Informácie pre návštevníka

Klinika otvorená

Prevádzky v Bratislave a Trnaveotvorené a príjmame akútne prípady a pacientov s bolesťami. Na termíny objednávame cez online rezervačný systém alebo telefonicky na:

 • 0949 093 171 (Bratislava)
 • 0905 117 923 (Trnava).

Poskytujeme služby:

 • Riešenia akútnych ortopedických úkonov,
 • Seknutia a blokády
 • Bolesti pohybového aparátu
 • Injekcie a infúzie
 • fyziatricko-rehabilitačné liečby

Neposkytujeme služby:

 • Pre pacientov, ktorí sú v nariadenej karanténnej liečbe,

Pacientom liečených pre nádorové ochorenie, po transplantáciách, na imunosupresívnej a biologickej liečbe, s viac ako 1 pridruženým chronickým ochorením

Bezpečnostné pokyny na prevádzke

 1. Prosíme pacientov, aby na termín prišli 5 minút vopred a ešte pred vstupom do budovy si nasadili ochranné rúško, rukavice, poprípade ochranné okuliare.
 2. Každý pacient musí podpísať čestné vyhlásenie
 3. Vzhľadom k udržaniu najvyššej ochrany prosíme pacientov, aby mali na sebe dlhé oblečenie
 4. Pacient absolvuje meranie telesnej teploty bezkontaktným teplomerom
 5. Spoločné priestory sú permanentne dezinfikované aj s odporúčaným typom germicídneho žiariča
 6. Pred každým pacientom terapeut dezinfikuje priestor, pomôcky a vybavenie a nasadí si nové/sterilné látkové rúško, ochranné rukavice a okuliare
 7. Trvanie liečby 50 minút, vyhradený čas na dezinfekciu miestnosti je minimálne 30 minút
 8. Každý terapeut má k dispozícii dve miestnosti, prvý pacient dostáva terapiu v jednej miestnosti zatiaľ, čo sa miestnosť druhá dezinfikuje
 9. Terapeut využíva fyzikálnu liečbu, inštruované cvičenia, naprávanie a podľa potreby manuálnu liečbu
 10. Pacient čaká na pokyn z recepcie, aby v bezpečí a sám opúšťal miestnosť aj kliniku
 11. Prosíme pacientov, podľa možností, aby uprednostnili bezhotovostnú formu platby platobnou kartou
 12. Terapeut sa vyhýba podaniu ruky, dodržuje bezpečný odstup pri komunikácii a počas celej liečby má pacient aj terapeut nasadené ochranné rukavice a ochranné rúško prekrývajúce nos a ústa
REZERVÁCIA BRATISLAVA
REZERVÁCIA TRNAVA