Niektorými milovaná, inými odsudzovaná. Aj napriek tomu už pomohla množstvu detí na celom svete. Vojtova metóda určite patrí k najlepším metódam rehabilitácie pri poruchách funkcie pohybového systému. Tie si dokážu rodičia všimnúť, ak majú podozrenie, že ich dieťa zaostáva za vývinom iných detí. Ak sa potvrdí ich podozrenie, lekár zväčša odporučí precvičovanie Vojtovej metódy.

Autorom Vojtovej metódy je český detský neurológ, profesor MUDr. Václav Vojta. Vojtova metóda je zameraná na riešenie problémov pohybového ústrojenstva u bábätiek, ale aj starších detí. Odporúča sa precvičovať s detičkami, ktoré majú poruchy psychomotorického vývoja. Pomocou Vojtovej metódy sa vyvolávajú motorické vzory v nervovej sústave, ktoré dieťatko s poruchou nevie používať. Vďaka tomu, že sú tieto svaly cielene a opakovane aktivované, dieťa ich dokáže použiť následne aj v bežnom prejave a prirodzene si ich osvojí. Týmto sa zníži riziko chybného telesného vývoja.

Ako pomáha Vojtova metóda?

Cvičenie je venované deťom s motorickými poruchami, pri ochoreniach centrálneho nervového systému a pri ortopedických poruchách. Nedá sa všeobecne určiť ako dlho by malo prebiehať cvičenie Vojtovej metódy. Pacienti sa od seba odlišujú typom porúch a preto má aj Vojtova metóda odlišný účinok.

Pri niektorých pacientoch je postačujúce, ak sa aktivujú svalové skupiny párkrát. Pri iných je to zas beh na dlhú trasu. Vojtova metóda však nepôsobí blahodarne iba na motorické ústrojenstvo, ale má tiež iné účinky. Pomáha zlepšovať sacie, hltacie a žuvacie pohyby a pomáha uľahčovať moduláciu reči a výslovnosť. Pozitívne pôsobí na dýchanie, prekrvuje pokožku a zlepšuje tráviace funkcie. Taktiež pomáha k lepšej orientácií v priestore, udržiavaniu rovnováhy a zlepšuje schopnosť sústrediť sa.

Vojtova metóda postup

Obvyklé cvičenie by sa malo praktizovať tri až štyrikrát do dňa po dobu približne 15 – 20 minút. Takáto frekvencia aj dĺžka cvičenia je dôležitá práve kvôli tomu, aby sa precvičované vzory stali súčasťou bežného motorického prejavu dieťaťa. Pri prvom kontakte s precvičovaním Vojtovej metódy by mali byť rodičia pod kontrolou lekára, respektíve fyzioterapeuta. Ten pre pacienta zostaví individuálny program, ukáže potrebné cviky a taktiež dozrie na to, či sú správne vykonávané. Nesprávne praktizovanie cvikov totiž môže dieťatku viac uškodiť, preto sa neodporúča precvičovať napríklad pomocou videí.

Pri cvičení prebieha aktivácia určitých pohybových reťazcov a to pri určitej stimulácií. Dieťa sa uloží do presne vytýčenej polohy na brušku, chrbte, či na boku a pomocou primeraného tlaku sa pôsobí na určité body. K aktivácií pohybových modelov je možné použiť desať zón, ktoré sa nachádzajú na trupe a na horných a dolných končatinách. Pri spontánnom pohybe má človek takéto funkcie vrodené a prebiehajú automaticky. Detičkám s poruchou je potrebné pomôcť pri vytvorení týchto správnych vzorov. Pomocou tejto metódy dokážeme pripomenúť mozgu existenciu niektorých spiacich svalov, ktoré sú oslabené alebo nepoužívané.

Pre koho je Vojtova metóda určená?

Vojtova metóda je primárne venovaná deťom. Najúčinnejšia je pre deti do veku jedného roka, keď sa dajú najlepšie ovplyvniť neaktívne pohybové vzorce. No je tak isto vhodná aj pre dospelých. U dospelých sa metóda využíva po cievnej mozgovej príhode, pri bolestiach chrbtice, skolióze alebo stavoch po úrazoch miechy. Najhlavnejším cieľom Vojtovej terapie je obnovenie schopností pre každodenný život človeka. Pri Vojtovej metóde cviky a cvičenie pomôžu človeku zapojiť sa do všetkých aktivít, ktoré predtým vykonával.

Poraď sa s našimi skúsenými fyzioterapeutmi