Výber hračiek pre vaše bábätko , môže mať významný dopad na jeho vývoj. Správna hračka v správnom čase môže podporiť nielen senzorický a motorický vývoj, ale aj prispieť k lepšiemu pochopeniu sveta okolo seba. V tomto článku sa pozrieme na to, ako vybrať ideálnu hračku pre bábätká v rôznych vekových etapách, s ohľadom na faktory ako kognitívne schopnosti, zmyslové vnímanie a bezpečnosť. Pozrite si nášho sprievodcu na výber najlepšej prvej hračky pre vaše bábätko, s dôrazom na vekové špecifiká a podporu vývoja.

Kedy dať bábätku akú hračku? S ohľadom na emocionálny, motorický a kognitívny vývoj

Prečo načasovať výber prvej hračky?

Výber prvej hračky pre vaše dieťa nie je len o zábave. Táto dôležitá rozhodnutie môže výrazne ovplyvniť emocionálny, senzorický a motorický vývoj vášho dieťaťa. Správna hračka v správnom čase môže stimulovať zvedavosť, podporiť učenie a rozvíjať zručnosti, ktoré sú kľúčové pre ďalší rast.

Správna hračka v správnom čase

Je nevyhnutné zvoliť hračky, ktoré sú v súlade s vekom a vývojovými schopnosťami vášho dieťaťa. Napríklad, hračky stimulujúce zmysly sú ideálne pre novorodencov, kým hračky podporujúce motorické zručnosti sú vhodnejšie pre staršie bábätká, ktoré sa začínajú pohybovať.

Podporenie senzorického vývoja

Hračky, ktoré stimulujú zmysly, môžu pomôcť bábätkám rozvíjať ich zrak, sluch, čuch, chuť a hmat. Napríklad, hračky s rôznymi textúrami môžu podnietiť hmatový vývoj, zatiaľ čo farebné hračky a hračky vydávajúce zvuky môžu stimulovať zrak a sluch.

Rôzne hračky, ktoré podporujú senzorický vývoj bábätiek:

 • Textúrne knihy a deky: Hračky a knihy s rôznymi povrchmi, ako sú hladké, brčkavé, mäkké, alebo hrubé, podnecujú hmatový vývoj. Napríklad, textúrna kniha s rôznymi materiálmi na každej strane môže deti učiť rozpoznávať a reagovať na rôzne textúry, čím podporuje ich hmatové vnímanie.

 • Farebné hračky s kontrastnými vzormi: Bábätká vo veľmi mladom veku sú najviac priťahované k vysokému kontrastu medzi čiernou a bielou. Hračky, ktoré kombinujú tieto kontrastné farby s jasnými, živými odtieňmi, môžu pomôcť stimulovať zrakový vývoj. Táto stimulácia pomáha bábätkám naučiť sa sústrediť svoj zrak a rozlišovať medzi rôznymi objektmi.

 • Hračky vydávajúce zvuky: Zvonkohry, hračky s pískatkami a hudobné hračky pomáhajú rozvíjať sluchové vnímanie. Zvuky pritiahnu pozornosť bábätka a pomáhajú mu rozlišovať medzi rôznymi zvukovými tónmi a zdrojmi. Pravidelná expozícia rôznym zvukom môže tiež podporovať rané jazykové a komunikačné zručnosti.

 • Hračky s bezpečnými zrkadlami: Zrkadlové hračky sú úžasné na podporu vizuálneho sledovania a sebauvedomenia. Bábätká fascinuje vlastný odraz, a týmto spôsobom môžu rozvíjať svoje zrakové sledovacie schopnosti a postupne rozpoznávať seba samých.

 • Hračky na žuvanie a kúsacie hračky: Keď bábätká začnú rásť zuby, hračky na žuvanie môžu byť nielen upokojujúce, ale aj stimulujúce pre chuťové a hmatové pocity. Bezpečné, netoxické kúsacie hračky s rôznymi textúrami podporujú objavovanie rôznych pocitov v ústach a môžu pomôcť pri rozvoji ústnej motoriky.

 • Aromatické hračky: Hoci nie sú tak bežné, hračky s jemnými, bezpečnými vôňami môžu stimulovať čuchový vývoj. Tieto hračky môžu byť obzvlášť zaujímavé, keď bábätko začína rozpoznávať a reagovať na rôzne vône.

Každá z týchto hračiek ponúka unikátne stimulačné zážitky, ktoré podporujú vývoj zmyslov bábätka. Je dôležité, aby rodičia a opatrovatelia vyberali hračky, ktoré sú bezpečné, veku primerané a schopné podporiť viacdimenzionálny vývoj ich dieťaťa.

Podporenie motorického vývoja

Hračky, ktoré vyžadujú použitie rúk a prstov, ako sú stavebnice alebo hračky na stláčanie, môžu pomôcť rozvíjať jemnú motoriku. Veľké hračky, ktoré podporujú pohyb, ako sú lopty alebo jednoduché vozíky, môžu zase podporovať hrubú motoriku.

Motorický vývoj bábätiek je zásadný pre ich schopnosť pohybovať sa, manipulovať s objektmi a interagovať so svetom okolo nich. Hračky, ktoré podporujú tento vývoj, môžu pomôcť deťom zlepšiť ich koordináciu, rovnováhu a jemnú motoriku. Tu sú konkrétne príklady hračiek navrhnutých na podporu motorického vývoja:

 • Hračky na tlačenie a ťahanie: Jednoduché vozíky alebo hračky na tlačenie a ťahanie môžu podnietiť bábätká k pohybu, či už pri plazení alebo prvých krôčikoch. Tieto hračky podporujú rozvoj hrubej motoriky tým, že motivujú deti k pohybu naprieč priestorom, zatiaľ čo zároveň pracujú na ich rovnováhe a koordinácii.

 • Stavebnice a veže: Hračky, ktoré deti môžu skladať a stavať, ako sú jednoduché stavebnice alebo veže z mäkkých blokov, podporujú jemnú motoriku a koordináciu oko-ruka. Skladanie a balansovanie blokov vyžaduje precízne pohyby, ktoré pomáhajú rozvíjať motorické zručnosti a logické myslenie.

 • Hračky na zatlačenie alebo stlačenie: Mäkké hračky alebo lopty, ktoré vydávajú zvuky, keď sú stlačené, poskytujú okamžitú spätnú väzbu, ktorá motivuje deti k opakovanej interakcii. Tieto hračky stimulujú jemnú motoriku a pomáhajú bábätkám naučiť sa príčinu a dôsledok svojich akcií.

 • Sortéry tvarov: Hračky, ktoré vyžadujú zaradenie trojrozmerných tvarov do príslušných dvojrozmerných otvorov, sú vynikajúce pre rozvoj problémového riešenia, jemnej motoriky a rozpoznávania tvarov. Manipulácia s rôznymi tvarmi a ich zaraďovanie do správnych otvorov pomáha deťom zlepšiť ich koordináciu oko-ruka a logické myslenie.

 • Hudobné nástroje pre deti: Jednoduché hudobné nástroje, ako sú bubny, xylofóny alebo maracas (tzv. rumba gule), podporujú nielen senzorický a sluchový vývoj, ale aj motorické zručnosti. Hranie na hudobný nástroj vyžaduje koordináciu a kontrolu, čo pomáha pri rozvoji jemnej motoriky.

 • Knižky s interaktívnymi prvky: Knižky s klapkami, textúrami alebo jednoduchými puzzle podporujú jemnú motoriku, keď deti odkrývajú skryté obrázky, manipulujú s objektmi na stránkach alebo riešia jednoduché úlohy.

Tieto hračky nie lenže zábavným spôsobom podporujú fyzický vývoj, ale tiež pomáhajú bábätkám naučiť sa dôležité zručnosti, ako je riešenie problémov, príčinná súvislosť a samostatné objavovanie. Pri výbere hračiek je dôležité zohľadniť vek a individuálny vývojový štádiu dieťaťa, aby boli hračky nielen bezpečné, ale aby tiež efektívne podporovali jeho motorický a kognitívny rast.

Faktory ovplyvňujúce vnímanie hračky

Pri výbere hračky je dôležité zvážiť rôzne faktory, ktoré môžu ovplyvniť, ako dieťa hračku vníma a s akou pravdepodobnosťou ju bude používať.

Kognitívne schopnosti

Kognitívne schopnosti dieťaťa zahŕňajú jeho schopnosť myslieť, učiť sa, rozumieť, riešiť problémy, pamätať si a byť pozorný. Tieto schopnosti ovplyvňujú, ako dieťa vníma a interaguje s hračkami. Výber hračky, ktorá je príliš jednoduchá alebo príliš komplikovaná pre kognitívne schopnosti dieťaťa, môže byť kontraproduktívny. Hračky, ktoré sú v súlade s kognitívnym vývojom dieťaťa, podporujú učenie a zvedavosť.

Rozličné hračky preto môžu byť pre dieťa viac alebo menej príťažlivé a užitočné v závislosti od jeho aktuálneho kognitívneho vývoja. Aby sme dieťaťu vybrali správnu hračku, je dôležité mať základnú predstavu o jeho kognitívnych schopnostiach. Tu je niekoľko tipov, ako laicky zhodnotiť kognitívne schopnosti dieťaťa a podľa toho vybrať správnu hračku:

1. Pozorujte, ako dieťa rieši problémy:

 • Malé deti, ktoré začínajú rozumieť príčinnosti, môžu mať radosť z jednoduchých hračiek, ako sú tlačidlá, ktoré spúšťajú hudbu alebo svetlo. To ukazuje, že dieťa začína chápať vzťah medzi akciou a reakciou.

 • Staršie deti, ktoré rozvíjajú predstavivosť a schopnosť strategického myslenia, môžu preferovať komplexnejšie hračky, ako sú jednoduché stavebnice alebo puzzle, kde musia použiť logiku a plánovanie na dosiahnutie cieľa.

2. Všímať si, ako dieťa komunikuje:

 • Deti, ktoré sa učia nové slová a frázy, môžu profitovať z interaktívnych kníh alebo hračiek, ktoré hovoria a učia slová, čím podporujú ich jazykové schopnosti.

 • Deti, ktoré začínajú tvoriť vety a vyjadrovať komplexné myšlienky, by mohli mať záujem o hračky, ktoré podporujú rolové hry a storytelling, ako sú bábky alebo figúrky.

3. Sledujte záujem dieťaťa o príčinu a dôsledok:

 • Deti, ktoré objavujú príčinu a dôsledok, môžu byť fascinované hračkami, ktoré reagujú na ich akcie, napríklad lopty, ktoré sa odrazia, keď sú hodene, alebo hračky, ktoré vydávajú zvuk, keď sú stlačené.

 • Staršie deti s lepším chápaním príčinnej súvislosti môžu byť vyzývané hračkami, ktoré vyžadujú viackrokové riešenie na dosiahnutie určitého výsledku, ako sú jednoduché mechanické sady alebo experimentálne súpravy.

Príklady hračiek vhodných pre rôzne kognitívne schopnosti:

 • Pre začínajúce kognitívne schopnosti: Hračky, ktoré vydávajú zvuky alebo svetlo pri stlačení tlačidla, môžu pomôcť deťom rozumieť základným príčinným súvislostiam.

 • Pre rozvíjajúce sa kognitívne schopnosti: Jednoduché puzzle a stavebnice, ktoré vyžadujú zoraďovanie dielikov podľa tvaru alebo farby, podporujú problémové myslenie a rozhodovanie.

 • Pre pokročilé kognitívne schopnosti: Komplexnejšie sady na vedecké experimenty alebo stavebnice, ktoré umožňujú deťom vytvárať vlastné projekty podľa návodov, rozvíjajú strategické myslenie, plánovanie a schopnosť nasledovať pokyny.

Pri výbere hračky je dôležité zvážiť nielen vek dieťaťa, ale aj jeho individuálne záujmy a úroveň kognitívneho vývoja. Hračka, ktorá je pre dieťa príliš jednoduchá, ho môže rýchlo nudiť, zatiaľ čo príliš zložitá hračka môže byť frustrujúca. Ideálna hračka by mala dieťaťu poskytnúť primeranú výzvu, ktorá podporuje jeho aktuálny vývoj a zároveň ho motivuje k učeniu nových schopností.

Ako výber hračiek ovplyvňuje zmyslové vnímanie detí?

Zrak, sluch, hmat – všetky tieto zmysly hrajú kľúčovú rolu v tom, ako dieťa hračku vníma. Hračky, ktoré stimulujú viacero zmyslov naraz, môžu byť obzvlášť prospešné pre vývoj.

Zmyslové vnímanie detí je kľúčové pre ich celkový vývoj. Hračky, ktoré stimulujú zmysly, môžu mať významný vplyv na učenie a rozvoj detí. Každý zo zmyslov – zrak, sluch, hmat, a čuch – hrá pri výbere hračky špecifickú rolu a je prospešný pre rôzne aspekty vývoja dieťaťa.

Zrak: Zrakové vnímanie sa vyvíja od narodenia, pričom novorodenci vidia najlepšie objekty v blízkej vzdialenosti (asi 20-30 cm). Farebné hračky alebo hračky s vysokým kontrastom (napr. čierno-biele vzory) môžu stimulovať zrakový vývoj. Postupom času sa zraková ostrosť zlepšuje, a deti sa začínajú zaujímať o detailnejšie vzory a rôzne farby. Hračky, ktoré obsahujú rôzne vzory a farby, pomáhajú rozvíjať schopnosť rozlišovania a vizuálnu koordináciu.

Sluch: Sluchové vnímanie je dôležité pre rozvoj jazyka a komunikácie. Hračky, ktoré vydávajú zvuky – ako sú hudobné nástroje, zvonkohry, alebo hračky s prednahratými pesničkami a riekankami – podporujú sluchový vývoj. Stimulácia sluchu pomáha deťom naučiť sa rozpoznávať a rozlišovať medzi rôznymi zvukmi, čo je dôležité pre jazykový vývoj a sociálnu interakciu.

Hmat: Hmatové vnímanie (alebo dotykové vnímanie) umožňuje deťom objavovať svet okolo seba prostredníctvom dotyku. Hračky s rôznymi textúrami, ako sú plyšové hračky, textúrne knihy, alebo senzorické hračky (napr. hračky plné gélu alebo vody), podporujú rozvoj hmatového vnímania. Hmatová stimulácia je kľúčová pre rozvoj motorických zručností a pomáha deťom rozvíjať jemnú motoriku a koordináciu.

Čuch: Čuchové vnímanie môže byť stimulované hračkami, ktoré majú rôzne vône. Hoci hračky stimulujúce čuch nie sú tak bežné ako hračky stimulujúce iné zmysly, môžu byť prospešné pre rozvoj čuchovej pamäte. Hračky, ktoré obsahujú príjemné a bezpečné vône (napr. ovocné vône), môžu pomôcť deťom rozlišovať medzi rôznymi vôňami a rozvíjať ich čuchové vnímanie.

Pri výbere hračiek je dôležité zohľadniť stimuláciu viacerých zmyslov naraz, čo môže poskytnúť bohatší zážitok a podporiť komplexnejší vývoj. Napríklad, hračka, ktorá je farebná, vydáva zvuky pri manipulácii a má rôzne textúry, stimuluje zrak, sluch a hmat súčasne. Takéto multidimenzionálne hračky môžu byť obzvlášť prospešné, pretože podporujú integráciu zmyslových informácií a pomáhajú deťom rozvíjať koordinované zmyslové vnímanie.

Hlavné kritériá pre výber hračky

Pri výbere hračky pre dieťa by ste mali zvážiť niekoľko kľúčových faktorov, ktoré zaručujú, že hračka je nielen zábavná, ale aj bezpečná a podporuje vývoj dieťaťa. Tu sú hlavné kritériá:

 1. Veková primeranosť: Vyberte hračky, ktoré sú vhodné pre vekovú skupinu dieťaťa. Veková primeranosť ovplyvňuje nielen bezpečnosť, ale aj záujem a vývojový prínos hračky.

 2. Stimulácia zmyslov: Zvoľte hračky, ktoré podporujú rozvoj zmyslov – zrak, sluch, hmat, a v menšej miere čuch. Napríklad, farebné hračky s rôznymi textúrami a zvukmi sú ideálne.

 3. Bezpečnosť: Bezpečnosť hračky je nevyhnutná. Skontrolujte odporúčania výrobcu ohľadom veku a uistite sa, že hračka neobsahuje malé časti, ostré hrany, alebo je vyrobená z toxických materiálov.

 4. Vzdelávacia hodnota: Vyberajte hračky, ktoré podporujú učenie a rozvoj zručností, ako sú jemná motorika, koordinácia, kognitívne schopnosti a sociálne interakcie.

 5. Zábavný faktor: Hračka by mala byť predovšetkým zábavná. Záujem a zapojenie dieťaťa sú kľúčové pre jeho rozvoj.

Materiály, farby, zvuky a bezpečnosť

Materiály:

 • Vhodné: Prirodzené materiály ako drevo, bavlna, a silikón sú odporúčané pre ich bezpečnosť a trvanlivosť. Napríklad, drevené kocky alebo bavlnené plyšové hračky.

 • Nevhodné: Vyhnite sa hračkám vyrobeným z ostrých kovov alebo toxických plastov, ktoré môžu obsahovať ftaláty alebo BPA.

Farby a Zvuky:

 • Farby: Jasné a kontrastné farby sú prospešné pre zrakový vývoj. Rôzne farby môžu stimulovať zrak a záujem.

 • Zvuky: Hračky, ktoré vydávajú prijemné a nie príliš hlasné zvuky, podporujú sluchový vývoj. Vyberte hračky s rôznymi zvukmi alebo melódiami.

Bezpečnosť:

 • Overenie: Hľadajte hračky s certifikátmi bezpečnosti, ako sú CE (Európska únia) alebo ASTM (USA), ktoré sú zárukou, že hračka spĺňa normy bezpečnosti.

 • Na čo si dať pozor: Vyvarujte sa hračkám s malými dielikmi, ktoré by mohli spôsobiť udusenie u malých detí. Skontrolujte, či hračka neobsahuje laky alebo farby, ktoré by mohli byť toxické, ak sa dostanú do úst.

Pri výbere hračky pre dieťa vždy premýšľajte o jeho bezpečnosti, záujme a tom, ako hračka podporuje jeho vývoj. Správna hračka môže byť nielen zdrojom zábavy, ale aj dôležitým nástrojom pre učenie a rozvoj dieťaťa.

Hračky pre 3 mesačné bábätko

Pre 3-mesačné bábätko je dôležité vyberať hračky, ktoré podporujú ich rýchlo sa rozvíjajúce zmyslové a motorické schopnosti. V tomto veku sa deti začínajú viac zaujímať o svet okolo seba, ich zrakové vnímanie sa zlepšuje, a začínajú rozlišovať známe zvuky. Ich motorické schopnosti sa tiež rozvíjajú, čo im umožňuje lepšie ovládať pohyby hlavy a krku a začínajú objavovať svoje ruky a nohy. Tu sú vhodné typy hračiek pre 3-mesačné bábätko:

Vhodné hračky pre 3-mesačné bábätko

 1. Závesné hračky na postieľku alebo kočík: Farebné hračky s rôznymi textúrami a zvukmi, ktoré možno zavesiť nad postieľku alebo na kočík. Tieto hračky podporujú zrakové sledovanie a stimulujú sluch.

 2. Mäkké knihy s vysokým kontrastom: Knihy vyrobené z mäkkého materiálu, ktoré obsahujú vysokokontrastné čierno-biele obrázky alebo jasné farebné vzory. Stimulujú zrakový vývoj a začínajúce vnímanie farieb.

 3. Hračky na chytenie: Mäkké hračky vyrobené z bezpečných materiálov, ktoré sú ľahké a ľahko sa držia v malých rukách. Podporujú rozvoj motorických schopností a koordináciu oko-ruka.

 4. Hudobné hračky: Mäkké hračky, ktoré pri stlačení vydávajú melódie alebo zvuky. Pomáhajú rozvíjať sluchové vnímanie a učia dieťa príčinnú súvislosť (stlačenie = zvuk).

 5. Hračky s bezpečnými zrkadlami: Hračky, ktoré majú bezpečné, nerozbitné zrkadlo. Pomáhajú bábätkám objavovať vlastnú tvár a podporujú sebauvedomenie.

Pri výbere hračiek pre 3-mesačné bábätko je dôležité myslieť na bezpečnosť – hračky by nemali obsahovať malé časti, ostré hrany a mali by byť vyrobené z netoxických materiálov. Taktiež je dobré vyberať hračky, ktoré sú vhodné na umývanie, keďže bábätká majú tendenciu dávať si hračky do úst.

Hračky pre 5 mesačné bábätko

Pre 5-mesačné bábätko je dôležité zameriavať sa na hračky, ktoré podporujú ich aktívny senzorický vývoj a začínajú podporovať jemnú motoriku a koordináciu. V tomto veku sú bábätká zvedavé a radi preskúmavajú svoje okolie, čo môžu robiť lepšie, keďže ich motorické schopnosti a koordinácia sa výrazne zlepšujú. Môžu dlhšie držať hračky v rukách a začínajú ich presúvať z jednej ruky do druhej. Zároveň sa zlepšuje ich schopnosť vizuálneho sledovania objektov. Tu sú hračky, ktoré sú najvhodnejšie pre 5-mesačné bábätko:

Vhodné hračky pre 5-mesačné bábätko

 1. Senzorické lopty: Mäkké lopty s rôznymi textúrami a farbami. Pomáhajú rozvíjať hmatové vnímanie a koordináciu oko-ruka.

 2. Hračky na žuvanie: V tomto veku mnohé deti začínajú pociťovať nepohodlie spojené s rastom zubov, preto sú hračky na žuvanie, ktoré sú bezpečné a vyrobené z netoxických materiálov, veľmi vhodné.

 3. Hračky s rôznymi zvukmi: Hračky, ktoré vydávajú rôzne zvuky pri manipulácii (šuštivé, cinkavé, pískacie), podporujú sluchový vývoj a učenie sa príčinnej súvislosti.

 4. Knihy s jednoduchými obrázkami a textúrami: Mäkké knihy, ktoré obsahujú jednoduché, kontrastné obrázky a sú doplnené o rôzne textúry. Podporujú zrakový vývoj a začínajúce chápanie príbehov.

 5. Aktivitné hračky: Hračky, ktoré možno tlačiť, točiť, ťahať alebo stlačiť, a reagujú zmenou tvaru, zvukom alebo svetlom. Podporujú koordináciu, motorické zručnosti a kognitívny vývoj.

Pri výbere hračiek pre 5-mesačné bábätko je dôležité zohľadniť bezpečnosť, stimulačný potenciál a schopnosť hračky podporovať rozvoj v rôznych oblastiach. V tomto veku je už tiež dôležité, aby hračky boli dostatočne odolné, pretože bábätká majú tendenciu testovať ich odolnosť tým, že ich hádžu alebo žuvajú. Bezpečnosť je naďalej prioritou, preto by hračky nemali obsahovať malé časti, ktoré by mohli predstavovať riziko udusenia.

Hračky pre 6 mesačné bábätko

Pre 6-mesačné bábätko sú hračky, ktoré stimulujú motorický rozvoj a podporujú nové vývojové zručnosti, ako je sedenie, plazenie, a presná koordinácia oko-ruka, obzvlášť vhodné. V tomto veku sú deti tiež viac zainteresované na interakcii s ich okolím a môžu prejavovať väčšiu zvedavosť na príčinu a dôsledok svojich akcií.

Vhodné hračky pre 6-mesačné bábätko

 1. Aktivitné kostky alebo stoličky: Tieto hračky sú plné tlačidiel, posuvníkov, otáčacích dielov a rôznych textúr, ktoré pomáhajú bábätkám rozvíjať jemnú motoriku a učiť sa príčinných súvislostí.

 2. Sortéry tvarov a jednoduché puzzle: Hračky, ktoré vyžadujú zaradenie tvarov do správnych otvorov alebo zloženie jednoduchého puzzle, podporujú problémové myslenie, koordináciu oko-ruka a rozpoznávanie tvarov a farieb.

 3. Plaziaci sa valček alebo lopty: Valčeky alebo lopty, ktoré vydávajú zvuky alebo majú živé farby a povzbudzujú bábätko k pohybu za nimi, podporujú rozvoj hrubej motoriky a môžu povzbudiť prvý pokus o plazenie.

 4. Hračky na žuvanie s rôznymi textúrami: V tomto veku pokračuje rast zubov, takže hračky na žuvanie, ktoré sú zároveň zaujímavé na hranie a bezpečné na žuvanie, sú stále veľmi dôležité.

 5. Hudobné nástroje pre deti: Jednoduché hudobné hračky, ako sú bubny, xylofony alebo malé maracas, ktoré bábätko môže používať na tvorbu zvukov, podporujú nielen motorický, ale aj sluchový vývoj a sociálne zručnosti.

Pri výbere hračiek pre 6-mesačné bábätko je dôležité uvažovať nad bezpečnosťou hračky, jej vzdelávacím potenciálom a schopnosťou stimulovať rôzne zmysly a motorické zručnosti. Hračky, ktoré podnecujú bábätko k pohybu, objavovaniu a experimentovaniu, sú v tomto veku ideálne. Bezpečnosť je kľúčová, takže hračky by nemali obsahovať malé časti, ktoré by mohli predstavovať riziko udusenia, a mali by byť vyrobené z netoxických materiálov.

Často kladené otázky

 1. Ako viem, že je hračka bezpečná pre moje dieťa?

  • Skontrolujte odporúčaný vekový rozsah na balení a uistite sa, že hračka neobsahuje malé diely, ktoré by mohli predstavovať riziko udusenia. Taktiež hľadajte certifikácie bezpečnosti.

 2. Je lepšie vybrať hračku s viacerými funkciami alebo jednoduchšiu?

  • Závisí to od veku a vývojovej fázy dieťaťa. Pre mladšie bábätká sú často lepšie jednoduchšie stimulujúce hračky, zatiaľ čo staršie deti môžu oceniť hračky s viacerými možnosťami hry.

 3. Ako často by som mal aktualizovať hračky môjho dieťaťa?

  • Sledujte vývoj a záujmy vášho dieťaťa a pridávajte alebo meníte hračky, aby ste podporili jeho rastúce zručnosti a potreby.

 4. Môže príliš veľa hračiek prekážať vývoju dieťaťa?

  • Kľúčom je kvalita, nie kvantita. Príliš veľa hračiek môže byť pre dieťa preťažujúce. Vyberte hračky, ktoré podporujú rôzne druhy učenia a hry.

 5. Ako môžem zabezpečiť, že hračky podporujú inkluzívny vývoj?

  • Vyberajte hračky, ktoré podporujú rôzne druhy učenia, vrátane senzorického vývoja, jemnej a hrubej motoriky, ako aj sociálne a emocionálne zručnosti.

Ako už iste viete výberom správnych hračiek môžete ovplyvniť zdravý vývoj vášho dieťaťa a pomôcť mu tak v lepšom napredovaní. S týmito tipmi a odporúčaniami môžete urobiť informované rozhodnutie, ktoré podporí zdravý vývoj vášho dieťaťa.

Autori

Andrej Malárik
Andrej Malárik
 • ŠPECIALIZÁCIA: Prednášky, Marketing a Manažment

 • VZDELANIE:Vysoká Škola Manažmentu – City University

 • KURZY: SM systém 1,2, Oxygen Advantage, Ido Portal Movement

 • SKÚSENOSTI:10 r manažmentu troch zdravotníckych zariadení

 • O MNE: Najčastejšie ma môžete stretnúť na prednáškach vo firmách na celom Slovensku, kde v rámci partnerského projektu Health Services, rozprávam o fyzioterapeutických a lifestyle témach, pokrytých skúsenosťami a absolvovanými kurzami. Poskytovať zdravotnú starostlivosť vo vysokej kvalite a za dostupné ceny, bolo vždy mojim cieľom v PROFY. Fyzioterapeuti a lekári pracujúci v našich zdravotníckych zariadeniach sú partneri, s ktorými komunikujem možnosti neustáleho zlepšovania služieb, ako aj vybavenia. Akékoľvek návrhy na zlepšenie zo strany klientov, riešim osobne, takže v prípade že ste sa dočítali až sem, neváhajte a pošlite mi ich.

 • ZÁUJMY: CrossFit, Lyžovanie, Bicykel, Skialpinizmus,

MUDr. Jozef Staríček
MUDr. Jozef Staríček
 • Vzdelanie: Vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)

 • Atestácia: v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

 • Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.