Hra je prirodzená súčasť života dieťaťa. Nielenže tým trávia svoj čas, ale hrou sa aj učia. Na to, aby sa dieťa hralo a rozvíjalo potrebuje bezpečné prostredie, v ktorom môže slobodne skúmať, objavovať a vymýšľať. Pri hre je dieťa uvoľnené a veci idú ľahko. Zažíva pocit flow, teda prúdenia v činnosti bez úsilia. A práve tieto princípy možno poľahky využiť u detí aj v procese učenia sa nových zručností, kognitívnych ako aj motorických, teda pohybových. Navyše pohybové hry dostanú z detí prebytočnú energiu a takisto im zabezpečia pohybovú aktivitu, ktorá v dnešnej dobe deťom veľakrát chýba. 

V tomto článku sa pozrieme na to, ako využiť hru na to, aby sa dieťa učilo nové zručnosti, napredovalo, prípadne dobehlo vo vývoji svojich vrstovníkov. 

Deti a pohyb

Deti majú zväčša obrovské množstvo energie a pohyb je pre ne veľmi prirodzený. V konečnom dôsledku ich vývoj je od pohybu závislý. Pohyb smerom k maminej bradavke, záujem o okolie a jeho skúmanie, otáčanie hlavičky za zvukmi, hlasmi či zrakovými signálmi, to všetko predstavuje pre dieťa dôležité podhubie pre rozvoj telesný aj duševný.  

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by deti vo veku jeden až dva roky mali stráviť minimálne 180 minút rôznorodou fyzickou aktivitou. Deťom v predškolskom veku sa odporúča najmenej 60 minút mierneho až intenzívneho pohybu ako je behanie denne a školákom sa cielená intenzívna činnosť odporúča vykonávať niekoľkokrát do týždňa. 

Benefity pravidelného pohybu pre deti

Pravidelný pohyb je pre deti nevyhnutný a prispieva k pevnejším kostiam, lepšej imunite a takisto im pomáha sa lepšie vyrovnávať so stresom. Nehovoriac o tom, že sa pri ňom mnohému naučia – od rôznych pohybových zručností, až po fungovanie v tíme. Pohyb ich takisto vystaví nepohodliu a prehre, ktoré sú nesmierne dôležité na prípravu do dospelosti a zvládaniu životných výziev. 

Navyše, deti, ktoré sa pravidelne hýbu a zapájajú do športov  majú menší sklon k agresivite, majú lepší zmysel pre morálku, zodpovednosť a spolupatričnosť. 

Podobne ako u dospelých aj u detí pohyb priaznivo vplýva na nervovú sústavu, pomáha predchádzať depresiám a podporuje zdravie po všetkých stránkach, od činnosti srdca, pľúc, trávenia, imunity, metabolizmu, dobrý spánok, kognitívne schopnosti až po fyzický rozvoj. 

Pohyb je skvelá prevencia proti plochým nohám, problémom s chrbticou (skolióza) a neskôr civilizačným ochoreniam ako cukrovka, vysoký krvný tlak, obezita, ap.

Deti sa vďaka športu a pohybu naučia, že dosahovanie cieľov si vyžaduje čas, trpezlivosť a istú mieru disciplíny. 

Ideálne je, ak je pohyb pestrý a dieťa má z neho radosť. Tu by si mali cieľavedomí rodičia uvedomiť, že oveľa dôležitejšie, ako výsledky dieťaťa je jeho šťastie, zdravie a spokojnosť a samo by si malo vybrať či sa chce pohybu venovať a ak áno, ideálne, ak si ho vyberie samé. Samozrejme, istá miera usmernenia zo strany rodičov je na mieste, ale je nutné si uvedomiť, že nie z každého dieťa môže vyrásť úspešný profesionálny športovec. 

Pohyb u detí rozlišujeme na spontánny a cielený. K spontánnemu možno priradiť každodenný pohyb súvisiaci s presúvaním sa, hrou, prechádzkami, sánkovanie, lyžovanie, bicyklovanie, ap. Cielený pohyb je taký, keď dieťa cielene trénuje istý druh športu alebo telesnej aktivity pod odborným dohľadom. 

Ak sa aj dieťa venuje pravidelným tréningom čohokoľvek – baletu, hokeju, tenisu, tancu, futbalu, je dobré, ak jeho fyzický a pohybový rozvoj z času na čas prehodnotí aj fyzioterapeut, odborník na detskú fyzioterapiu. Aj napriek pravidelnému pohybu, môže dôjsť k chybnému rozvoju, alebo je potrebné kompenzovať stereotypnú činnosť terapeutickým pohybom – uvoľňovanie, strečing, alebo naopak posilňovanie. 

Pohybové hry pre deti

Či už pracujete so škôlkarmi alebo skupinou detí na detskej oslave, či na ihrisku, alebo máte doma vlastné ratolesti, poznať pár pohybových hier pre deti sa vám určite zíde. Všetky uvedené hry rozvíjajú pohybové zručnosti detí, rýchlosť, pohotovosť, koordináciu pohybov, samostatnú prácu, ale takisto prácu v kolektíve. V neposlednom rade sa dieťa pri hre učí prijímať výhru aj prehru. 

Naháňačka 

Asi najznámejšia hra, ktorá bola súčasťou detstva každého z nás. Jedno dieťa chytá a ostatné pred ním bežia, akonáhle sa dieťaťu podarí niekoho chytiť, úloha chytača sa presúva na to dieťa. Niekedy sa táto hra vie vymknúť spod kontroly, dajte pozor, ak sa na hre zúčastňujú väčšie i menšie deti. 

Schovávačka

Opäť ďalšia z kategórie “must” hier, teda hra, ktorú musí dieťa zaručene zažiť! Jedno dieťa ráta do desať a na konci zakričí: “Schovaný, neschovaný, idem!” Kým dieťa ráta (hľadač), ostatné deti sa schovajú. Dieťa, ktoré rátalo sa vydá hľadať ostatné deti, ale musí to urobiť tak, aby miesto, kde rátalo, malo stále na očiach, pretože ak niekoho nájde, musí dobehnúť k tomu miestu. Ak sa naopak vzdiali príliš ďaleko, niektoré zo schovaných detí môže na dané miesto pribehnúť skôr, ako hľadač a ten musí rátať odznova.

Farby

Deti v škôlke túto hru pri trochu cviku poľahky zvládnu. Vyberte si 3-4 heslá, napríklad farby, pričom každá farba bude predstavovať konkrétny pohyb. 

Napríklad biela – modrá – červená – čierna pričom biela znamená krok doľava, modrá zas krok doprava, červená dozadu a čierna otočiť sa. Deti chodia v kruhu za sebou a vy im hovoríte heslá v ľubovoľnom poradí, na ktoré musia deti reagovať správne. Táto hra učí deti správne a rýchlo reagovať na počuté heslo.

Molekuly

Na túto hru je potrebných viac detí, ideálne kolektív v škôlke, alebo viac detí na ihrisku. Vy hovoríte čísla a deti sa musia zoskupiť do skupiniek takého počtu detí. Nezaradené dieťa/deti vypadávajú z hry, až kým nezostane posledná dvojica. Táto hra učí detí premýšľať strategicky, združovať sa do skupín a počítať.

Teplo – zima

Vopred dohodnutý predmet, ideálne nejakú hračku, schováme v miestnosti tak, aby sa deti nepozerali. Predmet musia hľadať a my ich navigujeme slovami teplo, ak sú blízko predmetu a zima, ak sa od predmetu naopak vzďaľujú. 

Hra na zvieratká

Ideálne ak si deti samé vyberú obľúbené zvieratko a imitujú jeho pohyb, zvuky a prostredie, v ktorom žije. Veľmi obľúbené sú medzi deťmi žabka, psík, mačka, ap. Prípadne im môžete pomôcť vyrobiť aj masky na tvár, alebo prevlek. Ďalšia možnosť je, že deti budú chodiť po miestnosti a vy im poviete, aké zvieratko majú imitovať. Takto môžete prestriedať značnú časť živočíšnej ríše.

Beh cez prekážky

Rozložte po miestnosti rôzne prekážky – krabice, stoličky, deky, hračky, špagát, ktoré deti musia preskočiť, preliezť alebo podliezť. Môžete im merať čas a urobiť si preteky. 

Prines

Nie, neurobíme si z dieťaťa psíka, ale nachystáme si krabicu a podľa predmetov, ktoré máme k dispozícii doma, im dávame inštrukcie, aby priniesli do krabice predmety, ktoré majú určitú farbu, alebo sú vyrobené z určitého materiálu. Napríklad, teraz do krabice dones zelený drevený predmet, kovový biely predmet, modrý plastový predmet, atď. 

Skákanie cez švihadlo alebo preskakovanie gumy

Ďalšie z tradičných hier, ktoré boli kedysi medzi deťmi veľmi obľúbené. Oživte tieto jednoduché hry pre svoje deti. Skákanie je jednou z dôležitých pohybových zručností, ktoré dieťa potrebuje zvládnuť. Najskôr na oboch nohách a neskôr na jednej nohe. Skákanie buduje silu prevažne dolných končatín, vytrvalosť, kondíciu a priaznivo pôsobí na lymfatický systém. 

Lyžička a loptička

Na podlahu nalepte lepiacou páskou dve vodorovné čiary, po ktorých musí dieťa prejsť s pingpongovou loptičkou na lyžici, pričom loptička nesmie spadnúť. 

Detská joga

Veľmi obľúbená je detská joga, ktorú hravo zvládnete aj doma. Prípadne sa dieťa môže pripojiť k vášmu tréningu. 

Hudobno-pohybové hry

Ako už naznačuje názov samotný, ide o pohybové hry spojené s hudbou, ktoré preveria hudobný sluch a rytmus a podporia spontánny pohyb u dieťaťa. 

Tanec 

Stačí zapnúť obľúbenú hudbu a nemusí byť ani detská a zatancujte si s deťmi. Je to zábava pre ne i pre vás a zároveň si môžete všimnúť či má dieťa hudobný sluch a rytmus a prípadne ho podporiť v ich rozvíjaní. Do tanca poľahky možno zapojiť aj spev. 

Sochy

Kto by nepoznal túto hru pre najmenších? Pri tejto hre sa používa hudba, do rytmu ktorej sa pohybujú deti. Vopred si s deťmi určte zvuk, alebo to môže byť aj zastavenie hudby, kedy sa musia deti okamžite zastaviť v aktuálnej polohe bez pohybu, teda stať sa sochou. Hýbať sa môžu až po opätovnom spustení hudby. Táto hra ich učí pohotovo reagovať a udržať rovnováhu v danej pozícii. Hudbu z repráku možno nahradiť aj spevom. 

Stoličky

Ďalšia hudobno-pohybová hra. Postavíme do kruhu o jednu stoličku menej, ako je počet detí. Teda, ak je detí 12, stoličiek bude 11. Zaznie hudba a detí sa začnú prechádzať okolo stoličiek. Keď sa hudba zastaví, musia si sadnúť na stoličku, ten kto si nesadne vypadáva z hry. Opäť táto hra učí detí pohotovo reagovať a vnímať hudbu. 

Zlatá brána

Tradičná hra na Zlatú bránu. Na túto hru je treba viacero detí, prípadne sa môžu zapojiť aj dospelí. Dve deti stoja oproti sebe a držia spojené ruky hore – vytvárajú bránu. Ostatné deti kráčajú v rade za sebou popod bránu a spievajú pesničku (slová uvádzame nižšie). Dieťa, ktoré sa nachádza v bráne v momente, keď doznie pesnička, je chytené a vypadáva z hry.

„Zlatá brána otvorená,
zlatým kľúčom podoprená.
Kto do nej vojde, jabĺčko nájde,
či je ona, či je on, nepustím ho z brány von.“

Pohybové hry s loptou

Hádzanie loptičiek do krabice

Hádzanie lopty je jednou zo základných zručností dieťaťa a začať možno už po pol roku života dieťaťa predstupňom hádzania, teda gúľaním lopty. 

Na hádzanie loptou vám postačí obyčajná krabica a pár plastových alebo iných loptičiek, ktoré z určitej vzdialenosti budete hádzať do krabice, prípadne tých krabíc môže byť aj viacero v rôznych vzdialenostiach od seba.

Gúľanie / hádzanie lopty

Podľa veku dieťaťa zvoľte gúľanie a/alebo hádzanie lopty. Zlepšuje sa tak koordinácia pohybov, presnosť, úchop. 

Pohybové hry na rozvoj rýchlosti

Chytanie loptičky

Dospelý alebo staršie dieťa si nachystá loptičky (napr. tenisové) – o jednu menej ako je počet detí, ktoré sa zapoja do hry. Deti stoja v rade s rukami za chrbtom a človek s loptičkami stojí za nimi, aby ho deti nevideli. Následne loptičky hodí ponad deti, tie sa musia rozbehnúť a uchmatnúť si loptičku. Dieťa, ktoré loptu nechytí vypadáva z hry.

Stanovištia

Hra podobná hre Farby, ktorú sme opísali vyššie s tým rozdielom, že teraz si postavíme farebné kužele po miestnosti alebo na ihrisku a pri každom kuželi si určíme akú polohu je potrebné pri každom kuželi zaujať. Po odštartovaní sa dve z detí rozbehnú k stanovišti. Úlohou nie je iba k stanovišti dobehnúť čo najrýchlejšie, ale takisto zaujať vopred dohodnutú pozíciu. 

Hry pre najmenších

Tieto hry sú vhodné pre bábätká a deti do cca troch rokov. Síce nie je jednoduché tak malé dieťa zmysluplne zabaviť každý jeden deň, prípadne vymýšľať stále nové veci, dobré je, že pre najmenšie deti je väčšina vecí ešte nová a teda zaujímavá. A v mnohých prípadoch je dôležitejšie to, čo robíme, skôr spôsob nášho prístupu a miera našej pozornosti. 

Krabica plná prekvapení

Do krabice poukladajte rôzne predmety – pestrofarebné šatky, textílie, drevené kocky, loptičky a nechajte ich dieťa postupne z krabice vyťahovať a skúmať. Precvičí sa tak jemná motorika a uchopovanie predmetov. 

Hrkálky 

Deti veľmi dobre reagujú na všetko čo vydáva zvuk – šušťanie, hrkanie, atď. Ak máte doma nádoby, ideálna plastové, ktoré je možné dobre uzavrieť, naplňte ich ryžou, gombíkmi, strukovinou, pieskom  alebo čímkoľvek čo bude pri hýbaní nádoby vydávať zvuky. Dieťa si precvičí motoriku a uchopenie. Uistite sa, že sa k predmetom v nádobe nedostane. 

Fantázii sa v otázke pohybu a detí medze nekladú. Čím viac sa dieťa hýbe, tým lepšie, samozrejme s rozumnou mierou oddychu a regenerácie. Zaneprázdnenosť rodičov ich často núti utiekať sa k iným formám zábavy dieťaťa, ako je televízia a tablety. Pokroku v technológiách a hrách pre deti sa nemusíte vyhýbať ani brániť, možno len zvážiť koľko času vaše dieťa strávi sedením v školskej lavici a potom doma na gauči. Spoločná pohybová aktivita, do ktorej sa zapoja nielen deti ale aj vy sami, môže vyriešiť problém s pohybom pre celú rodinu a navyše strávite čas spolu.

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte článok

Priemerné hodnotenie 4.3 / 5. Počet hlasov: 6

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

MUDr. Jozef Staríček
Web | +

Odborné vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)
Atestovaný v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.