Bezpečnostné pokyny na prevádzke

 1. Prosíme pacientov, aby na termín prišli 5 minút vopred a ešte pred vstupom do budovy si nasadili ochranné rúško, rukavice, poprípade ochranné okuliare.
 2. Každý pacient musí podpísať čestné vyhlásenie
 3. Vzhľadom k udržaniu najvyššej ochrany prosíme pacientov, aby mali na sebe dlhé oblečenie
 4. Pacient absolvuje meranie telesnej teploty bezkontaktným teplomerom
 5. Spoločné priestory sú permanentne dezinfikované aj s odporúčaným typom germicídneho žiariča
 6. Pred každým pacientom terapeut dezinfikuje priestor, pomôcky a vybavenie a nasadí si nové/sterilné látkové rúško, ochranné rukavice a okuliare
 7. Trvanie liečby 50 minút, vyhradený čas na dezinfekciu miestnosti je minimálne 30 minút
 8. Každý terapeut má k dispozícii dve miestnosti, prvý pacient dostáva terapiu v jednej miestnosti zatiaľ, čo sa miestnosť druhá dezinfikuje
 9. Terapeut využíva fyzikálnu liečbu, inštruované cvičenia, naprávanie a podľa potreby manuálnu liečbu
 10. Pacient čaká na pokyn z recepcie, aby v bezpečí a sám opúšťal miestnosť aj kliniku
 11. Prosíme pacientov, podľa možností, aby uprednostnili bezhotovostnú formu platby platobnou kartou
 12. Terapeut sa vyhýba podaniu ruky, dodržuje bezpečný odstup pri komunikácii a počas celej liečby má pacient aj terapeut nasadené ochranné rukavice a ochranné rúško prekrývajúce nos a ústa