Svalová dysbalancia: Ako odstrániť nerovnováhu svalov?

Pohybový aparát je zložený zo svalov fázických a posturálnych. Medzi fázické svaly patria napríklad brušné, medzilopatkové, sedacie a iné.  Majú sklon k ochabovaniu, preto by sa mali pravidelne posilňovať. Posturálne svaly udržujú ľudské telo vo vzpriamenej polohe, majú však sklon ku skracovaniu, ktoré vedie k nesprávnemu držaniu tela, čoho dôsledkom je nerovnomerná svalová záťaž a svalová dysbalancia. Je preto dôležité ich dôkladné naťahovanie. Medzi posturálne svaly patrí napríklad šijový a prsný sval, či horná časť trapézu. Fázické a posturálne svaly by mali byť v rovnováhe, preto by sme mali pravidelne cvičiť a snažiť sa o posilnenie oslabených a preťahovanie skrátených svalov. Zabránime tak svalovej dysbalancii.

Svalová dysbalancia je stav, kedy svaly nepracujú spoľahlivo. Dochádza k nesprávnemu držaniu tela, ktoré ovplyvňuje činnosť kĺbov a chrbtice, menia sa pohybové návyky a objavujú sa bolesti pohybového aparátu. Všetko má negatívny vplyv na centrálny nervový systém. Dlhodobá svalová nerovnováha vedie k fixácii nesprávnych pohybových stereotypov.

Čo spôsobuje svalovú dysbalanciu?

Posturálne svaly plnia úlohu udržať telo vo vzpriamenej polohe aj navzdory gravitačnému pôsobeniu. Tieto svaly preto pracujú nepretržite. Sú v neustálom napätí a majú tendenciu sa skracovať. Naopak fázické svaly, v dobe keď nevykonávame žiadny pohyb, odpočívajú. Aj napriek tomu však majú istý tonus alebo inak povedané napätie. To sa prudko zvýši v okamihu, keď je potrebný rýchly a rozsiahly pohyb. Lenže k takým chvíľam, pri sedavom spôsobe života, dochádza len zriedkakedy. Fázické svaly preto reagujú na nedostatok záťaže ochabnutím, čím nútia posturálne svaly k výdatnejšiemu zapojeniu.

Posturálne svaly preberajú čoraz viac práce, pretože musia zaistiť stabilitu tela. Sú zaťažované, ich napätie sa zvyšuje a stále viac sa skracujú. Vznikajú tak bolestivé spazmy, svalové kŕče. Dochádza k nerovnomernému zaťaženiu kĺbov a väzív, objavujú sa poruchy funkcie, blokády, prestavba kĺbových tkanív, postupne až degeneratívne zmeny s narušením kĺbu.

Vizuálny dojem, ktorý svalová dysbalancia vyvoláva

Svalová dysbalancia sa na držaní tela prejavuje predklonom alebo záklonom hlavy, guľatým chrbtom a ramenami vtočenými dopredu, vyklenutým bruchom, dopredu prehnutou bedrovou chrbticou v prechode z hrudnej chrbtice alebo vystrčeným zadkom.

Spôsoby odstránenia svalovej nerovnováhy

Bez ohľadu na vek, pohlavie, povolanie alebo fyzický stav je potrebné venovať pozornosť svalovej nerovnováhe a nerovnováhe v pohybe. Ak už nastali problémy, je vhodné vyhľadať lekára, kvalifikovaného fyzioterapeuta alebo skúseného certifikovaného osobného trénera, ktorý pomôže presne posúdiť stav tela, svalovú dysbalanciu a nerovnováhu v pohybe. Vhodne a správne navrhnuté kompenzačné cvičenie vás môže urobiť silnejšími, rýchlejšími, pružnejšími a efektívnejšími ako pri športe, tak aj v každodennom živote.

Správnym cvičením k svalovej rovnováhe

Existuje viacero metód vhodných na odstránenie svalovej dysbalancie a posilnenie stabilizačného systému chrbtice a kĺbov. Patria medzi ne napríklad cvičenia na labilných plochách s overballom, na Bosu, na loptách, pilates, joga, flexi-bar a iné. Poraďte sa s odborníkom a zvoľte si také, ktoré vám bude najviac vyhovovať.

Na záver odporúčame hýbať sa a posilňovať telo uvedomelo, cvičiť pravidelne, pomaly a ťahom. Počúvajte svoje telo, nesnažte sa prekonávať bolesť, skôr sa ňou riaďte. Dávajte pozor na držanie tela, upravujte polohu pri sedení a udržujte sa v pohybe. Prekonáte tak svalovú nerovnováhu a pohľad do zrkadla vám bude odmenou.

Príďte sa poradiť zdarma >>>>