DNS - Dynamická neuromuskulárna stabilizácia

Komukoľvek s bolesťou pohybového ústrojenstva, ale aj športovcom, ktorí chcú zvýšiť svoje športové výkony a odstrániť prípadnú bolesť môže pomôcť práve DNS. Koncept je založený na princípoch vývojovej kineziológie (pohybový vývoj dieťaťa). Táto neurofyziologická metóda vychádza z cvičenia pohybových funkcii vo vývojových polohách.

Čo je DNS a na čo pomáha?

DNS je diagnostický a terapeutický koncept, široko využívaný hlavne vo fyzioterapii, ale aj v iných odboroch medicínskej praxe. Prišiel s ním fyzioterapeut prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.. Využíva kľúčové princípy správania sa ľudskej motoriky, ktorá vyjadruje riadiacu funkciu centrálneho nervového systému - CNS.

Pomocou DNS sa diagnostikujú poruchy nielen pohybového systému. Cieleným ovplyvňovaním posturálnych (spevňovacích) a lokomočných (pohybových) funkcií pomocou špecifických cvičení dochádza spätne k ovplyvňovaniu chovania CNS a trvalejšej úprave jeho prejavov.

Cieľom fyzioterapeuta je nastaviť klienta do ideálnej centrovanej polohy v jednotlivých kĺboch a v tej následne cvičiť a stabilizovať rôzne segmenty. Cvičenie dokáže u človeka zdokonaliť dýchanie, odstrániť chybné pohybové stereotypy aj behom bežných denných aktivít, ako je sedenie za počítačom, či v aute a zlepšiť vnímanie vlastného tela.

K čomu slúži a ako sa cvičí?

Pri bežnom spôsobe posilňovania svalov sa vychádza hlavne z anatomickej funkcie. Posilňovacie cvičenia sú potom odvodené zo začiatku a úponu svalu. Na tomto princípe je zostrojená aj väčšina posilňovacích strojov používaných v posilňovniach.

Pri rozvoji sily svalu sa však nedá vychádzať len z jeho začiatku a úponu, ale aj z jeho začlenenia do biomechanických reťazcov. Tie však nemožno odvodzovať len z anatomických súvislostí, ale tiež z riadiacich procesov CNS. Je potrebné si uvedomiť, že ak cvičíme napríklad prsné svaly, sú pritom aktivované aj svaly, ktoré stabilizujú ich úpony, tj. svaly chrbtové, bránice, brušné svaly, atď. Táto funkcia je automatická a u väčšiny ľudí veľmi obmedzene ovládaná volným spôsobom. Nehovoriac o hlbokých svaloch, ktoré sú pre posturálnu funkciu obzvlášť dôležité. Chybný nábor svalov pri stabilizácií si jedinec automaticky a nevedome zafixuje do všetkých vykonávaných pohybov a cvičení. Dôsledkom je stereotypné preťažovanie, ktoré je významným etiopatogenetickým faktorom mnohých hybných porúch.  

Aby nedochádzalo k preťažovaniu mäkkých tkanív a skeletu, musí svalová aktivita, resp. centrálny nervový systém a väzivový aparát zaistiť, že spevňovanie segmentov sa deje v centrovanom postavení kĺbu, tzv. neutrálnej polohe. Predpokladom je rovnováha medzi svalmi v celom biomechanickom reťazci, tiež medzi vynaloženou stabilizačnou svalovou silou  a veľkosťou vonkajšej sily. S aktívnym prístupom dokáže technika DNS cvikmi na stabilitu túto rovnováhu rozvinúť.  

Aký vplyv má pravideľné cvičenie a pre koho je určené?

DNS pomáha pri chybnom držaní tela u detí aj dospelých, skolióze, bolesti chrbtice, pooperačných stavoch chrbtice, artrotických stavoch, neurologických ochoreniach chrbtice, ortopedických ochoreniach a zlepšuje aj koordináciu pohybu v športe.

Pre vykonávanie DNS cvičenia je vhodné ísť najskôr na kliniku, kde vám fyzioterapeut ukáže na správne držanie tela, či skoliózu chrbtice cviky. Ukážu vám aj cviky na domáce vykonávanie, ktoré vám pomôžu po operácii chrbtice, či instabilite chrbtice. Cviky skoliózy a cviky na bolesť chrbtice si tak môžete opakovať aj v pohodlí domova.

Príďte sa poradiť zdarma >>>>