Angiografia

Angiografia je diagnostický postup v oblasti cievnej medicíny, ktorý umožňuje dôkladnú vizualizáciu cievnej sústavy. Pacientovi sa do cievneho systému zavádza kontrastné činidlo, čo umožňuje lekárom sledovať prítok krvi a identifikovať prípadné patologické zmeny. Toto vyšetrenie sa často využíva pri diagnostike arteriosklerózy, aneuryzie a iných cievnych chorôb.

Dopplerov Ultrazvuk

Dopplerov ultrazvuk je neinvazívna metóda, ktorá sa využíva na meranie rýchlosti a smeru krvného prúdu v cievach. Tento typ vyšetrenia je užitočný pri diagnostike kŕčových žíl, trombóz, a iných cievnych porúch. Pacientovi sa na postihnuté miesto aplikuje ultrazvuková sonda, a na základe odrazeného ultrazvuku lekári získavajú dôležité informácie o stavu ciev.

Sonografia a Jej Úloha pri Cievnych Vyšetreniach

Sonografia, známa aj ako ultrazvukové vyšetrenie, je neinvazívna metóda, ktorá využíva ultrazvuk na vytváranie obrazov vnútorných štruktúr tela. Pri cievnych vyšetreniach sa sonografia často kombinuje s inými diagnostickými postupmi na získanie komplexnejších informácií.

Role Sonografie pri Cievnych Vyšetreniach

  1. Vizualizácia Ciev: Sonografia umožňuje detailnú vizualizáciu cievnej sústavy, čo je dôležité pri diagnostike stenóz, aneuryziem a iných patologických zmien.

  2. Meranie Krvného Prúdu: S Dopplerovým efektom umožňuje sonografia meranie rýchlosti a smeru krvného prúdu, čo je dôležité pri hodnotení cirkulácie krvi.

  3. Sledovanie Cievnych Lúmen: Sonografia umožňuje sledovanie veľkosti cievnych lumén, čo pomáha identifikovať prípadné zúženia alebo blokády.

Ako Prebieha Sonografia pri Cievnych Vyšetreniach

Pri sonografii sa pacientovi aplikuje špeciálny gél na kožu, čo umožňuje lepšiu prevodivosť ultrazvukových vĺn. Sonograf pracuje s ultrazvukovou sondou, ktorá sa presúva po koži a posiela ultrazvukové vlny do vnútra tela. Odpovede odrazené od cievnych štruktúr sa zachytávajú a vytvárajú obraz, ktorý lekári môžu analyzovať.

Cievne vyšetrenia a sonografia sú kľúčové nástroje v diagnostike cievnych chorôb. Tieto moderné metódy umožňujú presnú diagnostiku a následne adekvátnu liečbu, čo prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu pacientov.

Postup Vyšetrenia

Vyšetrenie začína prípravou pacienta, ktorý by mal pred vyšetrením dodržiavať pokyny lekára, najmä čo sa týka stravy a užívania prípadných liekov. Po príprave nasleduje samotné vyšetrenie, ktoré je bezbolestné a nevyžaduje žiadne invazívne zákroky.

Cievne Vyšetrenia

Angiografia

  1. Príprava: Pacientovi sa podá kontrastné činidlo, čo sa zvyčajne vykonáva injekciou. Toto činidlo je viditeľné na röntgenových snímkach a umožňuje lekárom sledovať pohyb krvi v cievach.

  2. Snímanie: Po podaní kontrastného činidla sa začne röntgenové snímanie, ktoré poskytuje detailné obrazy cievnej sústavy. Lekári môžu identifikovať prípadné nepravidelnosti alebo obmedzenia toku krvi.

Dopplerov Ultrazvuk

  1. Aplikácia Ultrazvukovej Sondy: Lekár aplikuje ultrazvukovú sondu na oblasť záujmu, čo môže byť napríklad krk, stehno alebo iná časť tela s cievnymi štruktúrami.

  2. Vykonávanie Meraní: Ultrazvuková sonda generuje zvukové vlny a zachytáva ich odrazy od ciev. Pomocou Dopplerovho efektu je možné merať rýchlosť krvného prúdu a identifikovať prípadné turbulentné oblasti.

Sonografia a Jej úloha pri Cievnych Vyšetreniach

Aplikácia Sonografie

  1. Aplikácia Gélu: Pred začatím sonografie sa na pokožku pacienta aplikuje špeciálny gél, ktorý pomáha s prevodivosťou ultrazvukových vĺn.

  2. Pohyb Sondy: Sonograf pracuje s ultrazvukovou sondou, ktorá sa pohybuje po koži, posiela ultrazvukové vlny do vnútra tela a zachytáva ich odrazy. Tým vytvára dynamický obraz cievnej sústavy.

  3. Analyzovanie Obrazu: Lekári analyzujú získané obrazy, identifikujú prípadné nepravidelnosti, merajú veľkosti cievnych lumén a hodnotia krvný obeh v danej oblasti.

Zarezervujte si termín

Nečakajte zbytočne dlhé hodiny v čakárňach.
Prídite o trochu skôr pred vašim termínom a ponúkneme vám kávu v našich príjemných priestoroch.

Rezervácia