Hrubá motorika a ako podporiť jej vývoj u bábätka

Čo je hrubá motorika?

Hrubá motorika sa týka schopností a pohybov zapojených do koordinácie veľkých svalových skupín, ktoré sú nevyhnutné pre pohyby ako chôdza, skákanie, beh, šplhanie, a rovnako pre udržiavanie rovnováhy a postoja. Tieto pohyby sú základom pre mnohé každodenné činnosti a sú kritické pre fyzický vývoj a zdravie jedinca.

Komponenty hrubej motoriky

 • Svalová sila: Základná sila potrebná na vykonávanie veľkých pohybov.

 • Koordinácia: Schopnosť súčasného a presného používania rôznych svalových skupín na vykonávanie komplexných pohybov.

 • Rovnováha: Schopnosť udržať telesnú polohu, či už v pohybe alebo v statickej polohe.

 • Flexibilita: Rozsah pohybu okolo kĺbov, ktorý umožňuje plynulý a efektívny pohyb.

 • Vyhýbanie sa prekážkam a navigácia v priestore: Schopnosť prispôsobiť pohyb a smer chôdze alebo behu v reakcii na zmeny v prostredí.

Činnosti zahŕňajúce hrubú motoriku

 • Základné pohyby: Chôdza, beh, skok, lezenie, plávanie a bicyklovanie.

 • Športové aktivity: Futbal, basketbal, gymnastika, ktoré vyžadujú koordináciu, rýchlosť a silu.

 • Tanečné a pohybové umenia: Balet a bojové umenia, kde je dôraz na kontrolu, rovnováhu a precíznosť pohybov.

 • Hry na detskom ihrisku: Šplhanie po rebríkoch, hojdanie sa, šmýkanie, ktoré stimulujú rôzne aspekty hrubej motoriky.

Význam hrubej motoriky

Rozvoj hrubej motoriky je základom pre celkový fyzický vývoj a zdravie. Pohybové schopnosti ovplyvňujú nielen fyzické, ale aj sociálne a emocionálne aspekty vývoja. Deti, ktoré majú dobre rozvinuté hrubé motorické schopnosti, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú fyzicky aktívnejšie, čo má priaznivý vplyv na ich fyzické zdravie, vrátane nižšieho rizika obezity, lepšieho kardiovaskulárneho zdravia a silnejšieho muskuloskeletálneho systému. Okrem toho, účasť na hrách a športových aktivitách podporuje sociálne interakcie, vytváranie priateľstiev a rozvoj tímového ducha.

Hrubá motorika tiež hrá dôležitú úlohu v akademickom úspechu, pretože fyzická aktivita môže zlepšiť kognitívne funkcie, ako sú pozornosť, pamäť a exekutívne funkcie. Navyše, schopnosť zapojiť sa do fyzických aktivít a hier posilňuje sebadôveru a sebavedomie detí.

Rozdiel medzi hrubou a jemnou motorikou

Hrubá a jemná motorika sú dva základné typy motorických schopností, ktoré sa líšia podľa typu pohybov, zapojených svalov a úrovne presnosti, ktorú tieto pohyby vyžadujú. Obe sú kritické pre všestranný vývoj jedinca, ale majú odlišné úlohy a významy v každodennom živote.

Hrubá motorika

Hrubá motorika sa týka koordinácie veľkých svalových skupín, ktoré sa podieľajú na veľkých pohyboch celého tela. Tieto schopnosti sú základom pre základné pohyby, ako je chôdza, beh, skákanie, lezenie, plávanie a bicyklovanie. Hrubá motorika zahŕňa tiež schopnosť udržať rovnováhu, meniť polohu alebo orientáciu tela a koordinovať pohyby viacerých častí tela súčasne. Tieto schopnosti sú základom pre aktívny životný štýl a sú dôležité pre celkovú fyzickú kondíciu, zdravie a výkonnosť v športe a hre.

Jemná motorika

Na rozdiel od hrubej motoriky, jemná motorika sa zameriava na menšie pohyby, ktoré zahŕňajú koordináciu menších svalových skupín, najmä v rukách a prstoch, ale aj v oblasti tváre a očí. Tieto schopnosti sú kritické pre presné úlohy, ako je písanie, kreslenie, strihanie nožnicami, zapínanie gombíkov, manipulácia s malými objektmi, a iné činnosti vyžadujúce jemnú motorickú kontrolu a presnosť. Jemná motorika je tiež nevyhnutná pre rozvoj reči a mimiky, keďže zapája svaly okolo úst a tváre.

Kľúčové rozdiely

 • Zapojené svaly: Hrubá motorika sa týka veľkých svalových skupín, zatiaľ čo jemná motorika zapája menšie svaly, najmä tie v rukách a prstoch.

 • Typ pohybu: Hrubá motorika zahŕňa veľké, dynamické pohyby celého tela alebo jeho častí. Jemná motorika sa sústreďuje na precízne, detailné a často delikátne pohyby.

 • Úlohy a činnosti: Hrubá motorika je základom pre veľké fyzické aktivity a pohyby, ako je beh, skok, alebo šport. Jemná motorika je kritická pre činnosti vyžadujúce detailnú a presnú manipuláciu, ako je písanie, kreslenie alebo riešenie puzzle.

 • Vývoj: Obe sady schopností sa vyvíjajú postupne, pričom hrubá motorika sa zvyčajne rozvíja skôr ako jemná motorika. Deti najprv získavajú kontrolu nad veľkými pohybmi a svalmi, a postupne, ako ich nervový systém dozrieva, sa zlepšuje aj ich schopnosť kontrolovať jemnejšie a precíznejšie pohyby.

Oba typy motorických schopností sú základné pre rozvoj a každodenné fungovanie, pričom podporujú nezávislosť, učenie a sociálnu interakciu. Rozvoj týchto schopností je dôležitý v ranom veku, pretože položí základy pre akademické úspechy, sebadôveru a sociálne zručnosti.

Vývoj hrubej motoriky u bábätka

1. mesiac

 • Zvláda: Reflexné pohyby, ako je žmurkanie a sťahovanie končatín pri pocite pádu.

 • Nezvláda: Cieľavedomé kontrolné pohyby; bábätko má obmedzenú kontrolu nad svojimi pohybmi.

 • Aktivity: Položenie na brucho na krátky čas môže pomôcť posilniť krčné svaly, hoci v tomto veku ešte nezvládajú zdvíhať hlavu.

2. mesiac

 • Zvláda: Začína zdvíhať hlavu, keď leží na bruchu, ale len na krátky čas.

 • Nezvláda: Udržať hlavu zdvihnutú dlhšie alebo stabilne.

 • Aktivity: Častejšie ležanie na bruchu pod dohľadom na podporu krčnej svaloviny.

3. mesiac

 • Zvláda: Lepšie zdvíha hlavu a hrudník počas ležania na bruchu; začína sledovať pohybujúce sa objekty očami.

 • Nezvláda: Samostatne sedieť alebo sa obracať.

 • Aktivity: Podnietenie k pohybu pomocou farebných a zvukových hračiek mimo dosah ruky.

4. mesiac

 • Zvláda: Môže sa obrátiť z chrbta na bok; stabilnejšie drží hlavu.

 • Nezvláda: Obrátenie z brucha na chrbát alebo sedenie bez podpory.

 • Aktivity: Posilňovacie hry, ako sú "lietadlo" na nohách rodiča alebo jemné ťahanie za ruky do sedu (pripravuje na sedenie).

5. mesiac

 • Zvláda: Obracia sa z brucha na chrbát; začína používať ruky na podporu, keď leží na bruchu.

 • Nezvláda: Sedieť bez podpory; chodiť.

 • Aktivity: Hry, ktoré podporujú obracanie a plazenie, ako sú hračky umiestnené mimo dosahu.

6. mesiac

 • Zvláda: Sedieť s minimálnou podporou; obrátiť sa z chrbta na brucho.

 • Nezvláda: Sedieť stabilne bez podpory na dlhší čas; stáť.

 • Aktivity: Sedacie hry s podporou, ako sú vankúše alebo mäkké bloky, ktoré pomáhajú zvyšovať stabilitu.

7. mesiac

 • Zvláda: Sedieť bez podpory na krátky čas; začína sa plaziť.

 • Nezvláda: Samostatne stáť alebo chodiť.

 • Aktivity: Podporujte plazenie ponúkaním hračiek v malých vzdialenostiach alebo cez hracie tunely.

8. mesiac

 • Zvláda: Sedieť stabilne bez podpory; lepšie sa plazí, niekedy rýchlo.

 • Nezvláda: Chodiť bez podpory; vstávať do stojacej pozície.

 • Aktivity: Bezpečné prostredie pre plazenie a prvky, ktoré podporujú státie (nízky nábytok).

9. mesiac

 • Zvláda: Vstávať do sedu z ležiacej pozície; začína sa stavať na dve nohy s podporou.

 • Nezvláda: Chodiť bez podpory.

 • Aktivity: Hry, ktoré podporujú prechody medzi pozíciami a začiatok chodenia so značnou podporou.

10. mesiac

 • Zvláda: Kráčať so značnou podporou; stojí, keď je podopreté.

 • Nezvláda: Chodiť samostatne; udržať rovnováhu bez podpory.

 • Aktivity: Chôdza držaná za ruky, použitie chodítka pod dohľadom na zlepšenie motorických zručností.

11. mesiac

 • Zvláda: Stáť bez podpory na krátky čas; kráčať, keď drží nábytok alebo ruky dospelého.

 • Nezvláda: Chodiť dlhšie vzdialenosti bez podpory.

 • Aktivity: Hry na podporu samostatnej chôdze, ako sú hracie stoly alebo hračky na tlačenie, ktoré môžu podporovať pri chôdzi.

12. mesiac

 • Zvláda: Robiť prvých pár samostatných krokov bez podpory; stáť stabilne.

 • Nezvláda: Behať alebo vykonávať zložitejšie motorické zručnosti, ktoré vyžadujú vyššiu koordináciu a rovnováhu.

 • Aktivity: Povzbudzujte samostatnú chôdzu pomocou obľúbených hračiek umiestnených v krátkej vzdialenosti, oslavujte každý krok a poskytnite bezpečné prostredie pre prieskum.

Je dôležité pripomenúť, že vývoj každého dieťaťa je individuálny, a tieto míľniky slúžia ako všeobecné usmernenie. Niektoré deti môžu dosiahnuť určité zručnosti skôr alebo neskôr, čo je úplne v poriadku. V prípade obáv o vývoj dieťaťa je vždy najlepšie konzultovať s pediatrom.

Kľúčové míľniky vývoja hrubej motoriky

Kľúčové míľniky vývoja motoriky u dieťaťa počas prvého roku života predstavujú základné etapy vývoja, ktoré signalizujú rast a zrelosť nervového systému a motorických schopností. Tieto míľniky sú dôležité pre rodičov a zdravotníckych pracovníkov, aby mohli sledovať zdravý vývoj dieťaťa a prípadne identifikovať potrebu ďalšej podpory alebo intervencie. Tu je prehľad týchto kľúčových míľnikov:

0-2 mesiace

 • Ovládanie hlavy: Dieťa začína držať hlavu trochu pevnejšie, keď je v náručí.

 • Reflexné pohyby: V tomto období dominujú reflexné pohyby, ako je napríklad Moroov reflex (reflex objatia) alebo sací reflex.

3-4 mesiace

 • Obracanie: Dieťa začne robiť pokusy o obracanie z chrbta na bok.

 • Sledovanie pohybu: Zlepšuje sa koordinácia očí, dieťa dokáže sledovať pohyby a reagovať na vizuálne stimuly.

5-6 mesiacov

 • Sedenie s podporou: Dieťa môže sedieť s pomocou alebo opierajúc sa o vankúše.

 • Plazenie: Niektoré deti začínajú plaziť alebo sa pokúšať o pohyb vpred.

7-9 mesiacov

 • Sedenie bez podpory: Dieťa sedí stabilne bez potreby podpory.

 • Státie s podporou: Začne sa postavovať, keď je podopreté, a môže sa pokúšať robiť kroky okolo nábytku.

10-12 mesiacov

 • Chôdza s podporou alebo samostatná: Dieťa môže začať chodiť samostatne alebo s minimálnou podporou.

 • Lepšia manuálna koordinácia: Zlepšuje sa schopnosť manipulovať s malými objektmi, ako sú hračky alebo jedlo.

Celoročný vývoj

 • Jemná motorika: Postupný rozvoj schopnosti uchopiť a manipulovať s menšími objektmi, vrátane pinzety (používanie palca a ukazováka).

 • Rozpoznanie príčiny a následku: Dieťa začína chápať základné vzťahy príčiny a následku prostredníctvom interakcie s hračkami a reakcií okolia.

Je dôležité mať na pamäti, že každé dieťa je jedinečné a môže dosiahnuť tieto míľniky vo vlastnom časovom rámci. Pokrok v jednotlivých oblastiach sa môže líšiť, a preto je nevyhnutné sledovať celkový vývoj dieťaťa v kontexte, nie izolovane len podľa jednotlivých míľnikov.

Vplyv hrubej motoriky na iné oblasti vývoja

Sociálne väzby

Hrubá motorika má významný vplyv na sociálne väzby, a to už od najskoršieho veku. Schopnosť ovládať veľké svalové skupiny a vykonávať koordinované pohyby, ako je plazenie, chôdza, beh alebo skákanie, umožňuje deťom interagovať so svojím prostredím a s ostatnými ľuďmi na úplne nových úrovniach. Tu sú niektoré spôsoby, ako hrubá motorika ovplyvňuje sociálne väzby:

Umožňuje sociálnu interakciu a hru

Keď deti získajú fyzickú schopnosť priblížiť sa k svojim rovesníkom, môžu sa zúčastňovať na spoločných hrách a aktivitách. Toto je základný kameň pre budovanie priateľstiev a rozvoj sociálnych zručností.

Podporuje rozvoj tímového ducha

Spoločné športové a vonkajšie aktivity, ktoré vyžadujú hrubú motoriku, umožňujú deťom zažívať ducha tímu a učiť sa o spolupráci, zdieľaní a vzájomnej podpore.

Zvyšuje sebavedomie a sociálnu interakciu

Schopnosť zapojiť sa do fyzických aktivít môže zvýšiť sebavedomie dieťaťa, čo má priamy vplyv na jeho ochotu a schopnosť angažovať sa v sociálnych situáciách. Sebavedomé deti sú často viac otvorené k novým priateľstvám a sociálnym skúsenostiam.

Umožňuje neverbálnu komunikáciu

Hrubá motorika tiež umožňuje neverbálnu komunikáciu prostredníctvom gest, telesného postoja a pohybu. Deti sa učia vyjadrovať svoje emócie a reagovať na emócie ostatných, čo je dôležitou súčasťou sociálneho rozvoja.

Podporuje vzájomnú empatiu a porozumenie

Spoločná fyzická hra a športové aktivity pomáhajú deťom rozvíjať empatiu a lepšie chápať pocity a perspektívy ostatných. Toto je dôležité pre rozvoj zdravých medziľudských vzťahov.

Vplýva na sociálnu inklúziu

Deti, ktoré majú podobné úrovne hrubej motorickej zručnosti, majú tendenciu sa viac zapájať do skupinových aktivít, čo podporuje pocit príslušnosti a inklúzie. Naopak, deti s oneskoreným vývojom hrubej motoriky môžu čeliť sociálnym výzvam alebo izolácii.

V kontexte týchto bodov je zrejmé, že hrubá motorika má zásadný vplyv na sociálny vývoj a schopnosť detí vytvárať a udržiavať zmysluplné sociálne vzťahy. Práve preto je podpora vývoja hrubej motoriky od najskoršieho veku taká dôležitá.

Kognitívne schopnosti

Vývoj hrubej motoriky a kognitívnych schopností u detí je úzko prepojený, pričom výskum naznačuje, že fyzická aktivita a motorický vývoj môžu mať priamy vplyv na kognitívne funkcie. Tu sú kľúčové spôsoby, akými hrubá motorika ovplyvňuje kognitívne schopnosti:

Zlepšenie neurálnej konektivity

Fyzická aktivita stimuluje rast a vývoj mozgových buniek a zlepšuje neurálnu konektivitu. Tento proces podporuje rozvoj kognitívnych funkcií, ako sú pozornosť, pamäť a exekutívne funkcie (plánovanie, organizácia a rozhodovanie).

Podpora exekutívnych funkcií

Exekutívne funkcie sú súbor kognitívnych procesov, ktoré umožňujú ľuďom plánovať, organizovať, riadiť pozornosť a regulovať správanie. Hrubá motorika a s ňou spojené aktivity, ako je šport alebo tanec, vyžadujú a zároveň podporujú tieto schopnosti. Deti sa učia nasledovať pravidlá, stanovovať ciele, riešiť problémy a pracovať ako tím.

Podpora senzorickej integrácie

Senzorická integrácia, proces, pri ktorom mozog spracúva a interpretuje senzorické informácie (zrak, sluch, dotyk, pohyb), je podstatná pre kognitívny vývoj. Aktivity zahŕňajúce hrubú motoriku, ako sú beh, skákanie a lezenie, poskytujú bohaté senzorické skúsenosti, ktoré podporujú senzorickú integráciu a pomáhajú deťom lepšie rozumieť svetu okolo nich.

Zvýšenie kognitívnej flexibility

Kognitívna flexibilita, schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám alebo perspektívam, môže byť stimulovaná fyzickou aktivitou, ktorá vyžaduje rýchle menenie stratégií, ako je napríklad pri tímových športoch alebo rôznych fyzických hrách. Táto schopnosť je dôležitá pre akademický úspech a všeobecnú adaptabilitu.

Zlepšenie pamäte a učenlivosti

Existujú dôkazy, že pravidelná fyzická aktivita zlepšuje pamäť a učenie. Tento efekt môže byť sprostredkovaný zvýšeným prietokom krvi do mozgu počas cvičenia, čo podporuje regeneráciu neurónov a zlepšuje funkciu mozgu.

Posilnenie pozornosti a koncentrácie

Aktivity zahŕňajúce hrubú motoriku môžu pomôcť zmierniť symptómy porúch pozornosti a hyperaktivity (ADHD) tým, že zvyšujú schopnosť detí sústrediť sa a udržať pozornosť. Pohyb a fyzická námaha môžu tiež pomôcť znížiť impulzívnosť a podporiť lepšiu reguláciu správania.

Zvýšenie akademickej výkonnosti

Výskumy naznačujú, že deti, ktoré sú fyzicky aktívne a majú dobre rozvinuté motorické zručnosti, majú tendenciu dosahovať lepšie akademické výsledky. Tento efekt môže byť čiastočne vysvetlený vylepšenými exekutívnymi funkciami a zvýšenou schopnosťou koncentrácie.

Celkovo je zrejmé, že rozvoj hrubej motoriky je úzko prepojený s kognitívnym vývojom, a preto by mal byť podporovaný prostredníctvom pravidelnej fyzickej aktivity a cielených vývojových aktivít.

Hry na podporu hrubej motoriky

Hry, ktoré podporujú hrubú motoriku, môžu byť zábavné a zároveň vzdelávacie. Tu je prehľad vhodných hier podľa vekových skupín:

1-2 roky

 • Chôdza a behanie: Jednoduché "záchytné" hry alebo behanie za bublinkami môžu podporovať chôdzu a beh.

 • Lezenie: Malé preliezky alebo bezpečné domáce prekážky (ako vankúše na podlahe) podporujú lezenie a zdokonaľovanie rovnováhy.

 • Hody a chytanie: Mäkké lopty sú ideálne pre rozvoj schopnosti hádzať a postupne aj chytať.

3-4 roky

 • Tanečné a pohybové hry: Tancovanie na hudbu alebo hry ako "Socha", kde deti zamrznú, keď hudba prestane, podporujú koordináciu a rovnováhu.

 • Jazda na trojkolke: Posilňuje nohy a zlepšuje koordináciu.

 • Skákacie hry: Skákanie cez švihadlo alebo na skákacej lopte zlepšuje rovnováhu a silu nôh.

5-6 rokov

 • Cyklistika: Jazda na bicykli s pomocnými kolieskami alebo bez nich zlepšuje rovnováhu, koordináciu a svalovú silu.

 • Športové aktivity: Jednoduché športy ako futbal, basketbal alebo gymnastika podporujú celkovú fyzickú kondíciu a tímovú prácu.

 • Hry na ihrisku: Lezenie na detských ihriskách, hojdačky a šmýkačky podporujú rôzne druhy pohybov.

7-8 rokov

 • Pokročilé športové aktivity: Účasť v organizovaných športoch, ako je plávanie, atletika alebo karate, podporuje rozvoj špecifických motorických zručností a disciplínu.

 • Vnútorné lezecké steny: Posilňujú ruky, nohy a trup, zatiaľ čo deti sa učia strategické myslenie pri rozhodovaní, ako dosiahnuť vrchol lezeckej prekážky.

9-10 rokov

 • Tímové športy: Zapojenie do tímových športov ako sú futbal, basketbal alebo volejbal pomáha rozvíjať koordináciu, silu a sociálne zručnosti.

 • Skateboarding alebo korčuľovanie: Tieto aktivity zlepšujú rovnováhu, flexibilitu a sú dobrým tréningom na zlepšenie svalovej kontroly.

 • Horolezectvo alebo pokročilá gymnastika: Pre deti, ktoré už majú silný základ v hrubej motorike, môžu byť tieto aktivity výzvou a zároveň ich posunúť na vyššiu úroveň zručností.

Pre každú vekovú skupinu je dôležité vyberať hry a aktivity, ktoré sú bezpečné a primerané ich schopnostiam, zároveň by mali byť dostatočne výzvou, aby podporovali ich rozvoj. Monitorovanie a podpora od dospelých sú kľúčové, aby sa zabezpečilo, že deti sú motivované a zároveň sa zabránilo zraneniam.

Hračky na podporu hrubej motoriky

Výber hračiek, ktoré podporujú hrubú motoriku detí, je dôležitý pre ich celkový rozvoj. Tu je prehľad vhodných hračiek podľa vekových skupín, ktoré podporujú rozvoj veľkých svalových skupín, rovnováhu a koordináciu:

Do 1 roka

 • Hračky na tlačenie a ťahanie: Hračky, ktoré môžu deti tlačiť alebo za sebou ťahať, keď sa učia chodiť, im pomáhajú zlepšovať rovnováhu a koordináciu.

 • Mäkké bloky: Veľké mäkké stavebné bloky motivujú k sedeniu, k lezeniu a k pokusom o stavanie, čo pomáha rozvíjať svaly a koordináciu.

 • Hrazdičky a hracie deky: Stimulujú lezenie a pohyb, čo je dôležité pre rozvoj svalov.

1-2 roky

 • Húpacie koníky: Posilňujú svaly trupu a nohy, zatiaľ čo deti sa učia, ako udržať rovnováhu.

 • Mäkké športové sady: Sady s mäkkými loptami a košíkmi alebo bránkami pre jednoduché hry v rannom veku podporujú hádzanie, kopanie a chytanie.

 • Chodítka a vozíky: Pomáhajú pri učení sa chôdze, poskytujú oporu a zároveň stimulujú pohyb.

3-4 roky

 • Trojkolky: Podporujú rozvoj koordinácie nohy a ruky a sú dobrým úvodom do bicyklovania.

 • Maliarske potreby a nástroje pre pieskovisko: Podporujú veľké pohyby rúk a rukou, ktoré sú dôležité pre hrubú motoriku.

 • Skákacie lopty: Zlepšujú rovnováhu a svalovú silu nohy.

5-6 rokov

 • Bicykle s pomocnými kolieskami alebo bez nich: Rozvíjajú rovnováhu, koordináciu a svalovú silu.

 • Švihadlá a rôzne loptičky: Zlepšujú načasovanie, koordináciu a rovnováhu.

 • Lopty na rôzne športy: Futbalové lopty, basketbalové lopty a iné podporujú zručnosti ako kopanie, hádzanie a chytanie.

7-8 rokov

 • Kolobežky: Vynikajúce pre rozvoj rovnováhy a koordinácie.

 • Športové sady pomôcok pre kolektívne športy: Sady pre futbal, basketbal, futbal, atď. podporujú zložitejšie motorické zručnosti a tímovú hru. Ide o kužele a terčíky vďaka ktorým sa dá natrénovať komplexná akcia aj s tímom.

 • Horolezecké rámy alebo siete: Posilňujú svaly a zlepšujú rovnováhu.

9-10 rokov

 • Inline korčule alebo skateboardy: Rozvíjajú pokročilé schopnosti rovnováhy a koordinácie.

 • Tímové športové vybavenie: Umožňuje zložitejšiu interakciu a rozvoj motorických zručností v kontexte pravidiel a stratégie tímových športov.

 • Gymnastické a parkúrové súpravy: Pre deti, ktoré majú záujem o gymnastiku alebo parkour, môžu tieto súpravy poskytnúť bezpečný priestor na skúšanie nových pohybov.

Pri výbere hračiek je dôležité zvážiť bezpečnosť, vekovú vhodnosť a individuálne záujmy a schopnosti dieťaťa. Hračky, ktoré podporujú aktívnu hru a pohyb, nielenže pomáhajú rozvíjať hrubú motoriku, ale tiež podporujú zdravý životný štýl a sociálne interakcie.

Bežné problémy a oneskorenia vo vývoji

Problémy a oneskorenia vo vývoji hrubej motoriky môžu mať rôzne príčiny a prejavy. Tu sú niektoré z problémov a oneskorení, ktoré môžu rodičia a opatrovatelia pozorovať u detí:

Oneskorenie motorického vývoja

 • Oneskorenie v dosiahnutí kľúčových motorických míľnikov: Deti môžu meškať v dosiahnutí významných fáz vývoja, ako je otočenie sa, plazenie, sedenie, státie, chôdza alebo skákanie.

 • Obmedzený rozsah pohybu: Deti môžu mať obmedzené možnosti pohybu vo svojich kĺboch, čo ovplyvňuje ich schopnosť vykonávať typické motorické aktivity.

Poruchy koordinácie

 • Developmental Coordination Disorder (DCD) alebo dyspraxia: Deti s DCD majú problémy s koordináciou a precíznosťou pohybov, čo môže ovplyvniť denné činnosti, šport a hru.

 • Nedostatočná koordinácia medzi rukami a očami: Problémy s koordináciou medzi viditeľným vnímaním a motorickou odpoveďou, čo môže ovplyvniť schopnosť chytať loptu alebo vykonávať úlohy, ktoré vyžadujú presné načasovanie a kontrolu.

Hypotónia

 • Svalová hypotónia: Nízky svalový tonus môže spôsobiť, že dieťa sa javí ako "voľné" alebo "mäkké", čo ovplyvňuje ich schopnosť udržať správne držanie tela a vykonávať fyzické aktivity.

Hypertónia

 • Svalová hypertónia: Na druhej strane, vysoký svalový tonus môže spôsobiť, že svaly sú príliš napäté a nepružné, čo obmedzuje pohyb.

Cerebrálna paralýza

 • Cerebrálna paralýza (CP): Skupina trvalých pohybových porúch, ktoré sa objavujú v ranom detstve. CP môže mať vplyv na pohyb, držanie tela a svalovú koordináciu.

Autizmus

 • Autistické spektrum: Deti na autistickom spektre môžu mať tiež vývojové oneskorenia alebo atypický vývoj v hrubej motorike, často sprevádzaný nezvyčajnými spôsobmi pohybu alebo chôdze.

Kedy vyhľadať pomoc odborníka?

Pri identifikácii akýchkoľvek znakov oneskorenia alebo problémov s hrubou motorikou je dôležité obrátiť sa na odborníkov, ako sú pediatri, špecialisti na detský vývoj, fyzioterapeuti alebo ergoterapeuti. Títo odborníci môžu poskytnúť hodnotenie, diagnostiku a odporúčania pre terapie alebo aktivity zamerané na podporu motorického vývoja. Včasná intervencia môže výrazne pomôcť v zlepšení motorických zručností a celkového rozvoja dieťaťa.

Autori

Andrej Malárik
Andrej Malárik
 • ŠPECIALIZÁCIA: Prednášky, Marketing a Manažment

 • VZDELANIE:Vysoká Škola Manažmentu – City University

 • KURZY: SM systém 1,2, Oxygen Advantage, Ido Portal Movement

 • SKÚSENOSTI:10 r manažmentu troch zdravotníckych zariadení

 • O MNE: Najčastejšie ma môžete stretnúť na prednáškach vo firmách na celom Slovensku, kde v rámci partnerského projektu Health Services, rozprávam o fyzioterapeutických a lifestyle témach, pokrytých skúsenosťami a absolvovanými kurzami. Poskytovať zdravotnú starostlivosť vo vysokej kvalite a za dostupné ceny, bolo vždy mojim cieľom v PROFY. Fyzioterapeuti a lekári pracujúci v našich zdravotníckych zariadeniach sú partneri, s ktorými komunikujem možnosti neustáleho zlepšovania služieb, ako aj vybavenia. Akékoľvek návrhy na zlepšenie zo strany klientov, riešim osobne, takže v prípade že ste sa dočítali až sem, neváhajte a pošlite mi ich.

 • ZÁUJMY: CrossFit, Lyžovanie, Bicykel, Skialpinizmus,

MUDr. Jozef Staríček
MUDr. Jozef Staríček
 • Vzdelanie: Vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)

 • Atestácia: v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

 • Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.