Bazálny metabolizmus sa skloňuje najmä v kombinácií s účinnosťou diét. Pacienti s nadváhou často trpia ochoreniami kĺbov, ktoré sa pod váhou neúmerne opotrebúvajú vzhľadom k telesnej konštrukcií. Okrem kĺbov sú ohrozené aj medzistavcové platničky, ktoré majú elastickú štruktúru, a pod váhou telesného tuku sú z miesta uhlovo vytláčané, alebo sú opotrebované. Znalosť funkcie bazálneho metabolizmu je nie len zaujímavá všeobecná informácia, ale hlavne informácia, vďaka ktorej je možné pochopiť princíp činnosti organizmu a tým zvýšiť šancu na schudnutie.

 

Čo je to bazálny metabolizmus? 

Bazálny metabolizmus je označovaný ako minimálny stupeň aktivity metabolického systému ľudského organizmu. V praxi to znamená, že bazálny metabolizmus je výdaj energie, ktoré telo spáli pri minimálnej telesnej záťaži (v pokoji). Každý človek má hodnoty výdaju energie bazálneho metabolizmu iné, a to najmä kvôli rôznym telesným špecifikám. 

 

Bazálny metabolizmus je vo všeobecnosti definovaný pri týchto podmienkach: 

    • Príjem potravy: Nalačno, tzn. 16 hodín bez príjmu potravy a 36 hodín bez príjmu bielkovín. Bielkoviny majú dynamický efekt a zabezpečujú energetický progres. 
    • Indiferentná teplota: Organizmus subjektívne nepociťuje chlad ani teplo, netrasie sa od chladu, nepotí sa. Teplota sa pohybuje od 20 do 22 stupňov Celzia (ak je subjekt oblečený), alebo okolo 30 stupňov Celzia (ak je subjekt neoblečený). 
    • Subjekt je monitorovaný v duševnom a telesnom pokoji. 

 

 

 

Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky základných podmienok bazálneho metabolizmu, hodnoty výdaju spotreby energie sa pohybujú od 6270 kJ (1500 kcal) do 7500 kJ (1800 kcal). 

 

Ako funguje bazálny metabolizmus? 

Organizmus potrebuje na svoj chod energiu, ktorá je získavaná z prijatej stravy. Kontrolu prijatej energie môžeme zistiť počítaním z energetických tabuliek, ktoré sú voľne dostupné. Celkový výdaj energie je stav, počas ktorého sa meria celková vydaná energia telom. Jej meranie je prospešné najmä pre pacientov, ktorí chcú začať s chudnutím a potrebujú zistiť príčinu svojej obezity. 

 

Od čoho závisí celkový výdaj energie? 

Celkový energetický výdaj v tele závisí od metabolických dejov v tele, a to najmä na práci svalov a orgánov. Na základe prijatej stravy sa telo rozhoduje, ako budú využité prijaté prvky v tele. Tie sú potrebné na tvorbu tepla a činnosť životnepotrebných orgánov.  Zvyšok nepremenej energie sa uloží do zásob. 

 

Parciálnou súčasťou celkového výdaju energie je práve bazálny metabolizmus, ktorý v priemere tvorí až 65% celkového výdaju. Celkový energetický výdaj môžeme ďalej rozpočítať na energiu potrebnú pre spracovanie potravy (10%), ľahkú fyzickú aktivitu (25%) a napokon elementárne metabolické deje v tele (bazálny metabolizmus) (65%). 

 

Čo vplýva na bazálny metabolizmus? 

Bazálny metabolizmus je ovplyvnený najmä prácou vnútorných orgánov. Uvedené hodnoty sú percentuálne prepočítané na 100% telesnej hmotnosti. Nižšie uvedené práce organitmu nie je možné ovplyvniť. 

 

  • Kostrové svaly (stabilizačné svalstvo): Tvoria 40% telesnej hmotnosti a 30% podielu na bazálnom metabolizme.
  • Centrálna nervová sústava, mozog: Tvorí 2% hmotnosti, ale na bazálnom metabolizme tvorí až 20%.
  • Pečeň: Tvorí 2% hmotnosti, rovnako ako mozog, a na bazálnom metabolizme sa podieľa 20%.
  • Tukové tkanivo: Tvorí 20-30% celkovej hmotnosti (v závislosti od jedinca), pričom sa na bazálnom metabolizme podieľa len 2-3%! 

 

Vplyv na bazálny metabolizmus však môžeme ovplyvňovať aj vonkajšími činiteľmi, a teda fyzickou aktivitou, spôsobom stravovania a pod. Platí všeobecný vzťah, že pri zvýšení fyzickej aktivity je bazálny metabolizmus značne ovplyvnení a dôjde k zvýšenému energetickému výdajú po dobu niekoľkých hodín. 

 

Úroveň práce bazálneho metabolizmu je značne ovplyvnená hormonálnymi zmenami – prácou štítnej žľazy. Práve hormóny štítnej žľazy zvyšujú spotrebu kyslíka v tkanivách, čo ďalej vplýva na kolísanie telesnej váhy.