Zdravá chrbtica je základom zdravého tela. Chrbtica, lat. columna vertebralis, sú vlastne stĺpovito usporiadané stavce, ktoré tvoria oporu celému telu. Chrbtica je centralizovaná, a preto veľmi ovplyvňuje vitalitu a pohyblivosť ostatných častí tela. Bolesti postihujú nie len pacientov v pokročilom veku, ale aj ľudí v produktívnom veku. Z fyzioterapeutickej praxi vieme, že problémy s chrbticou postihujú aj malé deti, kedy však vieme deformácie včas zvrátiť. 

 

Zdravá chrbtica a nástrahy nezdravého životného štýlu

Zdrava chrbtica je základom vykonávania akejkoľvek lokomócie, keďže aj pohyb končatín sa vzťahuje na samotnú chrbticu. Mnohí pacienti si privodia problémy s chrbticou práve následkom nevyhovujúceho životného štýlu. Medzi hlavné kauzálnosti vzniku bolesti chrbtice patria najmä civilizačné ochorenia, ako je cukrovka či obezita. Dôležité je aj poznamenať, že problémom môže byť ako inaktivita jedinca, tak aj stereotypné a kontinuálne zaťažovanie určitej strany tela a pod. Takýmto typom bolesti trpia pacienti, ktorí pracujú vo fabrikách, za pásom. Ohrození sú aj ľudia pracujúci v kancelárií, ktorí majú nedostatok pohybu. Najčastejšie je ohrozená vitalita krčnej a krížovej chrbtice. 

 

Je dôležité poznamenať, že bolesť chrbtice sa môže prenášať aj na tzv. core. Core, resp. svaly hlbokého stabilizačného systému. Bolesť chrbtice môže ústiť z ich oslabenia, ale môžu byť oslabené vplyvom porušeného zdravia chrbtice.