Poškodený či poranený meniskus je častým dôvodom návštevy ortopedickej alebo fyzioterapeutickej ambulancie. Či už ide o profesionálnych alebo rekreačných športovcov, opotrebenie menisku v kolene, alebo jeho poranenie pri úraze je jednou z najčastejších komplikácii, ktoré postihujú kolená, aj napriek tomu, že dnes už existuje kvalitné športové vybavenie, obuv, ochranné pomôcky a informovanosť ohľadom vhodnosti tréningu, rozcvičky a oddychu.  

V tomto článku sa pozrieme na anatómiu kolena a menisku, vysvetlíme si, ako môže dôjsť k jeho poškodeniu, čo robiť v prípade, že si stav vyžaduje operáciu, ako prebieha, aké riziká predstavuje a čo vás po operácii čaká.

Anatómia kolena a menisku

Koleno je najväčší a najzložitejší kĺb nášho tela zložený z troch kostí – stehenná kosť (os femur), holenná kosť (os tibia), a jabĺčko (patella) a dve z nich – stehenná a holenná sú aj najdlhšie kosti.  

Mohutnosť a zložitosť kolena má svoje opodstatnenie, pretože vyrovnáva tlaky a zaťaženie zdola i zospodu a potrebuje byť nesmierne stabilné a zároveň čo najohybnejšie. Starajú sa o to prispôsobiteľné povrchy kolena, teda chrupavky, menisky a kondyly, čo sú chrupavkovité výbežky stehennej a holennej kosti. 

Menisky väzivové chrupky (lamely) uložené medzi stehennou a holennou kosťou a spolu so skríženými väzmi tvoria vnútrokĺbové stabilizátory kolena. Ich úlohou je vyrovnávať nesúmernosť kĺbových plôch kostí, chrániť kĺbovú chrupavku a rozotierať synoviálnu tekutinu po ploche, čím zabezpečujú  výživu povrchovej vrstvy chrupaviek. Sú po obvodoch zložené z hustého väziva, ktoré prechádza do väzivovej chrupavky. 

Menisky sa odlišujú veľkosťou a tvarom a zjednodušene povedané robia v kolene to, čo medzistavcové platničky v chrbtici. Menisky znižujú trenie kondylov kostí pri pohybe kolena vo flexii, extenzii a rotácii a bez nich by sa povrch kostí, ktoré sa v kolennom kĺbe spájajú vydral a časom by nebol pohyb pravdepodobne ani možný. Okrem kolena sa menisky nachádzajú aj v iných častiach tela, napr. v zápästí. 

Okrem meniskov sú dôležitými časťami kolena aj väzy – predný a zadný skrížený väz, bočný a mediálny kolaterálny väz, ktoré sú takisto častou príčinou návštevy ortopéda a fyzioterapeuta. Skrížené väzy sú najmohutnejším stabilizátorom kolenného kĺbu. 

Pohyb kolenného kĺbu

Základným a neutrálnym postavením kolena je plná extenzia, teda vystretie kolena, kedy stehenná kosť prilieha na holennú kosť a kĺb je v stabilnej pozícii, alebo zamknutý. Pozor, uzamknutie kolenného kĺbu si netreba mýliť s tzv. prelomeným kolenom, teda hyperextenziou kolenného kĺbu, ktoré neprospieva samotnému kolenu ani celkovému držaniu tela. 

Kolenný kĺb vykonáva nasledovné pohyby:

Flexia – ohnutie alebo pokrčenie kolena

Extenzia – vystretie alebo uzamknutie kolena

Rotácia – vnútorná (17°) a vonkajšia (21°)

Pozície a pohyby kolenného kĺbu zabezpečujú svaly stehna a predkolenia. Svaly stehna sú štvorhlavý stehenný sval (m. quadriceps femoris), krajčírsky sval (m.sartorius), zadný stehenný sval (hamstring), napínač stehennej pokrývky (m . tensor fascia latae) a takisto priťahovače dolnej končatiny na vnútornej strane stehna (adduktory). 

Poškodenie menisku

V kolene sú dva menisky – vnútorný a vonkajší. 

Vnútorný meniskus má tvar písmena C a po celom svojom obvode je pevne spojený s kĺbnym puzdrom, čo značne limituje jeho pohyblivosť. Jeho poranenie je preto aj omnoho častejšie ako poranenie vonkajšieho menisku. Ten má tvar písmena O a spojenie s kĺbnym puzdrom je v zadnej časti prerušené svalom. Vďaka tomu je jeho pohyblivosť väčšia a preto je aj menej náchylný k poraneniu. 

K poraneniu menisku najčastejšie dochádza pri úraze alebo nevhodnom pohybe, keď rýchlo otočíme nohou nad kolenom, no spodná časť nohy sa nepohne, v menisku môže dôjsť k natrhnutiu. Poranenie môže vznikať aj opotrebením pri častom drepovaní, zdvíhaní ťažkých bremien alebo u starších ľudí opotrebovaním, vtedy hovoríme o degeneratívnom poškodení. 

Príznaky poškodenia menisku

V prípade, že k poškodeniu menisku dôjde pri úraze alebo nevhodnom pohybe, budete pravdepodobne cítiť preskočenie v kolene alebo počuť lupnutie, puknutie. Od rozsahu poškodenia bude závisieť, či budete schopný po zranení chodiť alebo sa pohyb v kolene úplne zablokuje.

Ďalšími sprievodnými javmi poškodenia menisku je bolesť, obmedzená pohyblivosť a opuch, zasekávanie alebo úplná blokáda kolena. Takisto neschopnosť pohnúť kolenom v plnom rozsahu, alebo pocit odporu. 

Operácia menisku

Nutnosť operácie menisku zváži lekár po dôkladnom vyšetrení a rozhodne sa na základe rozsahu a miesta poškodenia, vašej aktivity, veku a tiež vašej preferencie. Ak natrhnutý meniskus spôsobuje opuch a bolesť, operácia bude pravdepodobne nevyhnutná. Zákrok, pri ktorom sa odstráni meniskus sa nazýva menisektómia. Môže sa vykonať čiastočne (parciálna menisektómia) alebo úplne v závislosti od rozsahu poškodenia. V prípade, že sa natrhnutý meniskus nelieči, odtrhnutá časť sa môže časom dostať dovnútra kĺbu, čo je pri pohybe kolena problematické.

Operácia menisku prebieha artroskopicky, to znamená, že do kolena sa vloží optický prístroj – artroskop, napojený na videokameru, ktorá sníma obraz z operovaného kĺbu. Ide o modernú, šetrnú a veľmi účinnú metódu diagnostiky a liečby poranenia kĺbov. Artroskop sa do kĺbu zavedie cez malý otvor v kolene, takže po operácii zostáva len malá jazva, jej približná dĺžka je asi 1 cm.  Cez druhý otvor chirurg zavádza mikroinštrumenty, ktorými odstráni odtrhnuté časti a chirurgicky “vyhladí” zostávajúce časti, aby nespôsobovali nežiadúce trenie. Chirurg sa bude vždy snažiť ponechať čo najviac tkaniva, aby sa predišlo degenerácii kolena a mohli ste sa vrátiť k svojim obľúbeným aktivitám.

Výhodou artroskopie je, že ide o zákrok jednodňovej chirurgie, má krátke trvanie, zostáva po ňom minimálna jazva, pooperačné bolesti sú len veľmi mierne a artroskopia predstavuje nízke riziko vniknutia infekcie. Navyše pacient sa po operácii pomerne rýchlo môže opäť hýbať.

Existuje ešte sutúra menisku, čo je rekonštrukcia menisku, pri ktorej sa používa špeciálny fixačný materiál. Ide o komplikovanejší zákrok, ktorého liečenie prebieha dlhšie. 

Riziká operácie

Kedysi sa predpokladalo, že meniskus sa nedokáže regenerovať, dnes však už vieme, že takmer štvrtina tkaniva meniskov je zásobená cievami, to znamená je tam prítok krvi, čo pomáha zranenému tkanivu sa regenerovať. Preto sa k úplnému odstráneniu menisku dnes už pristupuje len v nevyhnutnom prípade a väčšinou sa odstráni len poranená časť a zvyšok tkaniva môže dorásť, aj keď samozrejme nikdy nie do pôvodnej veľkosti. Dôležitá je samozrejme aj dôkladná rekonvalescencia a zmena pohybových návykov, aby nedošlo k opakovanému poraneniu. 

Odstránenie menisku zvyčajne prinesie úľavu od symptómov, ale jeho úplné odstránenie zvyšuje trenie kostí a znižuje stabilitu kĺbu. U mladých ľudia, alebo tých, ktorí chcú byť aktívni sa k úplnému odstráneniu menisku pristupuje málokedy.

Štúdie preukázali, že okolo 78-88% ľudí majú po čiastočnom odstránení poškodeného menisku veľmi dobré výsledky. Menisektómia je celkovo u pacientov veľmi dobre znášaná a má dobré výsledky, avšak stále predstavuje riziko, keďže ide o zásah do tela. Jedným z nich je poškodenie nervov a takisto riziko, že sa pri zákroku odstráni viac tkaniva, ako je nutné, čo z dlhodobého hľadiska môže prispieť k rýchlejšej degenerácii. Ďalej je to riziko krvácania a infekcie a tiež samotná anestézia (používa sa celková alebo regionálna), predstavuje isté zdravotné riziká. 

Čo čakať po operácii menisku

Čas zotavenia po operácii sa môže samozrejme líšiť u každého pacienta a určite by po operácii mal nasledovať dostatočný odpočinok. 

Avšak po menisektómii sa odporúča takmer okamžitá  mobilizácia a nácvik chôdze s barlami. Operovaná končatina sa zaťažuje obmedzene podľa tolerancie bolesti. 

Používajú sa tiež ortézy, ktoré koleno fixujú. 

Stehy sa odstraňujú približne na 12.deň od operácie a nasleduje rehabilitácia zameraná na posilnenie svalov dolnej končatiny a mobilizáciu kolena. 

Pri sutúre menisku, teda jeho rekonštrukcii je doba rekonvalescencie dlhšia, a to 3-4 mesiace. 

Fyzioterapia po operácii kolena

Rehabilitáciu kolena po operácii menisku neradno podceniť, pretože znovunadobudnutie sily a mobility v kĺbe je kľúčové pre bezproblémový a bezbolestný pohyb. Skúsený fyzioterapeut je najlepšou voľbou, pretože budete mať istotu, že cviky robíte správne a sú pre vás vhodné. 

Je možné, že pri cvičení budete cítiť bolesť, čo je po operácii úplne normálne, treba len vytrvať a byť trpezlivý, každým cvičením sa bude váš stav zlepšovať.

Cviky na koleno po operácii

  • Posilnenie predných stehien

Tento cvik posilňuje kvadricepsy – skupinu svalov na prednej strane stehien, ktorých úlohou je nohu vystierať, teda extenzia v kolene. Sadnite si na zem a oprite sa rukami za chrbtom. Operovanú nohu vystrite pred seba a pod koleno si podložte zrolovaný uterák. Aktivujte predné stehno čím sa koleno začne vystierať a jemne tlačiť do uteráka. Cvik možno robiť aj na stoličke a nohu úplne vystierať. Záleží od bolestivosti. Zopakujte 10-15x.

  • Zdvíhanie vystretej nohy v ľahu na chrbte

Tento cvik takisto posilňuje kvadricepsy a tiež posilňuje svaly v oblasti bedrového kĺbu a stredu tela. Ľahnite si na chrbát a vystrite operovanú nohu. Chrbtica je v neutrálnej pozícii, to znamená, že pod krížami by mal byť malý priestor. Vrchnú časť chrbta teda ramená, lopatky a rebrá majte dobre položené na zemi. S výdychom zodvihnite vystretú nohu kúsok nad zem a podržte aspoň 3-5 sekúnd, následne ju pomaly položte na zem. Zopakujte 10-15x.

  • Zdvíhanie vystretej nohy v ľahu na bruchu

Tento cvik posilňuje zadný reťazec svalov dolnej končatiny – sedacie svaly a zadné stehenné svaly. Ľahnite si na brucho s vystretými nohami. Ruky si položte pod čelo, aby ste mali hlavu a krk v neutrálnej polohe a mohli voľne dýchať. Operovanú nohu zdvihnite mierne nad zem a špičku ťahajte do diaľky. Zopakujte 10-15x.

  • Posilnenie zadných stehien

Tento cvik posilňuje zadný reťazec svalov dolnej končatiny – sedacie svaly a zadné stehenné svaly. Ľahnite si na brucho s vystretými nohami. Ruky si položte pod čelo, aby ste mali hlavu a krk v neutrálnej polohe a mohli voľne dýchať. Operovanú nohu pokrčte v kolene tak, aby bola päta približne nad kolenom a zatlačte chodidlom smerom hore. Zopakujte 10-15x. 

  • Zdvíhanie piet od zeme

Tento cvik posilňuje svaly lýtka a takisto chodidlá. Prispieva k pružnosti chodidiel a členkov, čo je pre zdravie kolien nevyhnutné. Zároveň rozhýbava lymfu. Postavte sa za stoličku, alebo iný kus nábytku, na ktorý si môžete v prípade potreby položiť ruky, kvôli rovnováhe. Pomaly zdvíhajte päty od zeme s vystretými kolenami a rovnako pomaly ich vracajte späť na zem. Zopakujte 10-15x.

  • Mini drepy

Postavte sa tak, aby ste sa v prípade potreby mohli chytiť operadla stoličky. Mierne pokrčte kolená a ohnite bedrové kĺby akoby ste si išli sadnúť na stoličku. Choďte len do bezbolestného rozsahu. Chodidlami sa následne odtlačte naspäť do stoja. Zopakujte 10-15x.

  • Most

Tento cvik takisto posilňuje svaly zadných stehien a zadku. Ľahnite si na chrbát a pokrčte obe nohy. Buď si nechajte celé chodidlá na zemi, alebo špičky zodvihnite a zapierajte sa len pätami. S výdychom sa dobre zaprite do zeme nohami tak, aby ste pocítili, že sa panva začína dvíhať od zeme. Panva je jemne podsadená a v pozícii môžete vytrvať pár sekúnd. Následne ju pomaly vráťte na zem. Zopakujte 10-15x.

Ak by ste pri ktoromkoľvek cviku cítili bolesť, radšej sa poraďte so svojím lekárom alebo fyzioterapeutom.

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte článok

Priemerné hodnotenie 4.9 / 5. Počet hlasov: 24

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

MUDr. Jozef Staríček
Web | +

Odborné vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)
Atestovaný v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.