Tejpovanie je korekčná fyzioterapeutická metóda, vďaka ktorej je možné účinne korigovať a fixovať svaly či kĺby. Hlavnou myšlienkou tejpovania je aplikácia pružných pások, ktoré sú z hypoalergénnych látok. Tejpovanie je možné aplikovať na veľmi rozmanitý rozsah stavov, ktoré sa nemusia nevyhnutne vzťahovať len k športu. Účinky  a výhody tejpovania v plnej miere využívajú aj pacienti nešportovci, kedy sa fyzioterapeut riadi osobnou anamnézou a indikáciami aplikovania kineziotejpu. V tomto článku si priblížime na akom princípe funguje tejpovanie a kto ho môže na telo aplikovať. 

Tejpovanie a jeho účinky 

Tejpovanie je stále oblasťou v ktorej prebiehajú mnohé výskumy. Mnohí považujú tejpovanie za pseudovedu, čo však vyvracajú mnohí svetoví usporiadatelia súťaží, kde je tejpovanie považované za doping – vodné pólo, plávanie, synchronizované plávanie. Účinky tejpovania fungujú na princípe riasenia tejpu, ktorý z fyziologického hľadiska vplýva na vnímanie a stimuláciu nociceptorov. Dôležitú úlohu zohráva konkrétne v potláčaní nociceptorov a stimulácií proprioceptorov. Vďaka tejpovaniu je možné predísť či znížiť bolestivosť danej oblasti. Pružná páska je aplikovaná riasením pod rôznym uhlom, čo umožňuje mikrooddelenie pokožky od podkožia. Týmto spôsobom sa zlepší prekrvenie a tok lymfy, čím sa zabezpečí suplementácia kyslíka potrebného na začatie ozdravných procesov. 

Tejpovanie pôsobí statickou kontinuálnou silou resp. tlakom, ktorý pomáha postupne uvoľňovať tzv. trigger points či spazmy. Spazmy vznikajú následkom kontinuálneho, často jednostranného, zaťaženia, čo môže byť prvotným predpokladom pre vznik dysbalancie párových svalov na chrbtici

Je dôležité uviesť že tejpovacie pásky sú vodeodolné, potuodolné a vhodne aplikované na koži vydržia až 5 dní. Páska samotná vydrží na tele až po dobu dvoch týždňov, avšak počas tohto času sa riasenie redukuje, a tým sa znižuje aj prekrvenie kože. Odborníci odporúčajú mať aplikovanú tejpovaciu pásku po dobu približne 2 týždňov, kedy si však pacient dáva medzi jednotlivými dňami prestávku v zmysle 5 dní aplikácia, 1-2 dni bez pásky a pod.. 

Indikácie (odporúčaná aplikácia tejpu): 

 • Spazmy 
 • tzv. Trigger points 
 • Preťaženie svalu 
 • Epikondylitídy – napr. tenisový lakeť, golfový lakeť 
 • Stuhnuté svalstvo cervikálnej chrbtice (krčnej chrbtice) 
 • Diastáza brušných svalov 

Kontraindikácie (neodporúčaná aplikácia tejpu): 

 • ekzémy
 • zapareniny 
 • podráždená pokožka 
 • znamienka 
 • pri cukrovke 
 • pri kŕčových žilách
 • pri čerstvých jazvách
 • pri čerstvých poraneniach kože 

Kto môže aplikovať tejpovanie? 

Tejpovanie odporúčame zveriť do rúk len rehabilitačným lekárom, fyzioterapeutom či odborníkom s riadnym rekvalifikačným kurzom. Určite neodporúčame vykonávať tejpovanie doma bez akýchkoľvek skúseností. Nesprávnym tejpovaním môže pacient svoj zdravotný stav zhoršiť či predĺžiť dobu hojenia vnútorného zápalu. Pre efektivitu hojenia a celého ozdravného procesu podpory svalu odporúčame nechať tejp aplikovať odborníkom. 

Práve fyzioterapeut určí správne umiestnenie tejpu, jeho riasenie, prípadne odporučí aj iné sprievodné vyšetrenia či terapie, ktoré by prispeli k podpore daného ozdravného procesu. Hlavnou výstrahou pre rekreačných športovcov či pacientov s bolestivými stavmi vo všeobecnosti je, že aplikáciou kinesiotejpu nedochádza k automatickému započatiu ozdravného procesu. Hoci tejpovanie priespieva k zlepšeniu prekrvenia, rýchlejšiemu zahojeniu a podpore danej časti, stále môže byť príčinou bolesti hlbší problém, ktorý potrebuje diagnostiku fyzioterapeuta. Užívanie analgetík rovnako nedokáže vyriešiť problém a v mnohých prípadoch je potrebné navštíviť fyzioterapeuta, ktorý môže pacienta odporučiť na vhodné špecializované pracovisko – ak si to vyžaduje zdravotný stav. Nikdy nie je dobré svoj zdravotný stav zamlčiavať, keďže rýchlo môže prejsť do regresu.