Natrhnutá šľacha je veľmi bolestivý stav, ktorý si zvyčajne vyžaduje liečbu trvajúcu niekoľko mesiacov. Liečbu rozdeľujeme na prvok konzervatívnej, príp. operačnej liečby, a liečby pomocou rehabilitácie. K natrhnutiu šľachy dochádza vplyvom mikrotrhlín, ktoré majú únavový charakter. Ruptúra šľachy, resp. jej natrhnutie, je ovplyvňované viacerými stavmi.

 

Natrhnutie šľachy všeobecne rozdeľujeme do dvoch kategórií, a to poranenie šľachy ostré a tupé, pričom ostré poranenia sa vyskytujú frekventovanejšie. Rozdiel medzi týmito dvoma kategóriami je najmä v ich charaktere. K ostrému poraneniu šľachy dochádza vplyvom vniknutia cudzích predmetov – píla, sklo a pod. Časté sú aj poranenia šľachy po vniknutí rotačného cudzieho predmetu, a to napr. vŕtačky. Operačný zákrok je v takom prípade zložitejší, nakoľko sa vplyvom rotácie môže zmeniť aj natočenie šľachy, príp. jej časti. 

 

Tupé natrhnutie šľachy je spôsobené vplyvom degeneračných zmien, kedy môžu byť prítomné aj mikrotrhliny. Je dôležité poznamenať, že zdravá šľacha praská len zriedka, a to jedine pod enormným vypätím, prípadne sa môže vytrhnúť zo svojho úponu, prípadne vytrhnúť vplyvom zlomeniny kosti. 

 

Natrhnutá šľacha na nohe: Achillova šľacha

Natrhnutá Achillova šľacha, lat. ruptura tendinis Achillis, sa zaraďuje medzi najčastejšie poranenia dolných končatín. Najčastejšie dochádza k jej tupému poraneniu približne 3-5 centimetrov nad pätou, a to z fyziologického hľadiska. V tomto mieste je šľacha najmenej zásobená, čo je primárne spôsobené redukciou krvných vlásočníc. K poraneniu Achillovej šľachy môže dôjsť aj v inej lokalizácií, najmä pri pätnej kosti a pod.. Poranenie šliach na dolných končatinách sa prevažne spája s lokomóciou vyžadujúcou prudké zmeny smeru,  a to prevažne pri tenise, bedmintone či squashi. 

 

Liečba natrhnutia Achillovej šľachy trvá od 3 do 12 mesiacov, čo značne ovplyvňuje aj charakter jej natrhnutia, pričom liečba tupého a ostrého poranenia sa môže meniť. Liečba sa najčastejšie prevádza pomocou otvorenej operačnej metódy, kedy sa šľacha po otvorení zošije. Pacientovi sa podávajú analgetiká proti bolesti, rovnako ako antikoagulanciá, ktoré zabezpečujú prevenciu embólie (lieky na riedenie krvi). 

 

Po operačnom zákroku je druhou časťou liečby rehabilitačná liečba. Šľacha spája dva lokomočné celky, ktoré pri poranení šľachy prišli o svoje priame prepojenie, a sú neúčinné. Správne vedená rehabilitácia obnovuje silu v lýtku až o 90% a prinavráti počiatočný rozsah rotácie celého členka

 

Natrhnutá šľacha: Aká je liečba? 

Pri natrhnutej šľache, bezohľadu na jej umiestnenie, sa zväčša pristupuje k operatívnej metóde ošetrenia v kombinácií s konzervatívnou liečbou, pričom samozrejmosťou je druhé štádium liečby – rehabilitácia. Operatívna metóda môže byť otvorená a endoskopická

 

Otvorená operatívna metóda sa využíva najmä pri odhalených šľachách – napr. Achillova šľacha, a spočíva v otvorení prasknutia šľachy a jej následného zošitia. Pričom sa po operácií noha uloží do sadry, ktorú pacient nosí niekoľko týždňov (6-8). Účinnou náhradou sadry môže byť ortéza, pričom však noha musí byť úplne imobilizovaná. Otvorená operatívna metóda ošetrenia šľachy je najfrekventovanejším spôsobom. 

 

Endoskopická operatívna metóda priamo nezasahuje do výživového obalu šľachy, avšak táto metóda sa využíva vo veľmi špecifických prípadoch. Nie je veľmi frekventovaná. 

Rehabilitácia a natrhnutie šľachy 

Natrhnutie šľachy z pohľadu rehabilitácie je dôležitým krokom k prinavráteniu počiatočnej pohyblivosti. Pri zostavovaní rehabilitačného plánu sa prihliada na progres hojenia, bolestivosť pacienta, prípadne ďalšie charakteristiky priamo ovplyvňujúce liečbu. Rehabilitácia je dlhodobý proces, ktorý môže trvať až 1 rok, v závislosti na veľkosti plochy šľachy a jej únavového vypätia. Pri rehabilitácií natrhnutia šľachy sa účinne využívajú aj fyzikálne metódy ošetrenia

 

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte článok

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hlasov: 3

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

MUDr. Jozef Staríček
Web | +

Odborné vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)
Atestovaný v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.