Masáž v takmer akomkoľvek formáte je príjemnou záležitosťou. Dá sa to však povedať i o reflexnej či športovej masáži? Tieto druhy masáži však nevyužívajú len športovci, ale i pacienti, ktorým masáž prináša nie len fyzickú, ale i psychickú úľavu.

Aký je rozdiel medzi športovou a reflexnou masážou?

Každá masáž, športová, reflexná či klasická, sa líši v určitých aspektoch, ktoré priamo vplývajú na uvoľnenosť svalov pacienta. Tieto masáže majú niečo spoločné a tým sú viaceré hmaty, pričom sa líšia najmä v intenzite, slede, rytme  a čase vykonania, napr. pred výkonom či po výkone.

Klasická masáž

Klasická masáž má vplyv najmä na psychiku pacienta. Pomáha odbúravať stres a napätie, ktoré sa hromadí vo svaloch pohybového aparátu. Za klasickú masáž sa považuje stláčanie či stimulácia mäkkých častí svalov, kedy dôjde k hĺbkovému uvoľneniu – hĺbkovému uvoľneniu svalov predchádza stimulácia podkožia. Cieľom tejto masáže je navodiť harmóniu tela i mysle, ale i zvýšenie odolnosti organizmu či prevencia pred možnou bolesťou spôsobenou stuhnutiu niektorej partie tela. Tento druh masáže ocenia najmä ľudia so sedavým typom práce, či prácou pri ktorej vykonávajú len jeden pohyb. Práve takto dochádza k blokovaniu určitých svalov, teda stuhnutiu. Klasická masáž zároveň prispieva k prekrveniu pokožky, čo vplýva i na správnu rekonvalescenciu svalov a podieľa sa taktiež na lepšom vyplavovaní odpadových látok z celého organizmu. Vplyvom vyplavovania odpadových látok z organizmu sa môže pacient cítiť po masáži unavený či malátny.  

Reflexná masáž

Reflexná masáž sa od klasickej masáže líši najmä v rytme vykonávaných hmatov, rovnako ako i v mieste aplikácie. Na začiatku masáže terapeut premasíruje povrchové časti svalu a kože, ďalej postupuje k hlbším vrstvám. Princípom reflexnej masáže je zásah do nervových spojení a reflexných oblúkov. Masáž sa aplikuje na miesta, pri ktorých prišlo k sekundárnym zmenám vplyvom primárnych zmien –  choroby, prípadne zranenia. Po konzultácií s terapeutom, terapeut  určí liečebný postup a v prípade zaradenia reflexnej masáže zvolí časť tela. Pokiaľ sa jedná o typ ako je napríklad reflexná masáž chrbta, terapeut zvolí hmaty ktoré sú určené pre dorzálnu časť. Medzi ďalšie časti bezmála patrí i thorakálna (hrudná) a pelvická (panvová). Miesto sa taktiež určuje na základe citlivosti kože a stuhnutia daného svalu. Využívajú sa hmaty pri ktorých sa používa palec a ukazovák. Medzi špeciálne hmaty patrí napríklad dvojpalcový hmat či pílovitý hmat.

Kontraindikácie reflexných masáží:

Kontraindikácie reflexných masáží sú veľmi dôležité a v prípade splnenia niektorých z daných aspektov je reflexná masáž z liečebného procesu, po konzultácií s terapeutom, okamžite vylúčená. Medzi kontraindikácie patrí napríklad cukrovka, kŕčové žily, taktiež sa reflexná masáž neodporúča vykonávať počas tehotenstva či infekčných a zápalových stavov.

Športová masáž

Rozdiel medzi športovou a klasickou masážou je v slede, rytme a najmä intenzite vyvíjaného tlaku.  Cieľom je však príprava svalov športovca k maximálnemu výkonu. Nie vždy sa však športová masáž vykonáva pred tréningom, ale i po, kedy je cieľom postupne uvoľniť organizmus. Športové masáže sa rozdeľujú na dva typy, podľa doby vykonávania. Prípravná športová masáž má za úlohu posilniť celkový organizmus športovca a to vďaka značnému prekrveniu a odvádzaniu škodlivých látok. Odvádzanie škodlivín taktiež prispieva i k výžive tkanív, teda k samotnej regenerácií v pravom slova zmysle.   Ďalším typom masáže je masáž pohotovostná a už z jej názvu vyplýva, že sa vykonáva presne pred súťažou či dôležitým tréningom. Táto masáž je dráždivá, alebo ukľudňujúca. Vďaka tejto masáži sa predchádza stresu, stuhnutosti svalov a má značný vplyv v prípade regulácie svalových stavov pred štartom.

Koľko trvajú masáže?

Každá masáž má stanovenú dĺžku, ktorú zvolí vyšetrujúci terapeut alebo lekár. Spravidla je to však od 30 minút až po 1 hodinu. Na našej klinike Profy každej masáži predchádza konzultácia, aby naši terapeuti vedeli o aký problém sa jedná a tak vedeli stanoviť liečebný program. Reflexná masáž i športová masáž je vykonávaná jedným z našich špecialistov, na našej klinike Profy. Ako je už vyššie spomenuté, čas závisí od daného problému.

Profesionálne výkony športovcov si žiadajú i profesionálne výkony zo strany personálu, medzi ktorý bezvýhradne patrí i športový fyzioterapeut. V našom centre Profy sú vítaní všetci, ktorí potrebujú rady a skúsenosti našich odborníkov. Máte záujem? Navštívte náš cenník (link) a objednajte si termín práve teraz!

Zarezervujte si termín

Nečakajte zbytočne dlhé hodiny v čakárňach.
Prídite o trochu skôr pred vašim termínom a ponúkneme vám kávu v našich príjemných priestoroch.

Rezervácia