Obezita trápi mnohých pacientov, ktorí navštívia fyzioterapeutickú či ortopedickú kliniku s problémami pohybového aparátu. Nadváha, a neskôr obezita, už dávno nie sú výhradou populácie produktívneho veku, ale čoraz častejšie sa stretávami s pacientmi trpiacich obezitou v detskom či tínedžerskom veku. Problémy pohybového ústrojenstva sú len malou časťou možných diagnóz, ktoré vyplývajú z tohto ochorenia, a ktoré spôsobujú nie len zníženie komfortu života, ale aj často aj práceneschopnosť.  V tomto článku si vysvetlíme hlavné príčiny vzniku nadváhy, obezity, ich rozdiel a ich liečbu. 

 

Obezita a nadváha: Aký je medzi nimi rozdiel? 

Obezita a nadváha sa od seba výrazne nelíšia. Môžeme povedať, že nadváha je začiatočným štádiom obezity. Ako všeobecné merítko môžeme použiť BMI index, ktorý je indexom telesnej hmotnosti. BMI zohľadňuje vek, váhu, výšku a pohlavie, a preto je dôležité uviesť, že pre rôzne časti sveta je BMI hodnota určujúca nadváhu či obezitu iná. 

 • Európska hodnota pre nadváhu je BMI 25-30
 • Pacifická hodnota pre nadváhu je BMI 23-25 

 

Oba parametre sú dané podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). 

 

Príčiny nadváhy sú rôzne a na rozdiel od obezity sú vo veľkej miere ovplyvniteľné postihnutým človekom, nakoľko sa jedná o behaviorálne stereotypy:

 • Zlé stravovacie návyky
 • Hormonálna dysbalancia
 • Poruchy metabolizmu vplyvom dedičnosti
 • Užívanie farmaceutík 
 • Nepomer výdaju a spotreby energie vo forme jedla

 

Obezita a jej príčiny 

Ako sme už vyššie v článku zmienili, obezita je štádiom, kedy je BMI nad hodnotou 30. Z pohľadu charakteristík je obezita nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku. Rovnako ako nadváha, aj obezita má množstvo kauzálnych príčin, ktoré sa od seba líšia. Z tohto dôvodu preto rozlišujeme niekoľko druhov obezity. Primárna obezita je obezita spôsobená zvýšenou spotrebou a nedostatočným výdajom energie vo forme jedla, ktorá sa neskôr ukladá vo forme tuku. Sekundárna obezita je spôsobená iným ochorením

 

Rovnako sa môžeme stretnúť s androidným a gonoidným hromadením tuku. Androidná obezita je mužský typ obezity, pri ktorom dochádza v hromadení tuku v oblasti brušnej dutiny. Nebezpečnou charakteristikou tohto druhu obezity je fakt, že tento tuk je metabolicky aktívny. V praxi to znamená, že produkujú hormóny ktoré v konečnom dôsledku prispievajú k nárastu obezity. Pre gonoidný typ, ženský typ, je charakteristické ukladanie tuku do partií ako sú boky či zadok

 

Medzi primárne kauzálnosti vzniku obezity patrí: 

 • Inaktivita – postihnutý má nedostatok pohybu, príp. žiaden
 • Psychické problémy – depresia, prejedanie, kompenzácia nudy a stresu zvýšeným príjmom potravy
 • Endokrinné ochorenia, hormonálna dysbalancia – napr. znížená funkcia štítnej žľazy
 • Lieky – hormonálne lieky, inzulín 
 • Prebytok tukov a sacharidov v strave

 

Obezity a jej diagnostika, liečba 

Obezita je ochorenie, ktoré podlieha dôslednej diagnostike, ktorá sa nespolieha len na výsledok BMI indexu. Medzi primárne vyšetrenia je zistenie množstva podkožného tuku, keďže výpočet BMI nerozlišuje podiel svalov a tuku vo váhe. Ďalším vyšetrením je biochemické vyšetrenie krvi a lipidov, ktoré môže odhaliť sprievodné ochorenia spôsobujúce obezitu. 

 

Obezita je spôsobená sekundárnou príčinou len v 5% prípadov čo znamená, že zvyšok je spôsobený zvýšeným príjmom potravy. Pri liečbe obezity sa využíva behaviorálna terapia, ktorá mení návyky stravovania, ktoré však musia byť doživotné. Zníženie energetického príjmu a zvýšenie pohybu je základným vzorcom na liečbu obezity. 

 

Medzi ďalšie možnosti liečby spadá liečba medikamentózna a liečba chirurgická. Lieky proti obezite sa nazývajú anorektiká a princíp ich činnosti spočíva zmenšením chuti do jedla. Chirurgická liečba je indikovaná v najťažších prípadoch, kedy dochádza k vnútornému zásahu v podobe  zmenšenia objemu žalúdka

 

Bolesť kĺbov ako dôsledok obezity? 

Obezita nie je len estetický problém, ale spôsobuje rad psychických a fyzických problémov. Následkom obezity môže vzniknúť aj cukrovka 2. typu. Medzi fyziologické poruchy spôsobené obezitou patrí napr. :

 • Kožné ochorenia 
 • Pomalé hojenie rán 
 • Poškodenie kĺbov
 • Hernia a protrúzia disku 
 • Zhoršené dýchanie 

 

Medzi metabolické ochorenia patrí: 

 • Zvýšený krvný tlak
 • Cievna mozgová príhoda
 • Infarkt myokardu
 • Ischemická choroba srdca

Fyzioterapeutická prax pracuje s obéznymi pacientmi, ktorí často trpia opotrebenými kĺbmi, protrúziou či herniou disku či inými degeneratívnymi ochoreniami. Dôležitou súčasťou liečby je aj redukcia váhy tak, aby nedošlo k následnej recidíve či zhoršeniu stavu pacienta. 

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte článok

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hlasov: 0

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

MUDr. Jozef Staríček
Web | +

Odborné vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)
Atestovaný v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.