Rehabilitácia kolena: Osvedčené rady od fyzioterapeuta

Kolenný kĺb patrí medzi najkomplexnejšie a zároveň najčastejšie poranené kĺby. Skladá sa zo štyroch kostí. Stehenná kosť sa spája s píšťalou a ihlicou pomocou kĺbového puzdra a väziva. Jabĺčko sa nachádza v prednej časti kolena a v stehennom záreze kĺže pri ohýbaní.

Hlavnou oporou kolena sú kosti, zdrojom pohybu sú svaly a väzivá slúžia na stabilizáciu kolena. Jeho povrch pokrýva chrupavka. Medzi stehennou kosťou a píšťalou sa nachádzajú po oboch stranách kolena špeciálne tvarované chrupavky, ktoré sa nazývajú menisky.

Tie majú za úlohu tlmiť nárazy pri skokoch, dopadaní na koleno a vyrovnávať nerovnakosť tvaru kosti. Predný a zadný väz sa navzájom krížia v strede kolena.

V prípade ich poškodenia dochádza k vyskakovaniu kolena, pretože sa obmedzuje ich hlavná funkcia, ktorou je stabilizácia kolena. To všetko samozrejme sprevádzajú aj bolesti a neschopnosť koleno ohnúť, alebo pocit, že sa na nohu nemožno spoľahnúť.

Príznaky poškodenia kolenného kĺbu

Pri poškodení kolenného kĺbu dochádza k opakovanému chronickému, alebo poúrazovému opuchu. Vyskytujú sa bolesti, obmedzená pohyblivosť, intolerancia záťaže, nestabilita a pocit preskakovania v kĺbe. Najrizikovejšou činnosťou, pri ktorej dochádza k poraneniu kolena je šport.

Často sa pri ňom vyskytujú opakované, ľahké poranenia, no tiež závažné, vyžadujúce dlhodobú alebo chirurgickú liečbu.

Meniskus, skrížený väz, či chrupavku je možné poškodiť jediným nesprávnym pohybom. Meniskus býva najčastejšie poranený pri športoch s rotáciou. Prejavuje sa bolesťami, opuchom, obmedzenou hybnosťou a zablokovaním kolena.

Poškodenie skríženého väzu môže nastať pri priamom prudkom náraze. Prejavy sú tiež veľmi bolestivé, nastáva obmedzenie pohyblivosti, nestabilita a pri punkcii je prítomná krv. Chrupavka je ohrozená pri úrazoch, dlhodobom preťažovaní kolena a zmeny v nej súvisia tiež s vekom a nadváhou.

Zranenia a ochorenia kolenného kĺbu

V nasledujúcich riadkoch si povieme o najčastejších problémoch s kolenným kĺbom.

Pomliaždené koleno

Pomliaždené koleno v dôsledku nárazu, úderu alebo pádu. Príznakom je modrina či opuch. Bolestivosť, ktorá po pár týždňoch ustúpi a jej intenzita bude závisieť od závažnosti nehody. Ide o menej závažné poranenie, ale neradno podceniť dobu a spôsob liečby, aby nedošlo k trvalému poškodeniu.

Vykĺbené koleno

Najčastejšie zranenie kĺbu je jeho vykĺbenie a neobíde ani koleno. Ide o vážny úraz, kedy dôjde k úplnej strate kontroly nad dolnou časťou stehennej kosti s hornou časťou predkolenia a nie je vôbec ojedinelé, že dôjde k poškodeniu aj iných častí kolena, ako napr. väzov alebo chrupavky. V prípade vykĺbenia jabĺčka platí, že sa zvyčajne sa vráti samé na pôvodné miesto.

Natiahnuté šľachy kolena

Natiahnuté šľachy kolena potrápia nejedného bežca, či futbalistu a vzniká v dôsledku pohybu, ktorý je nad rozsah zdravého pohybu daného kĺbu a postihuje väzivo a šľachy okolo kĺbu (napríklad patelárna šľacha). Ďalej ide o natrhnuté svaly alebo šľachy, zranenie krížneho väzu alebo šliach okolo kĺbu.

Poškodenie menisku

Pretrhnutie alebo ruptúra meniskov v dôsledku rotačných pohybov, napr. po páde a najčastejšie na vnútornej strane kĺbu (mediálny alebo vnútorný meniskus), príčinou môže byť aj dlhodobé používanie kolena nevhodným fyziologickým spôsobom a vykonávanie jednostranných pohybov, pri ktorých vzniká svalová dysbalancia.

Zablokované koleno

Čo znamená, obmedzenie pohybu a bolesť, napríklad dôsledkom poškodenia meniskov.

Roztrhnutý predný skrížený či postranný väz

Roztrhnutie (ruptúra) predného skríženého väzu alebo postranných väzov väčšinou v dôsledku prudkého zastavenia, či zmeny smeru pohybu (napr. bežci, futbalisti, basketbalisti).

Krvný výron alebo voda v kolene

Krvný výron alebo voda v kolene v dôsledku zranenia alebo aj po operácii kolena.

Operácia kolena

Operácia kolena (zväčša artroskopia) - najčastejšie ide o plastickú náhradu skríženého väzu, operáciu meniskov alebo aj výmenu celého kolenného kĺbu.

Slabá mobilita kolena

Nedostatok mobility v kolene ako dôsledok nedostatočnej rehabilitácie po zranenom alebo operovanom kolene, napríklad neschopnosť úplné vystrieť lebo ohnúť koleno.

Nestabilné koleno

Pocit "uvoľneného" kolena, či už po úraze alebo po operácii.

Výmena kolenného kĺbu

Výmena kĺbu kolena v dôsledku nemožnosti opraviť poškodený kĺb (napríklad z dôvodu vyššieho stupňa artrózy kolena).

Rehabilitácia po operácii kolena

V drvivej väčšine prípadov ide o jeden z dvoch prípadov. Za prvé úraz je pomerne čersvý a vaše koleno je silno opuchnuté, bolestivé a jeho hybnosť je obmedzená. Za druhé, keď je úraz staršieho dáta a koleno je už bez opuchov, nebolestivé a plne pohyblivé, napríklad v prípade, že sa predný skrížený väz iba natrhol. Čerstvý úraz kolena patrí jednoznačne ihneď do rúk lekára, ktorý rozhodne, čo ďalej. V prípade, že bolo koleno zranené už dávnejšie, ale väz sa úplne odtrhne už neskôr a koleno zostane nestabilné, by mohla byť operácia vhodným riešením. Ak je však koleno relatívne stabilné, operácia nemusí byť najvhodnejším riešením. Ak sa po konzultáciách s ortopédom usúdi, že je operácia dobrým riešením, môže vás čakať jedna alebo i viaceré druhy operácií. Plastika predného skríženého väzu (ACL), ktorej podstatou je prinavrátiť kolenu stabilitu v rotačných pohyboch alebo iných predozadných posunoch v kolene pri náročnejších pohyboch, ako napr. vo futbale, pri lyžovaní, hádzanej, volejbale, akrobacii, dopadových športoch a iných). Pozor, nie vždy je v prípade odtrhnutého predného skríženého väzu potrebná operácia. Podstatné je, či pociťujete nestabilitu a bolesť. Existujú rôzne druhy operácií predného skríženého väzu, napríklad: BTB technika (bone-tendom-bone, v slovenčine kosť-väz-kosť): ide o metódu vhodnejšiu pre športovcov, pri ktorej sa štep s kosťou berie zo šliach pod jabĺčkom, ktorá má veľmi pevné mechanické vlastnosti. Po tejto operácii sa väčšinou ihneď odporúča pohyb, a to dokonca bez barle či bandáže. STGR technika (hamstring): najčastejšia volená metóda pre bežných ľudí, čiže nešportovcov, pri ktorej sa štep berie zo šliach zadného stehenného svalu. Zväčša sa odporúčajú bandáže aj barle. Ďalej sú to ešte korekcie a transplantácie meniskov a totálna náhrada kolenného kĺbu.

Rehabilitácia po artroskopii kolena

Aj keď je artroskopia miniinvazívna operácia poškodeného kĺbu a je oproti bežnej operácii kolena oveľa menej zaťažujúca, vyžaduje si dôslednú pooperačnú rehabilitáciu na prinavrátenie potrebnej sily a pohyblivosti v kolennom kĺbe. V prvej fáze rehabilitácie sa dôraz kladie na chôdzu s barlami, prikladanie ľadu a rozcvičovanie členku a prstov na chodidle. Hneď ako sa zápal a opuch zmierni, postupne sa začína koleno pasívne rozcvičovať tak, aby sa zvýšil rozsah pohybu, ktorý je nevyhnutný pre ďalšie neskoršie cvičenia. Sila svalov sa buduje izometrickými cvičeniami a postupne sa začína zaťažovaním celej nohy. Atroskopia sa odporúča hlavne v prípade poškodených meniskov, chrupaviek alebo iných častí kolena, ktoré zapríčiňujú jeho nefunknčnosť a bolesť.

Rehabilitácia po implantácii kĺbovej náhrady -totálna endoprotéza

Endoprotéza alebo úplná náhrada kĺbu je úkon, pri ktorom sa poškodená časť kĺbu nahradí umelým, kovovým alebo keramickým kĺbom. Endoprotéza umožňuje pohyby pôvodného zdravého kĺbu. Najčastejšie endoprotézy  sa vykonávajú v bedrových a kolenných kĺboch, ale je možné nahradiť aj ramenný kĺb, lakeť, zápästie, členok a kĺby prstov. Implantát kolenného kĺbu sa najčastejšie vkladá u ľudí s gonartrózou, reumatickým ochorením (napríklad reumatoidná artritída, Bechterevova choroba), vážnymi deformitami a systémovým ochorením, ako napríklad dna, aseptické nekrózy a vrodené vady.

9 cvikov po operácii kolena na doma

Operácia si vyžaduje zváženie viacerých faktorov, avšak najčastejšie dôvody na artroskopiu kolena sú podvrtnutie so zakrvácaním do kĺbu, poškodenie meniskov, bočných väzov, skríženého väzu a chrupavky, vyskakovanie jabĺčka a degeneratívne zmeny. Artroskopia je metóda používaná pri diagnostike a liečbe poškodeniach končatinových kĺbov. Výhodou je, že rehabilitácia po artroskopii kolena je rýchlejšia, zostávajú len malé ranky, má krátke trvanie a pacient má minimálne pooperačné bolesti.

  1. Zdvíhanie natiahnutej nohy v ľahu. Ľahnite si na chrbát s natiahnutými nohami. Natiahnutú nohu zdvihnite asi 15 cm nad podložku a držte ju v tejto polohe 10 sekúnd. Týmto ikom posilňujeme štvorhlavý stehenný sval (musculus quadriceps femoris), ktorý je nevyhnutný pre pohyb v kolene - zabezpečuje extenziu, vystretie kolena a koleno stabilizuje.

  2. Precvičovanie členka. V ľahu na chrbte s vystretými kolenami striedavo naťahujte špičky nôh smerom k brade (dorsiflex) a ťahajte nárty od seba (ako baletka). Následne zakrúžte nohou v členku v smere hodinových ručičiek a naopak. Cvičenie pomáha navracať krv späť k srdcu, čo zmierňuje opuchy a znižuje riziko vzniku žilovej trombózy, krvnej zrazeniny v žilách, ktorá môžebyť až životu nebezpečná.

  3. Zatínanie svalov prednej časti stehna. Ďalší cvik odohrávajúci sa ležmo na chrbte, pri ktorom zatnete štvorhlavý stehenný sval tak, že prepnite koleno a zatlačte podkolennú jamku dole do podložky. Podržte tak nohu 5 sekúnd a potom uvoľnite. Cvičenie zmierňuje opuch kolena a posilňuje spodnú časť štvorhlavého stehenného svalu, čo má to obrovský význam pre chôdzu a stoj so spevneným kolenom.

  4. Ohýbanie kolena v sede na stabilnej stoličke. Ohnite dolnú končatinu pod seba. Snažte sa koleno pokrčiť čo najviac. Vydržte päť sekúnd a potom sa vráťte do základnej oddychovej pozície. Cvičenie pomáha zlepšiť rozsah pohybu.

  5. Ohýbanie kolena na výdrž. Postupne si v predošlom cviku vybudujete výdrž a budete si môcť pri dobrej tolerancii predĺžiť výdrž až na 1 minútu a opakovať aj viackrát za deň. Cieľom tohto cvičenia je zvýšiť rozsah pohybu (flexia-ohnutie) v kolennom kĺbe. Je to dôležité pre náročnejšie pohybové činnosti, ako je vstávanie z nízkej stoličky, chodenie po schodoch alebo šoférovanie automobilu.

  6. Ohýbanie kolena posuvom chodidla po podložke. Vráťte sa na podložku na chrbát s natiahnutými dolnými končatinami. Pätu opretú o podložku posúvajte smerom k sedacím svalom, končatina sa pritom ohýba v kolene a bedrovom kĺbe. Potom posúvajte pätu a chodidlo späť do východiskovej pozície. Nohu pritom nevytáčajte do strán, jabĺčko musí mieriť k stropu. Cvičenie je zamerané na posilňovanie zadnej skupiny svalov stehna a zlepšenie rozsahu aktívnej flexie (ohnutia) v kolene. Obidve sú dôležité pre všetky činnosti každodenného života.

  7. Výkop v ľahu. Ľahnite si na chrbát na podlahu alebo posteľ s vystretými nohami a pod koleno si položte zrolovanú deku. Následne nohu vystrite, podkolenná jamka tlačí do deky a bedrá spočívajú na podložke. Vydržte tak 5 sekúnd. Následne uvoľnite. Toto cvičenie pomáha posilniť štvorhlavý stehenný sval.

  8. Pasívný strečing hamstringov je jedným z najdôležitejších cvikov na začiatku rehabilitácie po operácii kolena, lebo vás učí dosiahnuť plnú extenziu vystretie kolenného kĺbu, čo je úplne zásadné pre chôdzu. Položte sa na chrbát s natiahnutými dolnými končatinami. Pätu operovanej končatiny si podoprite vankúšmi tak, aby bola v kolene voľne prevesená. V tejto pozícii ponechajte koleno pokojne aj 10 minút.

  9. Zdvíhanie sa na špičky. V stoji sa rozkročíme širšie, ako sú boky. Pohľad smeruje rovno dopredu. Pomaly sa zdvíhame na špičky, ale nie do plného rozsahu kĺbov prstov, ale len asi do polovice, aby svaly vnútornej klenby chodidla zsotali aktívne a od nich sa aktivovala aj celá vnútorná línia nôh. V prípade, že strácate rovnováhu, postavte sa k stene a jednou rukou, alebo pokojne aj oboma sa pridržte steny. Päty následne veľmi pomaly vráťte naspäť s pocitom, že sa priťahujete. Zopakujte 5-10x.

Definícia zdravého kolenného kĺbu

V závislosti od veku človeka, ako aj vykonávaného pohybu bude definícia zdravého kolena znieť inak. Ak máte poranené koleno, východzí bod porovnania bude vaše druhé zdravé koleno. Zdravé koleno je také, ktoré dokáže plniť svoju úlohu - to znamená, že je stabilné, ohybné a bez bolesti.

Samozrejme, v závislosti od vašej fyzickej aktivity budú požiadavky na stav vašich kolien rozdielne. Zároveň pripomenieme, že kolenný kĺb funguje v rámci širšieho celku, reťazca, v ktorom je koleno prepojené s panvou a členkom. V mnohých prípadoch je bolesť kolena kulmináciou nedostatočnej funkcionality v bedrovom alebo členkovom kĺbe, dokonca v strede tela či chrbtici.

Rehabilitácia po operácii kolena, či rehabilitácia po plastike kolena

Bezprostredne po operacií kolena by mala nasledovať jeho rehabilitácia. Rehabilitácia kolena je veľmi dôležitým súborom úkonov po operácii, pretože bez nej sa aj dobre vykonaný zákrok vyhne účinku. V prvej fáze pooperačnej starostlivosti je dôležité vykonávať izometrické napínanie svalov, pričom sa koleno vedome zatláča k podložke.

Dôležité sú pohyby v členkovom kĺbe, nácvik ohybnosti s rehabilitačnou sestrou a nácvik chôdze s barlami aj bez nich. Počas druhej fyzioterapeutickej fázy sa zvyšuje rozsah pohybu, cvičí sa s vlastnou váhou pomocou izometrických cvikov a tiež sa využíva elektrogymnastika pre obnovu motorických jednotiek. Tretia tréningová fáza je rovnako dôležitá, ako predchádzajúce dve.

Podstatné je dosiahnuť potrebný rozsah pohybu. Kritériom je tiež schopnosť stáť na operovanej končatine. Na začiatku sa nadobúda svalová sila, neskôr vytrvalosť a nakoniec dynamika. V týchto fázach integrácie je odporúčané používať ortézy.

Rehabilitácia kolena po artroskopii je dôležitý proces, ktorý netreba v žiadnom prípade podceňovať. Po artroskopii kolena rehabilitujeme, berieme do úvahy dobre mienené rady rehabilitačných sestier a nasledujeme ich pokyny. Významnú úlohu v rehabilitačnom a tréningovom procese zohráva výživa, doplnky stravy a spánok.

Postupnosť rehabilitácie kolena:

1-3 mesiac: Mobilita

Mobilita alebo pohyblivosť kĺbu v jeho plnom rozsahu, nad ktorým máme ešte plnú svalovú kontrolu. Cvičí sa hlavne ohyb kolena (flexia) a vystretie kolena (extenzia). Otvorený aj uzatvorený kinematický reťazec: chôdza, ľahké cviky, izometrické cvičenia, cvičenie s pomôckami. Cvičenie: Ohýbanie kolena (flexia), napríklad v ľahu na chrbte si pritiahnuť koleno k bruchu.

4-6 mesiac: Sila a mobilita

Po rozhýbaní kolenného kĺbu sa následne cvičí len uzatvorený kinematický reťazec silovo-nápravnými cvikmi, pákovými a izometrickými cvičenia. Cvičenie: Ľahnite si na chrbát a posúvajte natiahnutú dolnú končatinu po podložke do strany (unoženie) a späť (prinoženie). Pohyb sa deje z bedrového kĺbu. Špička chodidla smeruje celý čas hore, končatinu nevytáčajte do strán. Orientujte sa buď podľa špičky alebo podľa jabĺčka, ktoré smerujú hore. Toto cvičenie aktivuje odťahovače (abduktory), konkrétne stredný sedací sval (musculus glutaeus medius), ktoré stabilizujú panvu pri chôdzi a v stoji.

7-12 mesiac: Sila a dynamika

Pokračujeme v cvičení len uzatvoreného kinematického reťazca silovo-nápravnými cvikmi, dynamickými a izometrickými cvičeniami. Cvičenie: kľaknite si na kolená, ak by vás podlaha tlačila podložte si pod kolená deku, alebo vankúš. Ramená sú nad bedrovými kĺbmi a veľmi mierne podsadíme panvu. Predné spodné rebrá smerujú k panve. Nakloníme sa celým trupom dozadu tak, aby sa pohyb dial z kolien a nie bedrových kĺbov. Cvičenie aktivuje predné stehná a podporuje ohyb v kolennom kĺbe.

Rehabilitáciu kolena po operácii neradno podceniť, bez nej aj ten najlepší zákrok stráca na význame. Základom zdravej a bezbolestnej pohyblivosti je vhodný pohyb, preto sa určite obráťte na skúsených odborníkov, fyzioterapeutov, ktorí vám s rehabilitáciou pomôžu.

Príďte sa poradiť zdarma >>>>

Autori

MUDr. Jozef Staríček
MUDr. Jozef Staríček
Lekár FBLR / Ortopéd

Vzdelanie: Vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)
Atestácia: v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.
Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.

Aneta Hartlová
Aneta Hartlová

Vzdelanie: FZV Piešťany
Metodiky: SM systém, ACT, DNS
Špecializácia: Bolesti chrbtice, Ženská fyzioterapia, Rekreačný aj vrcholoví športovci, Chodidlo, Fyzioterapia pre deti