Čo je to elektroliečba?

Elektroliečba je jednou z metód fyzikálnej terapie, využívanú prevažne pre rehabilitačné účely. Využíva účinky predovšetkým elektrickej energie, ktorá zabezpečuje viaceré účinky na zdravotný stav pacienta, na oslabenom mieste. Medzi primárne účinky patrí analgetický účinok, účinok znižujúci bolesť, zlepšenie celkovej cirkulácie krvitlmí zápalové stavy. Vďaka zlepšenej cirkulácií krvi sa telo dokáže prostredníctvo zrýchlenej látkovej výmeny zbaviť odpadových a toxických látok, aktivuje obranný systém, ktorého základom je činnosť bielych krviniek.

Aké sú druhy elektroliečby?

Rehabilitačná a fyzioterapeutická prax využíva niekoľko druhov elektroliečby, počnúc od ultrazvukovej terapie, interferenčných prúdov, až po magnetoterapiu. Druh elektroliečby určuje ošetrujúci terapeut, alebo lekár, ktorý dôverne pozná anamnézu pacienta a taktiež i jeho diagnózu. Na základe konzultácie zvolí vhodný liečebný plán s možnými procedúrami elektroterapiou.

Princíp činnosti elektroliečby

Liečba elektrickou energiou je založená na stimulácií daných nervov a svalov elektrickou energiou, ktorá môže mať rôznu frekvenciu. Tá sa odvíja od daného úkonu a od špecifickej metódy elektroliečby. V závislosti od druhu zdravotného problému, liečebného plánu sa mení nie len frekvencia, ale i šírka impulzov a amplitúda. Tieto parametre významne ovplyvňujú procesy hojenia v tkanivách, znižujú bolesťstimulujú svalstvo.

Elektroliečba a jej zdravotné účinky

Indikácie elektroliečby sú viac ako priaznivé, nie len v prípade znižovania bolesti. Je známe, že elektroliečba významne prispieva k úľave pri nervovýchstavových bolestiach, chorobách kĺbov, pri skolióze či dokonca reumatizme mäkkých častí. Elektroliečba sa nevyužíva len na našich klinikách v  Bratislave a Trnave, ale je zaužívanou praxou mnohých ortopédov a neurológov. Elektroliečba má protiopuchový (antiedematozný), zvyšujúci prekrvenie (hypermetický), myorelaxačnýspasmolotický účinok. Ako sme už vyššie poznamenali, zlepšuje vstrebanie opuchov a taktiež i celkovú cirkuláciu krvi.  

Elektroliečba – nežiadúce a vedľajšie účinky

Konzultácia terapeuta s pacientom je základ, bez ktorého nie je možné vylúčiť niektorú z kontraindikácií, teda stavov, kedy je nebezpečné a nevhodné daný zákrok vykonať. Medzi všeobecné kontraindikácie elektroliečby patrí napríklad tehotenstvo, kožné infekcie, kardiostimulátor či implantované kovové časti. Tieto všeobecné kontraindikácie nemusia platiť pre všetky dané typy procedúr. Napríklad pri metóde magnetoterapie je možné vykonať procedúru i s implantovaným kovovými časticami.

Diatermia – forma elektroliečby

Čo je to diatermia?

Diatermia je jeden z druhov liečby elektrickou energiou. V diatermií sa využíva vplyv vysokofrekvenčného elektrického prúdu, avšak s nízkym napätím. Táto procedúra má veľmi dôležité účinky najmä pre liečbu poúrazových stavov, vďaka zlepšeniu cirkulácie krvi a lymfy, ktorá, ako sa dočítate v našom článku, zlepšuje odvod toxických a dopadových látok.

Princíp diatermickej procedúry

Počas tejto procedúry dochádza k dostatočnému zahriatiu hlbokých štruktúr v tele pacienta, bez akýchkoľvek porušení kože. Vďaka zvýšenému prehrievaniu dochádza k rozšíreniu ciev a kapilár, tým pádom dochádza k zlepšeniu okysličeniu a výžive tkanív, či uvoľneniu svalových spaziem. Práve vďaka terapií teplom kladne vplýva na degeneratívne ochorenia, svalovej reume či poúrazových stavoch, ako rehabilitačná procedúra.

Indikácie a kontraindikácie diatermie

Ako sme už vyššie spomenuli, diatermia má vplyv na degeneratívne ako i chronické ochorenia, vrátane gynekologických zápalov, urologických problémoch ale i pri urgentnej inkontinencií. Záleží na odporúčaní lekára a terapeuta a taktiež zhodnotenia celkového stavu pacienta, či navrhnutia inej, kompenzačnej techniky.

Väčšina druhov elektroliečby nepovoľuje jej vykonanie pacientom s kardiostimulátorom, výnimkou však nie je ani diatermia. Medzi ďalšie kontraindikácie patria taktiež iné kovové implantáty, malígne nádory, krvácavé stavy. Taktiež je nevhodné použitie na brucho pacientky, či na iné časti, ktoré patria do rastových zón – bez ohľadu na vek pacienta.

Koľko trvá diatermia?

Vykonávané procedúry vždy predpisuje ošetrujúci lekár, avšak v priemere diatermia trvá približne 10 až 15 minút. Periodicita liečebného procesu záleží od diagnózy a uváženia ošetrujúceho lekára.

Rebox

Čo je to rebox, reboxová terapia?

Prístroj rebox, ktorý je používaný v rehabilitačnej a fyzioterapeutickej sfére je metódou, ktorá bola patentovaná vo viacerých štátoch vrátane USA a Japonska. Reboxová terapia je využívaná v širokom spektre problémov, zahrňujúc neurologické ochorenia či napríklad poruchy pohybového aparátu. Rebox je využiteľný vo všeobecnej sfére, ako v akútnych prípadoch bolesti, tak i v liečbe chronických ochorení.

Primárnou výhodou ktorou oplýva reboxová terapia je okamžitý účinok  analgetického efektu po aplikácií prístroja. Úľava či vyliečenie daného problému závisí od jeho závažnosti, chronickosti či reakcie pacienta na doterajšie metódy, ktoré je možné kombinovať s reboxom.

Ako prebieha terapia reboxom?

Je nutné spomenúť, že ošetrenie prístrojom rebox je bezbolestné a bezpečné. Počas jednotlivej procedúry sú použité dve liečebné elektródy. Jednu z nich pacient drží v dlani a druhou terapeut prikladá na bolestivé, poškodené miesto. Takmer ihneď, zvyčajne po niekoľkých sekundách, nastúpi analgetický účinok znižujúci bolesť – vďaka mikrocirkulácií krvi. Ďalším významným účinkom je myorelaxačný účinok, ktorý je taktiež veľmi jednoducho pozorovateľný z pohľadu pacienta.

Dĺžka aplikácie reboxových prúdov záleží na onkotických a osnotických pomeroch v tkanivách danej oblasti, spravidla však 3-5 sekúnd v danom bode. Zaujímavosťou reboxu je i fakt, že liečba sa vykonáva ako v pasívnej, tak i v aktívnej, teda bolestivej, polohe.

Čo najlepší výsledok si vyžaduje i počet návštev či procedúr, priamoúmerný danému problému. Spravidla je to však 8 – 10 návštev.

Indikácie využitia reboxu

Reboxová metóda efektne pôsobí na znižovanie bolesti pri svalových spazmách, pomáha liečiť obmedzenú hybnosť kĺbu spôsobenú či už degeneratívnymi chorobami, alebo poúrazovými stavmi. Účinne taktiež rieši i opuchy vyskytujúce sa v pohybovom aparáte pacienta.

Kontraindikácie reboxu

Rovnako ako iné fyzikálne liečebné metódy i použitie reboxu si vyžaduje kontraindikácie v záujme zdravia pacienta. Medzi primárne kontraindikácie patrí:

 • Tehotenstvo

 • Infekčné a zápalové ochorenia kože

 • Nádorové ochorenia

 • Kardiostimulátor

TENS prúdy

Jedna z mnohých druhov elektroliečby, ktorá využíva špecifické impulzy na riešenie problémov spojených s mnohými druhmi chorôb či bolestí.

TENS prúdy, alebo transkutánna elektrická elektroneurostimulácia, pracuje na princípe dráždenia nervových zakončení. Vďaka tomuto počinu sa dosahuje viac bolestivých vzruchov a práve zmiernenie vnímania bolesti dokáže zmierniť len spomínané dráždenie nervov.

Už zmienené impulzy sa líšia najmä tvarom a sú výnimočne krátke, 0,01-0,75 ms. Čo sa týka ich tvaru, impulzy sú symetricky alebo asymetricky bifázické, alebo bifázické – alternujúce. Je možná rôzna aplikácia TENS prúdov, medzi ktoré sa zhŕňa využitie aplikácie ako TENS-Burst v salvách, TENS-Surge vo vlnách alebo TENS kontinuálne.

Indikácie a kontraindikácie TENS prúdov

Medzi indikácie, ktoré ponúka využitie liečby pomocou TENS prúdov patrí napríklad efektívne znižovanie bolesti, elektroliečba kolena, chrbtice, či  migrény. Vďaka TENS prúdom môžeme efektívne precvičovať a stimulovať atrofované svalstvo i v prípade, že pacient nemôže chodiť či vstať z nemocničného lôžka.

Medzi kontraindikácie TENS prúdov patrí:

 • Nestanovená diagnóza

 • Implantované kovové elektródy v prúdovej dráhe

 • Metastatické procesy

 • Tehotenstvo

 • Čerstvé kožné infekcie a defekty kože v mieste priloženia

 • Horúčky

 • Kardiostimulátor, iné kovové implantáty

Diademické prúdy

Ďalšou elektroterapiou je využitie diademických prúdov. Diademické prúdy využívajú rôzne zmesi elektrických, galvanických, impulzných i faradických prúdov. Vďaka rôznym druhom použitých prúdov sa taktiež i účinky zlučujú, čo má za následok vyššiu efektivitu vykonanej procedúry.

Druhy použitých prúdov:

V lekárskej praxi sa využíva niekoľko druhov prúdov, ktoré zabezpečia rôznorodosť liečby medzi ktoré patrí:

 1. Dvojitý impulzný prúd – V skratke, DF (Diphase Fixe). Princípom tohto prúdu je dvojcestnosť, ktorú dostaneme usmernením striedavého prúdu. V tomto prípade majú impulzy tvar kladných polvĺn, trvajú približne 10ms a jednou z najdôležitejších faktov je, že prúd nemá prestávku medzi jednotlivými impulzmi.

 2. Jednoduchý impulzná prúd – MF, Monophase Fixe. Na rozdiel od predošlého typu, MF prúd je jednocestne umiestneným striedavým prúdom, ktorý má frekvenciu 50Hz. Jednoduchý impulzný prúd vo svojej činnosti využíva prestávky medzi dvoma impulzmi, ktoré trvajú približne 10ms. Taktiež ide o kladné polvlny, striedavého prúdu so sínusovým priebehom, o dĺžke 10 – 15 ms.

 3. Prúdy striedajúce sa v dlhej perióde – LP, Courant Module En Lones Periodes. Tieto prúdy sú amplitúdovo a frekvenčne modulované. Jeho priebeh je monofázický, kedy  v druhej časti začne reagovať modulovaná amplitúdová polvlna. Tá efektne zmení prúdy MF (jednoduchý impulzný prúd) na DF (dvojitý impulzný prúd). V tomto prípade je galvanická zložka konštantná, trvanie je rozdielne.

 4. Prúdy striedajúce sa v krátkej perióde – CP, Courant Module En Courtes Periodes. Každú sekundu sa periodicky strieda jedna pulzná zložka, z frekvencie 50 Hz na 100Hz.

 5. Modulovaný impulzný, jednoduchý, prúd – MM, Monophase Module. Tento druh prúdu je prerušovaný, monofázický, amplitúdovo modulovaný impulzný prúd, ktorý obsahuje galvanickú zložku. S touto zložkou pôsobí až niekoľko sekúnd, 10, s následnou prestávkou trvajúcou 6 sekúnd. Vtedy pôsobí iba jednosmerná zložka.

 6. Synkopový rytmický prúd – RS, Rythme Syncope. Ďalší monofázický prerušovaný prúd, kedy počas trvania 1 sekundy pôsobí 50 impulzov kladnej polvlny, s nasledujúcou 1 sekundou prestávky.

Indikácie diatermických prúdov

Diatermické prúdy majú široké spektrum využitia nie len v rehabilitačnej a fyzioterapeutickej sfére. Medzi ďalšie indikácie patria aj :

 • Ochorenia pohybového aparátu

 • Neuralgie

 • Myalgie

 • Artrózy

 • Edémy

 • Raynoldsova choroba

 • Spondylózy

Diatermia a jej kontraindikácie

Kedy nie je možné vykonávať diatermickú procedúru? Už pri konzultácií terapeut upozorní pacienta na kontraindikácie a v prípade splnenia niektorých z kontraindikácií túto liečbu vylúči.

 • Medzi hlavné kontraindikácie patrí:

 • Kovový materiál v prúdovej dráhe

 • Čerstvé jazvy

 • Defekty a infekcie kože

 • Stav po rádioterapií a rontgene

 • Alergické prejavy

 • TBC ložiská

 • Metastázy a nádory

 • Srdcová oblasť

 • Oblasť hlavy

 • Algické brucho  

Koľko trvá elektroliečba a ako prebieha?  

Vo všeobecnosti sa nedá určiť presný čas za ktorý musí byť elektroliečba odvedená. Významnými faktormi je i vážnosť stavu, či celkové postavenie liečebného plánu. Pokiaľ neboli zistené žiadne fakty zabraňujúce vykonaniu elektroliečby, pozri kontraindikácie, začína sa nastavením jednosmerného prúdu, podľa pocitov pacienta.

Ďalej sa nastavuje veľkosť impulznej zložky avšak do miery, kedy pacientovi neprivodzuje bolesť. Ako sme spomenuli vyššie, nie len čas terapie, ale i druh a kombinácie niektorých prúdov sú individuálne. Hlavnú rolu hrá najmä druh ochorenia, úrazového stavu a jeho štádium.  V akútnom stave trvanie nie je dlhšie ako 3 až 5 minút, niekoľko krát počas týždňa. Pri liečbe chronických ochorení je dĺžka značne vyššia, až 10 minúť a viac. Rehabilitačná klinika Bratislava Profy, ponúka rôzne typy elektroliečby. Naši skúsení terapeuti po konzultácií zvolia vhodný liečebný plán vytvorený na mieru pre každého pacienta a to so zaradením jednotlivých metód a terapií. Jednou z možností je i využitie fyzikálnej terapie, konkrétne elektroliečby, ktorá je v rukách našich terapeutov plne bezpečná a hlavne veľmi účinná.

Zarezervujte si termín

Nečakajte zbytočne dlhé hodiny v čakárňach.
Prídite o trochu skôr pred vašim termínom a ponúkneme vám kávu v našich príjemných priestoroch.

Rezervácia