubné nádory, pevné zrasty v okolí malej panvy. V závislosti od konkrétneho problému a anamnézy pacientky je možné vykonať sekciu, či nasadiť vhodnú kauzálnu medikamentóznu liečbu. 

 

Infekčné ochorenia & vplyv liekov 

Infekčné ochorenia týkajúce sa reprodukčných orgánov vplývajú na plodnosť, najmä v prípade, keď prerastú do chronicity. Chronické zápaly močového mechúra, zápaly močových ciest, zápaly maternice a rodidiel či infekcie nadobudnuté traumatologickým úrazom či pôrodom. 

 

Pôrod a následný vznik infekcie môžu stáť za tzv. sekundárnou neplodnosťou, kedy sa páru nepodarí počas druhého potomka.

 

Užívanie dlhodobých liekov, ktoré zle reagujú s hormonálnym metabolizmom ženy sú najmä z radov hormonálnej antikoncepcie. Je prirodzené, že hormonálna antikoncepcia je vysadená ak sa pár snaží otehotnieť. Ak je vysadení pacientka HAK (hormonálnu antikoncepciu) príliš rýchlo, organizmu sa nemusia automaticky upraviť hormóny potrebné pre počatie, resp. oplodnenie vajíčka. Najčastejším prejavom je meškajúca či absentujúca menštruácia. 

 

Príčiny neplodnosti muža

Plodnosť mužov je ohrozená z pohľadu vitality spermií a kvality erekcie. Vo viac ako ⅔ prípadov je za sterilným párom chyba v mužovi, pričom sa toto číslo každým rokom zvyšuje. 

 

Kvalita spermií

Kvalita spermií je daná geneticky, alebo podmienená aktuálnym životným štýlom. Kvalita spermií počas veku muža variuje, avšak muž je schopný splodiť dieťa aj v pomerne https://www.who.int/. Nedostatočný počet spermií, ich nedostatočný pohyb ovplyvňuju plodnosť hoci je žena zdravá. pre rozpoznanie kvality spermií sa využíva spermiogram, ktorý vyhodnotí obsah ejakulátu. Na základe tohto testu je pacient podrobený liečbe.

 

Hormonálna dysbalancia 

Hormonálne zmeny u mužov majú iný priebeh ako tie u žien.  Nízka hladina testosterónu vplyvom hormonálnych zmien spôsobuje nie len neplodnosť, ale aj znížené libido. Pri zníženej hladine testosterónu počet spermií v ejakuláte klesá, rovnako ako šanca na úspešné oplodnenie. 

 

Fyziologické predpoklady

Vrodené vady či deformácie získané počas života fyzickou traumou môžu vyústiť až do neplodnosti. Porušená funkcionalita penisu, problém s dozrievaním spermií, dislokácia semenníkov sú len jedny z mála vád, ktoré je nutné riešiť s urológom, špecialistom. 

 

Ochorenia & vplyv liekov

Infekčné ochorenie môže byť pôvodcom neplodnosti rovnako ako psychická choroba vo forme alkoholizmu, chronického fajčenia, čím priamo vplýva na vitalitu orgánov. Lieky potlačujúce alkoholizmus, či lieky korigujúce ochorenie pečene vplyvom alkoholizmu môžu byť nevyhovujúce a priamo vplývať na erekciu, ejakulát ako na samotné spermie. 

 

Oslabené panvové dno a vplyv na plodnosť 

Oslabené panvové dno a plodnosť žien, ale aj mužov, so sebou úzko súvisí. Svaly panvového dna oslabujú vplyvom tehotenstva, pôrodu, vplyvom veku či zranení. Ich oslabenie súvisí najmä  s inkontinenciou, ktorá môže nastať aj po tehotenstve

 

Neplodnosť spojená s oslabeným panvovým dnom sa týka najmä nedostatočnej inervácie, teda prekrvení. To, ako zvýšiť plodnosť je v prípade oslabeného panvového dna častá otázka. Efektívnymi cvikmi na panvové dno, Kegelove cviky,  zvýšime prekrvenie vaječníkov a maternice, ktoré nemusia dosahovať požadovanú vitalitu. 

 

Problémy s oslabeným panvovým dnom vplývajú na celkový proces tehotenstva, nie len na prekrvenie reprodukčných orgánov. Vďaka efektívnemu cvičeniu cvikov na panvové dno dochádza k progresu kvality práce vaječníkov (zvýšená kvalita vajíčok) a zvýšením priechodnosti vajíčkovodov, v prípade mužov semenovodov.Muži taktiež cvičia cviky na panvové dno, Kegelove cviky. Účelom je zlepšenie erekcie, prostaty a sexuálneho života.

 

Fyzioterapeut, ktorý je oboznámený s aktuálnou situáciou sterility daného páru kooperuje s oboma pacientmi. Zlepšenie sexuálneho života, prevencia pred inkontinenciou či zlepšenie priebehu budúceho tehotenstva sú vedľajšie prínosy Kegelovych cvikov, cvikov na panvové dno.