Inkontinencia stolice je charakterizovaná ako vedomá neschopnosť kontrolovať únik stolice (defekácia). Nechcená exkrécia vo forme fekálnej inkontinencie spôsobuje postihnutému pacientovi sociálny diskomfort, ktorý sa odráža na pacientovom psychickom zdraví a často vedie k úplnej sociálnej izolácií, príp. vzniku agorafóbie. Fekálna inkontinencia postihuje ženské aj mužské pohlavie, deti aj staršiu vekovú kategóriu. Pacienti sa vyhýbajú sociálnemu kontaktu, rodine a svoje zdravotné problémy neriešia s kompetentným lekárom. V prípade, že sa inkontinencia stolice nelieči behaviorálnou, medikamentóznou alebo operačnou liečbou, môže nastať regres ochorenia  (zhoršenie priebehu ochorenia) a tým aj redukcia účinných spôsobov liečby. 

 

Príčiny a rizikové faktory vzniku inkontinencie stolice  

Prevalencia postihnutých pacientov trpiacich inkontinenciou stolice narastá so zvyšujúcim sa vekom. Príčiny vzniku variujú, medzi najčastejšie patrí ochorenie Alzheimer, demencia, skleróza multiplex, neurologické ochorenie prejavujúce sa fyzickým postihnutím, traumatologické úrazy a iné. 

 

Fekálna inkontinencia môže mať aj tieto príčiny: 

 

 • Dlhšia perióda bez defekácie (zápcha)
 • Hnačka (pretekanie)
 • Dysfunkcia svalov panvového dna vplyvom pôrodu
 • Dysfunkcia svalov analného zvierača
 • Dysfunkcia nervov svalov analného zvierača
 • Absencia kolektívnej kapacity rekta

 

 

Nervová dysfunkcia svalov rekta 

Inkontinencia stolice môže byť spôsobená nedostatočnou inerváciou senzorických nervov rekta (konečníka), zvierača. Poškodenie nervov svalov análneho zvierača má za následok nedokonalú prácu rekta a nedostatočné reakcie, ktoré spôsobujú neriadenú defekáciu. Správna práca rekta spočíva v zvýšení svalového tonusu vplyvom senzorických vzruchov vydávaných CNS (centrálnou nervovou sústavou) a uvoľnením zvieračov. 

 

Svalová dysfunkcia rekta

Fekálna inkontinencia spôsobená svalovou dysfunkciou vonkajších kruhových zvieračov je zväčša následkom traumatologických úrazov a komplikovaných pôrodov. Poškodenie svalov (interného a externého zvierača), spôsobí netesnosti v rekte a tým umožní fekáliám uniknúť v tuhej či kvapalnej forme. 

 

Dysfunkcia panvového dna 

Dysfunkcia panvového dna môže nastať ako následok tehotenstva, resp. pôrodu, kedy je príznačná aj inkontinencia moču. Oslabenie svalov panvového dna sa však týka aj mužov, pacientov trpiacich obezitou,  príp. môže byť dysfunkcia panvového dna nadobudnutá vplyvom úrazu. Svaly panvového dna sú uložené na dne panvy, kde držia reprodukčné orgány spolu s močovým ústrojenstvom. Umiestnenie svalov panvového dna zabezpečuje priame napojenie na rektálne zvierače, ktoré sa vplyvom oslabenia panvového dna taktiež oslabujú a spôsobujú netesnosť (fekálnu inkontinenciu). 

 

Absencia kolektívnej (skladovacej) kapacity rekta (konečníka) 

Ožarovacia liečba, operácia rekta či iné priame zásahy môžu spôsobiť zjazvenie – poškodenie rekta. Toto zjazvenie má za následok stratu elasticity a mechanickej pružnosti v internom či externom zvierači rekta. Konečník tak nie je možný splniť kolektívnu kapacitu a pri sebemenšom náznaku jeho naplnenia sa rektum uvoľní a dôjde k defekácií. 

 

Inkontinencia stolice: Diagnostika 

Diagnostika inkontinencie stolice je dôležitá pre zvýšenie sociálneho komfortu postihnutého pacienta, pre zamedzenie epidermálnej abnormalite kože spôsobenej inkontinenciou moču a fekálií. Včasná intervencia zabezpečí efektivitu liečby a zamedzí recidíve. Pacient sa podrobí vyšetreniam, ktorým prechádza anamnéza pacienta. 

 

Detaily anamnézy pacienta: 

 

 • Gynekologická, urologická, neurologická a traumatologická anamnéza
 • Gynekologická, urologická, neurologická a traumatologická liečba
 • Popis úniku fekálií – frekvencia, trvanie, objem

 

 

Ošetrujúci doktor vykonáva pre doplnenie anamnézy a stanovenie presnej diagnózy. Medické testy zisťujú: 

 

 • Prítomnosť inkontinencie stolice
 • Klasifikácia inkontinencie stolice
 • Kauzálnosť fekálnej inkontinencie (Presná príčina)

 

 Včasná intervencia často rozhoduje o efektivite zvolenej liečby. Pacient by sa nemal ostýchať hovoriť o svojich problémoch, hoci sa jedná o intímnu tému.

 

Liečba inkontinencie stolice

Liečba inkontinencie stolice si vyžaduje množstvo medických testov pre určenie príčiny a voľby kauzálnej liečby.  V prípade, že sa jedná o traumatologický úraz spôsobený napr. dopravnou nehodou, voľbou môže byť liečba inkontinencie stolice pomocou operatívnej liečby. Oslabené panvové dno a svalovú dysfunkcia interného a externého zvierača je možné revitalizovať behaviorálnou liečbou a cvikmi na panvové dno. Pacienti trpiaci demenciou, alzheimerovou chorobu či iným fyzickým a mentálnym postihnutím sú zväčša plne inkontinentní a liečba prebieha medikamentmi a operatívnou liečbou spolu s plným využívaním inkontinenčných pomôcok (absorbčné podložky, vložky,..). 

 

Cviky na panvové dno

Cviky na panvové dnonajefektívnejším spôsobom liečenia stavu fekálnej a močovej inkontinencie. Pacient počas cvičenia Kegelovych cvikov, cvikov na panvové dno, riadi uvoľnenie a spevnenie povrchových a hlbokých svalových úrovní. Pacient je riadený fyzioterapeutom, ktorý pacienta riadi a polohuje tak, aby bolo možné docieliť čo najlepšie precítenie svalov panvového dna. 

 

Cviky na panvové dno sú určené pre ženy a mužov rôznych vekových kategórií. Zabraňujú recidíve, ktorá by mohla nastať pri opätovnom ochabnutí týchto svalov, a fungujú aj ako prevencia.

 

 

Behaviorálna liečba – Zmena stravovacích návykov  

Behaviorálna liečba zoskupuje zmeny v nezdravých či zdraviu nevyhovujúcich návykoch pacienta. Močová či fekálna inkontinencia sa často spája s obezitou, ktorá vzniká ako následok nesprávnych behaviorálnych návykov. Ich zmena k lepšiemu upravuje nie len hmotnosť pacienta, ale aj konzistenciu fekálií a priebeh trávenia. 

 

Prijatá potrava mení konzistenciu výkalov. Pacientom je odporúčaná pevná strava s nižšou tendenciou k vodnatosti fekálií. Rovnako nie je odporúčané konzumovať kávu, čaj, čokoláduuvoľňujú svaly, najmä interný zvierač. Ovocie (sezónne či exotické) musí byť servírované šetrne, pretože látky v ovocí pôsobia ako prírodné laxatívum (preháňadlo).

 

Jednotlivé zložky stravy ako aj spôsob ich prípravy je počas liečby konzultovaný s dietológom oboznámeným o diagnózu pacienta. 

 

 

Návyky vyprázdňovania čriev 

Návyky vyprázdňovania čriev sú dôležitou rutinnou záležitosťou každého pacienta trpiaceho fekálnou inkontinenciou. Pomáhajú riadiť vyprázdňovanie pacienta

 

 • Pacient si oblieka oblečenie, ktoré je možné ľahko a rýchlo vyzliecť 
 • Vyprázdňovanie fekálií by malo byť podporované po každom jedle
 • Vyprázdňovanie by malo byť podporované aj každé ráno, najlepšie v určitú hodinu (navodenie vyprázdňovania vykonávame teplou vodou)
 • Toaleta by mala byť vybavená pomôckami pre uľahčené vyprázdňovanie
 • Pacient nezadržuje fekálie ak sa to nie je nutné