Cukrovka, alebo Diabetes Mellitus, je zaradený do skupiny chronických metabolických ochorení priamo spojených so zvýšenou hladinou glukózy (cukru) v krvi. Stav zvýšenej hladiny glukózy v krvi sa nazýva hyperglykémia a je spôsobená poruchou sekrécie (činnosť vylučovania) alebo vstrebávania inzulínu. Pacienti s cukrovkou rôzneho typu musia dodržiavať systematickosť stravovania a zdravého životného štýlu. Behaviorálna liečba je parciálnym úspechom k životu s cukrovkou bez obmedzení

 

Čo je to cukrovka? 

Cukrovka je ochorenie, ktoré je špecifické dlhodobou hyperglykémiou, tj. zvýšením cukru v krvi a poruchou biochemických procesov. Tieto biochemické procesy sú špecifické pre poruchu látkovej výmeny (cukrov, bielkovín a tukov). Poruchy biochemických procesov sú ovplyvňované inzulínom, a to poruchy jeho pôsobenia, vstrebávania alebo oboch súčasne. 

 

O cukrovke pojednávame vtedy, ak hodnota cukru v krvi nalačno dosahuje 7,00 mol/l a 2 hodiny po jedle viac ako 11,00 mol/l. 

 

Delenie cukrovky 

 

Cukrovka I.typu (DM1T)

Cukrovka I. typu je charakteristická úplnou absenciou inzulínu. Inzulín je zodpovedný za suplementáciu cukru do jadra buniek, ktoré ju následne premieňajú na energiu. Cukrovka I.typu postihuje mladistvých od 15 – 30 rokov života, pričom tento typ cukrovky vzniká z neznámych príčin. Vo väčšine prípadov predstavuje cukrovka I. typu autoimunitné ochorenie, pri ktorom zanikajú B-bunky vytvárané v pankrease. Telo si vytvára protilátky proti vlastným bunkám, čo predstavuje princíp autoimunitného ochorenia.

Hoci je príčina vzniku cukrovku typu I. neznáma, k jej vzniku prispieva prítomnosť genetickej predispozície, konkrétne antigénov MHC. Spúšťačom je obvykle vírusové či bakteriálne ochorenie. Bez liečby je tento typ cukrovky nebezpečný, keďže telo má minimálnu sekrečnú kapacitu inzulínu. 

Medzi hlavné prejavy patrí veľký smäd spojený s močopudným účinkom (3 až 4 litre moču denne), rovnako ako prítomnosť závratov

 

Cukrovka II.typu (DM2T)

Cukrovka II. typu je charakterizovaná inzulínovou rezistenciou, čo v praxi znamená, že organizmus je necitlivý na účinok inzulínu. Prevalenciou je vyššia veková kategória, zvyčajne sú ohrození pacienti nad 50 rokov. Obezita zvyšuje percentuálnu možnosť výskytu cukrovky II.typu, rovnako ako genetická predispozícia. 

Príčinou vzniku cukrovky II.typu je periférna rezistencia na inzulín a následná hyperinzulinémia (zvýšené hodnoty inzulínu v plazme) a hyperglykémia (zvýšený obsah cukru v krvi). Následkom týchto hladinových extrémov je strata citlivosti B-buniek vznikajúcich v pankrease, a teda problematické reagovanie sekréciou na hladiny cukru v krvi. 

Okrem silnej genetickej predispozície sú ohrození aj pacienti trpiaci svalovou dystrofiou, cystickou fibrózou, pankreatitídou. Suplementácia potravín zohráva veľkú rolu pri vzniku II. typu cukrovky, a to z pohľadu nadmerného príjmu potravy, jej nevhodného zloženia či inými civilizačnými problémami (fajčenie a pod.). 

 

Iné typy cukrovky 

Iné druhy cukrovku vznikajú z neznámych príčin. Najčastejšie sú ohrození pacienti po operácií pankreasu, po užívaní kortikosteroidov či následkom genetických porúch B-buniek v pankrease. Väčšina geneticky podmienených cukroviek sa prejaví už u detí a mladistvých

 

Vplyv cukrovky na pohybový aparát 

Pohybový aparát je priamo ovplyvnený hodnotou glukózy v krvi. Hyperglykémia spôsobuje to, že sa glukóza naviaže na bielkovinu, čoho výsledkom je zmena väzby, štruktúry a obmedzenie výkonu pôvodnej funkcie väzby. 

Najčastejšiu komplikáciu predstavuje tzv. diabetická osteoporóza, ktorá je definovaná ako systémové ochorenie diabetu.  Diabetická osteoporóza je definovaná ako stav, pri ktorom dochádza k úbytku kostnej hmoty vplyvom dysfunkcie látkovej výmeny v organizme. 

Nedokrvenie dolných končatín je pre diabetes charakteristické. Poruchy nervov nôh a ich nedostatočné prekrvenie môže vyústiť až do amputácie dolnej končatiny, a to v prípade neskorej intervencie a liečby. 

 

Fyzioterapia je pri cukrovke veľmi dôležitá. Pomáha zlepšovať cirkuláciu krvi aj v dolných končatinách.

 

 

 

Zdroje:

  • https://www.medicalnewstoday.com/articles/323760.php
  • https://www.diabetes.org/diabetes/type-2
  • https://www.diabetes.org/diabetes/type-1