Zlomenina jabĺčka je častou zdravotnou komplikáciou mnohých športovcov. Súčasťou aktívnej liečby tejto fraktúry je správna a včasne naplánovaná rehabilitácia, ktorá umožní postupné zlepšovanie pohyblivosti danej časti. Zlomenina jabĺčka je zložitou záležitosťou najmä z pohľadu liečby, kedy môže byť porušený aj samotný kĺb, ktorý chráni vnútornú kosť. Ak je kĺb nenávratne porušený, nadobúdanie pohyblivosti je aj niekoľkoročná záležitosť. Najviac ohrození sú športovci, ktorí sa venujú kontaktným športom, futbalisti či hokejisti. Nevylučuje sa ani náhodné zavinenie, napríklad dopravnou nehodou či nešťastným pádom.

 

Zlomenina jabĺčka – aké sú jej príznaky?

 

V tomto prípade je nutné podotknúť, že celá stavba liečby je postavená na charaktere zlomeniny. Pomocou rontgenových snímok je možné zistiť ako veľmi je poškodená kosť a aký dopad to má na samotný ohybový kĺb tejto dolnej končatiny.  Bez toho, aby sme predbiehali udalosti je nutné určiť to, či je koleno len narazené, alebo sa skutočne jedná o zlomeninu.

 

Pri narazení sa môže zdať, že opuch je takmer totožný s opuchom pri zlomenine. Zlomené koleno, respektíve zlomené jabĺčko, opuchne už do jednej hodiny v závislosti od jeho poškodenia. Môže sa stať, že sa opuch vplyvom adrenalínu dostaví o niekoľko hodín neskôr. Pri opuchu fraktúry jabĺčka opúcha aj časť stehna a píšťaly.

 

Druhotným príznakom je veľká bolesť, ktorá môže byť čiastočne tlmená adrenalínom. Často nie je možné pohnúť kolenom v žiadnom uhle, prípadný prenos pacienta je preň značne bolestivý. V niektorých prípadoch bolesť vystreľuje až do bedrových kĺbov, odkiaľ sa patrne môže prenášať na chrbticu.

 

Súčasťou sprievodných symptómov môžu byť aj krvné zrazeniny rôznych rozmerov, pričom sa môže objaviť v kolene aj krv, ktorá musí byť injekčne odstránená. V kolene sa môže nachádzať až 40-60 ml nezrazenej čerstvej krvi.

 

Je súčasťou zlomeniny jabĺčka aj haemarthros?

Haemarthros je jav, ktorý sme spomenuli v poslednom odseku predchádzajúceho odstavca zamerajúceho sa na všeobecné príznaky zlomeniny jabĺčka. V niektorých prípadoch sa môžeme v lekárskej praxi stretnúť s týmto javom, ktorý je nutný odstrániť pomocou punkcie – invazívnym odobratím pomocou podtlaku vytvoreného v striekačke s ihlou.

 

Haemarthros je obsah čerstvej krvi prejavujúci sa pri vnútornom poškodení kolena. Rovnako sa môže objaviť aj pri iných potiažach s kolenom, avšak môže byť typickým aj pri zlomení jabĺčka. Praktickou stránkou zákroku je aplikácia ihly pod spodnú časť jabĺčka tak, aby bolo možné vykonať punkciu kolena.

 

Obnova pohyblivosti pri zlomenom jabĺčku

Jabĺčko je spoj, ktorého poškodenie vplýva aj na samotný kĺb, ktorého poškodenie je často veľmi závažné. Kolenný kĺb sa pokladá za časť, ktorá nesie hmotnú záťaž celého trupu, vrátane horných končatín.

Postupné obnovovanie poyblivosti jabĺčka je kľúčové k prinavráteniu pôvodého stavu, pri ktorom bolo možné vykonávať všetky bežné činnosti. Po vážnom úraze jabĺčka, akým je jeho zlomenina, sú často možnosti pacientov obmedzené. Degradačnými ochoreniami, ktoré sa môžu objaviť po niekoľkých rokoch od operácie, sa môže stav zhoršovať. Prognózy do budúcnosti sú stanovené práve na základe správnej ortézy a dodatočnej rehabilitácie, vďaka ktorej spevnie svalstvo, ktoré vplyvom fraktúry ochablo.

 

Dôležitou súčasťou sú aj šľachy a väzivá kooperujúce na správnom a bezbolestnom pohybe kolena. Je nutné precvičovať celú sústavu dolnej končatiny, nie len jednu špecifickú vec. Práca fyzioterapeuta je počas rôznych fraktúr veľmi dôležitá. Dôležitosť podpory fyzioterapeuta okúsili viacerí pacienti, ktorí zanedbali povinné cvičenie a týmto krokom si privodili ďalšie problémy, ktoré sme naprávali práve na našej klinike Profy.

Poraď sa so skúsenými fyzioterapeutmi