CIEVNA AMBULANCIA

Cievne vyšetrenie + Sonografia
Cievne vyšetrenie bez Sonografie
Konzultácia s cievnym lekárom