Zlomenina palca na nohe je bežnou zlomeninou. K jej vzniku dochádza mechanickým poškodením, traumatickým nárazom ako aj únavovou činnosťou. Na zlomeninu palca na nohe sú nachylní zväčša športovci, ktorí primárne využívajú dolné končatiny (bežci, futbalisti, tanečníci). Zlomenina palca môže mať komplikovaný charakter, na základe ktorého sa môže odporučiť operatívna liečba. Operatívna liečba však nastáva napríklad v prípadoch, kedy pacient trpel vbočenými palcami (hallux valgus). 

 

Diagnostika zlomeniny palca na chodidle 

Zlomenina palca na nohe sa diagnostikuje rontgenom, rovnako ako v iných prípadoch podozrenia na zlomeninu. K tejto fraktúre môže dôjsť napr. zakopnutím o statický predmet. Prst môže po istom čase opuchnúť, môže sa objaviť hematóm (modrina), ktorý stále nemusí signalizovať prítomnosť zlomeniny. Istotou je návšteva lekára, ktorý pomocou rontgenu zhodnotí stav kostnej štruktúry, príp. jej poškodenia. 

 

Tak, ako sa môže jednať o zlomeninu jednoduchú, môže nadobúdať aj zložitejší charakter. Pri bežnej zlomenine palca môže pacient chodiť, bolesť sa stupňuje s prenosom váhy na danú končatinu. Komplikované zlomeniny sú sprevádzané neznesiteľnou bolesťou, v mnohých prípadoch opúcha kotník a pacient nie je schopný vykonať pohyb celou dolnou končatinou.  

 

Príznaky zlomeniny palca na chodidle: 

 

  • Opuch v mieste palca 
  • Vybočenie, vbočenie či neprimeraná poloha palca
  • Bolestivosť pri pohybe, príp. nadotyk
  • Vznik hematómu, príp. povrchové narušenie kože

 

 

Traumatická či únavová zlomenina? 

K zlomenine palca na nohe môže dôjsť niekoľkými spôsobmi. Medzi najčastejšie patrí zlomenina palca vplyvom mechanickej traumy (zakopnutie, autonehoda, pád a pod.). Vplyvom traumy vzniká najvyšší počet prípadov nestabilnej zlomeniny s čiastočkami dislokovanými v okolitom mäkkom tkanive – vyžadujú  si operačný zákrok. 

 

Únavová zlomenina je charakteristická pre športovcov, fyzicky vyťažených ľudí ako aj pre pacientov trpiacich osteoporózou. Osteoporóza je ochorenie, ktoré ovplyvňuje pevnosť a remineralizáciu kostných tkanív. V praxi môže dôjsť k zlomenine palca pacienta s osteoporózou nesprávnou polohou chodidla počas chôdze či miernym zakopnutím. 

 

Únavová zlomenina je charakterizovaná vznikom a neustálym zväčšovaním vzniknutých mikrotrhlín, ktoré ústia až do vzniku zlomeniny. Problém nastáva, keď pacient nemá informáciu o tom, či je jeho prst zlomený alebo nie a tak pokračuje v bežnej záťaži. Týmto konaním si môže pacient privodiť recidivujúcu zlomeninu či estetickú a funkčnú deformitu. 

 

Fyzioterapia, rehabilitácia a vplyv na zlomeninu palca 

Zlomenina palca môže predstavovať komplexný problém v prípade, že sa jeho liečba zanedbá. Súčasťou liečby je aj fyzioterapická zložka, ktorej úlohou je znovuobnovenie primárnych pohybových funkcií postihnutého aparátu. Dokonca aj palec, či akýkoľvek prst na dolnej končatine, sú veľmi potrebné. Vďaka nim môžeme udržiavať rovnováhu a zabezpečiť ohybnosť chodidlu dolnej končatiny. To, ako veľmi sú prsty na nohách potrebné sa dozvieme až vtedy, ak dôjde k ich deformitám vplyvom neliečenej zlomeniny. 

 

Fyzioterapia využíva rehabilitačné zostavy, na ktorých základe pacient,  v spolupráci s fyzioterapeutom, zlepšuje svalovú odozvu a zlepšuje pohyblivosť. Zlomenina palca na nohe si vyžaduje kľudový režim, počas ktorého dochádza k skracovaniu šliach a k strate svalovej hmoty. Relaxačné a silové cvičenia prispievajú k znovuobnoveniu základných funkcií tak, aby nedošlo k vytvoreniu deformít, prípadne k recidivujúcej (znovu sa opakujúcej) bolesti chodidla. 

 

Poraď sa s našimi skúsenými fyzioterapeutmi