Endoskopická rhizotómia je chirurgický zákrok, ktorý pacient postupuje kvôli chronickej bolesti časti chrbtice. Princípom tohto chirurgického ošetrenia je preťatie, resp. inervácia, zadných nervových koreňov, ktorými je facetový kĺb inervovaný. Facetový kĺb je medzistavcový kĺb, ktorý umožňuje pohyblivosť a distribúciu sily pôsobiacu na chrbticu. 

 

Bolestivosť chrbtice je z veľkého percenta spôsobená tzv. facetovým syndrómom, ktorý spôsobuje chronickú bolesť chrbtice. Facetový syndróm môže vzniknúť vplyvom fyziologického preťaženia organizmu a v seniorskom veku aj možnými degeneratívnymi zmenami chrbtice. Endoskopická rhizotómia, tiež endoskopická denervácia facetových kĺbov, je v praxi prerušenie funkcie nervov, ktorou je odovzdávanie informácií z kĺbov do mozgu. 

 

Endoskopická rhizotómia: Kto ju môže podstúpiť? 

Diagnostika facetového syndrómu je zložitejší proces, nakoľko symptómy môžu nadobúdať pomerne všeobecný charakter. 

 

 

  • mravčenie, brnenie
  • bolesť v sakrálnej oblasti chrbtice
  • bolesť vystreľujúca do zadku a dolných končatín
  • možná bolesť v krčnej chrbtici

 

Spravidla sa však pacient testuje podľa odporúčaných postupov SIS – Spine Intervention Society. Súčasťou je séria dvoch pozitívnych testovaní na blokády mediálneho ramienka pomocou anestetika.

 

Ako prebieha operácia?  

Na výkon tejto operatívnej liečby vrámci jednodňovej chirurgie je potrebný skúsený operatér, ktorý dôverne pozná endoskopické úkony na chrbtici. Medzi najbolestivejšie facetové kĺby patria kĺby v oblasti L4/5 a L3/4. Medzi primárne výhody tohto zákroku je rýchla rekonvalescencia, pričom sa na vykonanie operácie vyžaduje len jeden chirurgický rez. Nevýhodou je však finančná náročnosť liečby

Operácia prebieha v lokálnej sedácií, pričom pacient leží na bruchu. Ako sme už vyššie spomenuli, táto operatívna liečba nevyžaduje veľký či mnohopočetný rez. Rez sa vyznačí na koží, zároveň aj s poškodenými a bolestivými kĺbmi, pričom rez je veľký cca 1 centimeter. Do tela je následne zavedený vodiaci drôt, súbor dilátorov, endoskop. Endoskop slúži na identifikáciu mediálnych ramienok. Následne je pod endoskopiou odpreparované tkanivo a mediálne ramienko je skoagulované pomocou rádiofrekvenčnej sondy. Vstupný port je následne zašitý 1 až 2 kožnými stehmi. 

 

Chronická bolesť chrbtice je zanedbaným stavom, ktorému predchádzal stav akútny. Zanedbanie bolestivého stavu môže vyústiť až do nutnosti operatívnej liečby. Základom každej liečby je prevencia, aktívna liečba, rehabilitácia a následne zabránenie regresie stavu. Endoskopická rhizotómia predstavuje krajné riešenie chronickej bolestivosti sakrálnej chrbtice

 

 

Zdroje:

  • https://spineina.com/treatments/endoscopic-spine-procedure-overview/endoscopic-rhizotomy/
  • https://www.ispinei.com/treatments/endoscopic-rhizotomy/

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte článok

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hlasov: 0

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.