Čo je to rehabilitácia?

Rehabilitácia je liečebný proces, ktorý prebieha pod vedením fyzioterapeuta či lekára a to buď individuálne či v skupine. Skupina sa spravidla skladá z pacientov, ktorí trpia rovnakým druhom ochorenia.  Celá rehabilitačná aktivita je zameraná na určitú časť pohybového aparátu, pri ktorom sa precvičujú a pohybom ,otužujú‘ poškodené telesné časti. ( svaly, kosti, kĺby či nervová sústava)

Rehabilitácia je cielená liečba, ktorá je smerovaná na obnovu telesných funkcií pohybového aparátu. Podľa druhu zranenia či choroby sa využíva niekoľko druhov rehabilitačného cvičenia, vrátane polohovania, precvičovania či iných špeciálnych metód. Cieľom rehabilitácie nie je len obnovenie správnej funkcie pohybového aparátu. Medzi cieľe patrí aj cvičenie správneho dýchania keď sa do rehabilitačného plánu zaradujú kondičné cvičenia či posilňovanie. Všetko záleží od zdravotného stavu pacienta a doby po ktorú sa pacient na dané ochorenie či úraz lieči. Neodmysliteľnou súčasťou rehabilitácie je i nacvičenie prirodzených pohybových stereotypov. Medzi tieto stereotypy zaraďujeme napríklad sedenie, státie či chôdzu, ktoré sú nevyhnutné pri bežnom živote. Počas rehabilitácie sa však nemusia zásadne využívať len pohybové cvičenia, ale napríklad i fyzikálne terapie o ktorých sa dozviete viac ,tu‘. Všetky procedúry a cvičenia podliehajú predpisu zodpovedného fyzioterapeuta či lekára.

Po akých úrazoch či ochoreniach je nutné podstúpiť rehabilitačné cvičenie?

Rehabilitácia sa v praxi dá aplikovať na akékoľvek svalstvo či kĺb. Je však nutné nájsť v spolupráci s fyzioterapeutom tie správne cvičenia pre pacientov problém. Je niekoľko druhov rehabilitácií a metód, ktoré sa dajú aplikovať len pri špecifických problémoch. Ľudia najčastejšie vyhľadávajú pomoc fyzioterapeuta najmä v prípade civilizačných chorôb či vplyvom nesprávneho spôsobu života. Výnimkou nie sú ani deti, ktoré taktiež trpia nie len vrodenými vadami. Obezita, ochorenie ciev či srdca má taktiež vplyv na pohybový aparát. Ľudia trpiaci obezitou sa najčastejšie stretávajú s akútnou bolesťou kĺbov či deformáciou chrbtice. Práve civilizačné ochorenia často znemožňujú pohyb.  Tento nedostatok pohybu môže potom prispieť k vzniknutiu blokád v spinálnej oblasti, či v oblasti krčnej chrbtice.

Najčastejšie rehabilitované časti ľudského tela

Najčastejšia je bolesť krížov či veľmi bolestivé problémy s platničkami. Tieto bolesti sú spôsobené už vyššie spomenutými blokádami panvy či driekovej časti tela. Fyzioterapeut navedie pacienta k správnemu pohybu, či tráveniu voľnočasových aktivít, ako napríklad zaradenie chôdze s palicami či plávanie. V prípadoch kedy bolesť vyhráva nad potešením zo života je nutné navštíviť rehabilitačné centrum alebo fyzioterapeutickú kliniku. Takýmto centrom je aj naša klinika Profy v Bratislave. Naši fyzioterapeuti pomáhajú nielen v oblasti športovej rehabilitácie, ale s prehľadom vám pomôžu aj pri riešení dôsledkov civilizačných chorôb. Rehabilitácia pomôže aj (pri športe tak častých) problémoch spôsobených preťažením organizmu či nezvládnutím športového výkonu. Medzi takéto môžeme zaradiť napríklad natrhnutie svalu, únavové zlomeniny, natiahnutie svalu či šliach. 

Pri konkrétnom prípade, ako je napríklad natrhnutie svalu, je vhodná rehabilitácia nie len cvičením, ale aj s využitím fyzikálnych metód či veľmi účinnej Mckenzie terapie. 

Rehabilitačné cvičenie je účinnou metódou, kedy fyzioterapeut v spolupráci s pacientom ozdravuje pohybový aparát vplyvom špeciálnych cvičení. Využitie nachádzame nie len pre športovcov, ale i pre ľudí s civilizačnými a vrodenými chorobami či deťmi.

Cenník služieb nájdete na ,tomto‘ odkaze.  

Zarezervujte si termín

Nečakajte zbytočne dlhé hodiny v čakárňach.
Prídite o trochu skôr pred vašim termínom a ponúkneme vám kávu v našich príjemných priestoroch.

Rezervácia