Svaly ľudského tela ponúkajú nášmu telu dostatočnú oporu na to, aby sme vedeli vykonávať pohyb. Tieto pohybové orgány však môžu byť vplyvom rôznych faktorov akútne či dlhodobo poškodené, čo prináša značný diskomfort. Prostredníctvom našich kliník v Bratislave a Trnave máme možnosť zažiť mnoho pacientov s rôznymi problémami pohybového aparátu. Z nich sa skoro 40% problémov týka najmä svalov ľudského tela. Bolesť, opuch či nedostatočnú mobilitu jednotlivých svalov sa snažíme riešiť viacero spôsobmi a technikami, hlavne však pohybovými či izometrickými cvičeniami, ktoré stimulujú elasticitu svalov.  

Aké svaly ľudského tela najviac trápia našich pacientov?

Fyzioterapeuti pôsobiaci v Profy sa stretávajú s mnohými problémami, ktoré značne znižujú kvalitu života pacienta. Nejedná sa len o bolesti svalov spôsobené následkom úrazu, ale aj tzv. svalové blokády, ktoré pramenia z nezdravého životného štýlu. Tieto blokády, degeneratívne poruchy chrbtice ale aj ich rehabilitácie majú bolestivý priebeh, ktorý korigujeme prevažne cvičením či metódami založenými na fyzikálnych javoch. Medzi tieto metódy sa zaraďuje napríklad elektroliečba, magnetoterapia či Mckenzieho techniky pod dohľadom našich kvalifikovaných fyzioterapeutov.

Problémy svalov horných končatín

  • Bolesť svalov predlaktia: Preťažené svaly, ktorých bolesť ústí z ich neprimeraného a kontinuálneho zaťaženia, sú často zanedbávané. Pacienti našu kliniku navštívia v čase, keď sa dostaví opuch, vznikne svalová horúčka, alebo je bolesť už chronická. Ak pacientovi v domácom prostredí nepomôže kľudový režim a odpočinok, prípadne si ho nedopraje, môže riskovať chronický zápal svalu, ktorý je liečený zväčša konzervatívnym typom liečby.
  • Tenisový a golfový lakeť: Tenisový a golfový lakeť so sebou úzko súvisia a neobjavujú sa výhradne len ako následok športu. Bolestivé sú úpony, pričom tenisový lakeť opisuje bolesť vonkajších úponov, tzv. laterálnu epikondylitídu, ktorá môže súvisieť aj s bolesťou predlaktia. Príznakmi nie je len vystreľujúca bolesť, ale aj opuch, či horúčka. Rovnaké príznaky sprevádzajú  aj golfový lakeť, v ktorého prípade je bolesť situovaná vo vnútorných úponoch, tzv. mediálne epikondylitída. Medzi podporné metódy liečby môžeme zaradiť elektroliečbu či kinesiotaping.
  • Poúrazové a pooperačné bolesti ramena, lakťa či predlaktia: Rehabilitačné techniky sa uplatňujú najmä po operačných zákrokoch, ich vykĺbení či zlomenine. Rehabilitácia je dôležitá z pohľadu zmenšovania odporu v svaloch, získavanie ich elasticity a rozcvičovania úponov a šliach.
  • Vykĺbenie ramena, prstov: Rôzne pády, nárazy, podvrtnutia. Počet týchto zranení sa obvykle zvyšuje s prichádzajúcou zimou a zľadovatelými chodníkmi. Zväčša sa jedná o prsty a ramená. Pred, alebo po napravení končatiny bolesť môže stále pretrvávať niekoľko dní. Ak slabosť a bolesť neutíchajú a pridruží sa opuch, môže sa jednať o zlomeninu kosti či jej nalomenie.

Problémy svalov dolných končatín

  • Vyvrtnutie členku:  Stáva sa aj počas bežnej chôdze. Prejavuje sa rýchlym opuchom, neznesiteľnou bolesťou či vytvorením hematómu. Základným pravidlom je aplikácia studeného obkladu pre zníženie opuchu. V mnohých prípadoch je z hľadiska dlhodobého pôsobenia znížená aj jeho pohyblivosť, čo je riešené liečebným postupom rehabilitačných cvičení.
  • Natiahnutie väzov: Natiahnutie väzov je príčinou návštevy mnohých športovcov, ktorí často zanedbali strečing či rozohriatie tela. Natiahnutie väzov sa hojí dlhšie a bolesť pri chodení je neznesiteľná. V niektorých prípadoch nepomôžu ani analgetiká a odporúčame natieranie mastí s účinkom proti opuchu. Najlepšou liečbou je pobyt v kľudovom prostredí.
  • Opuch chodidiel: Opuch chodidiel je príznakom, ktorý by sa nemal zanedbávať a často poukazuje na nesprávne návyky v životnom štýle. Či už je to dlhé státie, sedenie, alebo zlá životospráva. Problém však môže byť aj v cievach či tepnách, v ktorých môže byť prekážka v podobe krvnej zrazeniny. Vyšetrenie môže odhaliť aj to, že opuch je spôsobený tehotenstvo, hormónmi, prebytkom soli či užívaním špecifických liečiv. V prípade opuchu nôh urýchlene navštívte svojho všeobecného lekára.

Problémy svalov oporného systému

  • Stuhnuté svalstvo, blokády chrbtice: Blokády chrbtice sprevádzajú prvotné symptómy, ktoré mnohí pacienti prehliadajú. Šumenie v ušiach, pnutie , tuhnutie a slabá bolesť krku, šije či ramien sú časté príznaky pojednávajúce o možnej blokáde. Blokáda sa eliminuje za pomoci fyzioterapie, nikdy nie na základe autodiagnózy, kedy si pacient môže laickou masážou zhoršiť zdravotný stav. Viac si môžete v našom článku: Mäkké techniky: Rýchla pomoc pri blokáde chrbtice či stuhnutom svalstve
  • Bolesť krčnej chrbtice: Svaly ľudského tela sú namáhané aj podľa toho aké zamestnanie vykonávame. Bolesť krčnej chrbtice môže byť následkom nesprávneho držania tela, výrastkov na krčnej chrbtici, unkovertebrálna artróza či blokáda v tomto mieste.

Poraď sa s našimi skúsenými fyzioterapeutmi