Mckenzie diagnostika sa dostala do povedomia mnohých terapeutov, a to najmä vďaka skvelým liečebným výsledkom.

Čo je to Mckenzie diagnostika?

Je to určitý druh liečby, podrobná diagnostika, ktorej základ  je pochopenie pacientovho stavu do najmenšieho detailu a dôsledné prebratie anamnézy. Na základe týchto faktov certifikovaný odborník, nájdete ich aj v našom centre Profy, vyberie polohy, ktoré bude pacient precvičovať. Jedná sa nie len o ortopedickú metódu, ale hlavne o rehabilitačnú, kedy sa pacient svojej bolesti zbaví a to bez liekov potlačujúcich bolesť.

V čom spočíva Mckenzie diagnostika?

Mckenzie diagnostika má skutočne jednoduchú rovnicu riešenia problému. V praxi ide o súbor predpísaných polôh či cvičení. Posudok fyzioterapeuta alebo doktora v tomto prípade zohráva skutočne dôležitú rolu, kedy je uzdravenie závislé nie len od zodpovednosti pacienta, ale i od lekárskeho posudku. Samotné Mckenzie cvičenie podlieha prísnym anamnestickým faktorom. Nesprávne vykonanie Mckenzie diagnostiky môže viesť k vážnejším zdravotným komplikáciám!

Táto rehabilitačná terapia je skutočne prelomová a absolútne odlišná od bežného ortopedického či fyzioterapeutického systému. Musíme však podotknúť, že pokiaľ je táto terapia vykonávaná kvalifikovaným fyzioterapeutom hojenie zranenia trvá až o 50% kratšie. Mckenzie diagnostika ušetrí nie len čas, ale i peniaze.

Kto môže vykonávať metódu Mckenzie?

Nič nie je len tak a výnimkou nie je ani v lekárskej praxi. Každý fyzioterapeut by mal k svojej práci pristupovať s rešpektom k svojim pacientom a hlavne so zodpovednosťou za kroky v liečebnom procese. Výnimkou nie je ani Mckenzie diagnostika, pri ktorej musia byť terapeuti patrične školení a to s presným stupňom získaného vzdelania.

Prevenciou výskytu terapeutov s nedostatočným vzdelaním inštitút Mckenzie zaviedol zoznam terapeutov a odborníkov (MDT). Zoznam je uverejnený na ich oficiálnych stránkach, či na domovskej stránke inštitútu Mckenzie v každej krajine.  

Mckenzie diagnostika – ako prebieha krok za krokom

  1. Vyšetrenie a konzultácia – Prvým krokom nášho terapeuta z centra Profy je dôsledne prejdenie a vyrozumenie si pacientovej diagnózy. Terapeut, alebo doktor, pokladaná skutočne podrobné a detailné otázky pre zlepšenie obrazu o vašej bolesti, alebo pre jednoznačné určenie diagnózy. V tomto kroku taktiež nastáva i fyziologická prehliadka, kedy pacienta poverí k vykonaniu istých cvikov či polôh, v ktorých bude musieť pretrvať, alebo v nich zotrvať istú dobu. Následkom tohto vyšetrenia kategorizuje problém pacienta a terapeut vysvetlí danú problematiku.

  2. Klasifikácia, kategorizovanie problému – V Mckenzieho diagnostike má každý problém svoju špecifickú povahu a práve terapeut je schopný konkretizovať pacientov problém – to všetko na základe opakovaných procedúr, kedy kĺb či sval nenamáha len jednorazovo, ale cyklicky.

  3. Liečba – V prípade terapie Mckenzie je fyzioterapeut i osobným učiteľom. Základom tejto metódy je i osvojenie základných znalostí pacienta o jeho probléme,  vysvetlenie či priestor na vaše podrobné otázky. Všetky tieto faktory prispievajú k správnemu vykonávaniu cvičení v pohodlí domova a sú kľúčom k úspechu. Ďalším krokom je teda aplikovanie správneho sledu Mckenzie cvičení, o ktorých sa dozviete viac ,tu‘.

Začnime však od začiatku. Na základe vykonaných fyziologických procedúr, MDT,  terapeut predpíše konkrétne cvičenia, poradí, ktoré polohy sú pre zdravotný stav pacienta správne a naopak, ktorým by sa mal určite vyhnúť – aspoň dočasne. Pri niektorých zložitejších figúrach je zrejme potrebná i ľahká rehabilitácia, než bude pacient schopný toto cvičenie aplikovať sám.

Čo je úlohou Mckenzie diagnostiky?

Hlavným cieľom je znížiť čas liečby pacienta, ako i aplikovať čo najnižší počet spoločných terapeutických sedení. Takto pacient ušetrí nie len čas, ale i peniaze. Mckenzie cvičenie je náročné najmä pre ľudí so slabou vôľou, núti pacienta spraviť pre telo maximum a to bez zbytočného užívania tabletiek proti bolesti.

Vďaka cvičeniam ktoré predpíšu a podrobne vysvetlia naši certifikovaní Mckenzie terapeuti, úspešne zahájite i proces prevencie. Ide najmä o aktívne zapojenie nášho pacienta, vás, a vybudovaniu vzťahu k vlastnému telu. Naši pacienti sa dokážu liečiť sami i v pohodlí svojich domovov či kancelárií. Naši Mckenzie terapeuti sú pripravení vám poskytnúť potrebné vedomosti a pomôcky k úspešnej liečbe.

Zarezervujte si termín

Nečakajte zbytočne dlhé hodiny v čakárňach.
Prídite o trochu skôr pred vašim termínom a ponúkneme vám kávu v našich príjemných priestoroch.

Rezervácia