Mediálne ramienka predstavuje hlavnú zložku nervového zásobenia facetových kĺbov, ktorá odstupuje od zadnej vetvy nervového koreňa miechy. Je dôležité poznamenať, že jedna vetva mediálneho ramienka senzitívne inervuje spodný aj vrchný kĺb. Práve anatómia facetového kĺbu v kooperácii s mediálnym ramienkom poskytuje vhodný diagnostický nástroj facetového syndrómu. Práve kvôli anatómií mediálneho ramienka sú príznaky facetového syndrómu similárne s príznakmi nervového dráždenia. Bolesť ústí z blízkych mäkkých štruktúr a väzivového obalu chrupavky. 

 

Mediálne ramienka, resp. diagnostika predstavuje terapiu, počas ktorej musí byť prítomná duálna blokáda mediálneho ramienka pre potvrdenie facetového syndrómu. Pri potvrdení lumbálneho facetového syndrómu zohráva veľkú úlohu senzitívna inervácia mediálnych ramienok zadných miechových koreňov L1-L5. Ako sme vyššie spomenuli, mediálne ramienko inervuje vrchný aj spodný kĺb, avšak s výnimkou L5, kedy ktorý má mediálne ramienko len pre L5-S1 facetový kĺb. Vďaka prítomnosti mediálneho ramienka je možná skorá intervencia ochorenia práve vďaka vykonaniu blokády. Lokalizáciu a postavenie ramienka môžeme určiť pomocou ultrasonografie. 

 

Mediálne ramienka: Ako prebieha jeho blokáda? 

Blokáda mediálnych ramienok prebieha ambulatne. Zákroku predchádza predoperačné vyšetrenie a oboznámenie pacienta s kontraindikáciami. Po zhodnotení zdravotného stavu pacienta a podpísaní potrebných náležitostí je pacientovi zavedená intravenózna linka a je napojený na monitor vitálnych funkcií. Výkon zákroku prebieha za prísnych aseptických podmienok, pričom je pacient uložení v pronačnej polohe s tvárou otočenou k lekárovi. 

Zákrok sa vykonáva pod flouroskopickým zobrazením C-ramenom, prípadne pod USG navigáciou, ktorá mala dobrú úspešnosť zobrazovania. 

 

Zdroje: 

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte článok

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hlasov: 0

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.