Zapáleny nerv: Čo pomáha?

Zapálený nerv je ochorenie postihujúce pacientov predovšetkým v produktívnom veku. Zapálený nerv, čiže neuritída, môže mať rôzne formy prejavu, ktoré sa líšia od charakteristických funkcií daného nervu. Príčiny vzniku zápalu v tomto tkanive môžu byť rôzne, počnúc autoimunitnými ochoreniami až po zápaly spôsobené vírusovými či bakteriálnymi ochoreniami. Podozrenie pacienta pri neuritíde by malo byť ihneď konzultované so svojim všeobecným lekárom či neurológom, ktorý na základe štádia neuritídy určí liečebný plán a zvolí vhodný typ konzervatívnej liečby. Mnoho pacientov tento stav podceňuje, avšak komplikácie ktoré môže zapríčiniť zapálený nerv na prstoch, rukách či dokonca aj sedacom svale, sú často veľmi bolestivé a prechádzajú do chronických stavov.

Čo je to zapálený nerv?

Termín nerv označuje zväzok nervových vlákien, neurónov, ktorých základ je primárne uložený v hlavných nervových sústavách, a to v mozgu, mieche a nervových uzlinách systematicky rozvedených po tele. Elementárnou funkciou nervu je transport informácií získaných vnemovými podnetmi ako je zrak, čuch, hmat a sluch. Funkcie zapáleného nervu sú zo všetkých strán pomerne obmedzené, čo závisí najmä na štádiu zápalu. Funkcie zapálených nervov sú obmedzené a teda aj oblasť, ktorú daný zapálený nerv inervuje je ochabnutá a nevykazuje dostatočné plnenie primárnych funkcií. Navyše môže časom dôjsť k atrofii svalov, ktoré daný nerv inervuje. V praxi sa najčastejšie vyskytuje singulárny zápal nervu, to znamená, že zapálený je len jeden nerv, čo sa nazýva neuritída. Ak sa však jedná o zápal zoskupenia viacerých nervov, tento stav nazývame polyneuritída. Najčastejšie sú postihnuté zrakové, trojklanné, sedacie a vestibulárne nervy, ktorých prejavy sú špecifické a v článku si rozoberieme každý z nich.

Zapálený nerv a jeho príčiny

Zapálený nerv sa považuje za častú neurologickú poruchu, ktorá trápi množstvo pacientov. Dôležitou zložkou liečby je najmä včasná intervencia a zistenie zdroja dráždenia poškodeného nervového zakončenia. Aby bola liečba účinná, úlohou neurológa je nájsť spúšťač a eliminovať jeho reakcie tak, aby sa mohol pacient v budúcnosti efektívne vyvarovať tejto problematike. Medzi najčastejšie príčiny zapáleného nervu patria spomínané vírusové, bakteriálne a autoimunitné ochorenia. Do kategórie autoimunitných ochorení patria ochorenia, ktoré napádajú vlastný imunitný systém (lupus erythematosus, idiopatická neuropatia). Ďalej sú to toxické látky v rôznych formách. Nemusí ísť výhradne o otravu chemikáliami, avšak zápal nervu spôsobený intoxikáciou môže mať na svedomí nesprávna diéta, anorexia, bulímia či podvýživa. Všeobecne sa jedná o poruchy metabolizmu, ktorého funkcia filtrácie toxínov od prospešných látok je značne narušená. Patrí sem taktiež priama otrava alkoholom, olovom, ortuťou či chemických látok obsiahnutých v deratizačných prípravkoch.

Zápal nervu môže byť sprievodným symptómom inej poruchy, ochorenia či traumy, najčastejšie cukrovky (diabetes mellitus). Objavuje sa aj pri tetane, tuberkulóze a lepre.

Radikulárny či pseudoradikulárny syndróm

Radikulárny alebo koreňový syndróm, zvaný aj radikulopatia, je pojem označujúci ťažkosti spôsobené útlakom nervu, ktorý vychádza z miechy, najčastejšie v oblasti drieku (L5-S1) a krčnej chrbtice (C5-C7), vo väčšine prípadov spôsobený platničkou. Názov je odvodený od latinského názvu koreňa nervu - radix. Štatisticky sa až 90 % populácie stretne s bolesťou chrbtice aspoň raz za život. Dobrou správou je, že až 90% postihnutých ľudí sa vylieči konzervatívne, to znamená, že nie je nutná operácia. Pri radikulárnom syndróme je bolesť veľmi intenzívna, ostrá, pálivá a človek dokáže presne určiť lokalitu i šírenie bolesti. Bolesť vyžaruje od chrbtice do horných alebo dolných končatín, citlivosť končatín je znížená a pacient môže pociťovať mravenčenie, je precitlivený na dotyk a schopnosť ovládať svaly a vykonávať pohyb je zhoršená. Poškodenie v krčnej chrbtici nastáva pri dlhodobom nesprávnom zaťažení, napr. predsunutie hlavy pri práci s počítačom alebo pri šoférovavní. Na druhej strane poškodenie v driekovej chrbtici môže byť takisto spôsobené tlakom pri sedení, alebo ako výsledok zdvíhania ťažkých predmetov. Stlačenie nervov obmedzuje prísun kyslíka a živín do nervového tkaniva. Neustále dráždenie tkaniva spúšťa zápalové procesy, ktoré stav ešte zhoršujú a časom môže dôjsť až k odumieraniu nervového tkaniva a zhoršeniu prenosových schopností nervov. Pseudoradikulopatia naopak označuje bolesť chrbta, pri ktorej sa takisto objavuje vyžarovanie bolesti do končatín. Na rozdiel od radikulopatie však ťažkosti nevznikajú pre mechanický útlak nervu a teda štruktúra miechového koreňa nie je narušená. Takisto je rozdiel v bolesti. Tá je rozšírená nepresne po povrchu, ale aj v hĺbke a nemusí byť závislá na pohybe a zmene polohy. V oboch prípadoch je nápomocná manuálna terapia a cvičenie a samozrejme, zmena pohybových vzorcov, čo si vyžaduje odhodlanie a trpezlivosť.

Myofasciálny pôvod bolesti

Fasciám sa väčšia pozornosť venuje až v posledných desaťročiach a výskumy stále napredujú. Preukázalo sa napríklad, že v oblasti drieku sa nachádza pomerne hrubá vrstva fascií, v ktorých sa nachádza niekoľkonásobne viac receptorov bolesti ako v kĺboch, svaloch a šľachách. Pri neprimeranej či opakovanej záťaži vznikajú vo fasciách drobné trhlinky, čo môže časom mozog vyhodnotiť ako nebezpečenstvo a preto vyšle do daného miesta bolesť. Toto zistenie výrazne mení doterajší pohľad na bolesť, ktorá nemusí vo všetkých prípadoch indikovať mechanické poškodenie tkaniva, čiže platničky, stavcov či nervov. Fascie veľmi dobre reagujú na myofaciálnu masáž, vhodne zvolený pohyb a automasáž s loptičkami, valcami alebo inými pomôckami.

Ako sa prejavuje zapálený nerv?

Zapálený nerv sa prejavuje širokým spektrom signálov, v závislosti od toho, o ktorý nerv ide. Zápal nervu vzniká takisto z rôznych príčin, od prechladnutia, bakteriálneho alebo vírusového ochorenia, až po autoimunitné ochorenie. Takisto útlak nervu alebo zranenie. Nervy prepájajú mozog a iné časti tela, aby mohli vzájomne komunikovať. Nervy vysielajú z tela impulzy do mozgu, ktorý ich spracuje a po ďalších nervoch vyšle reakciu späť do tela. Pôvodne sa predpokladalo, že ak napríklad stúpime bosou nohou na ostrý kamienok, receptory v koži, fasciách a svaloch vyšlú do mozgu správu o bolesti a mozog automaticky zareaguje tým, že odtiahneme nohu. Najnovšie vyskúmy však ukazujú, že receptory v koži, svaloch a fasciách vyšlú do mozgu informáciu o nebezpečenstve a mozog následne vyšle do danej oblasti bolesť, na základe ktorej nohu odtiahneme. Pri neuritíde nie je postihnutý len samotný nerv, ale aj sval či orgán, ktorý daný nerv inervuje. Zápal sa prejavuje buď zvýšenou alebo naopak zníženou citlivosťou a veľmi silnou bolesťou, ktorá môže byť až neznesiteľná, pulzujúca, ostrá, záchvatovitá a opakujúca sa, niekedy vystreľuje do iných častí tela. Objavuje sa a zhoršuje sa pri strese, prechladnutí, alebo pri fyzickej záťaži. Ďalšími prejavmi môže byť brnenie v končatinách, tuhnutie, pálenie, štípanie vo svaloch a slabosť.

Zápal nervov v prstoch a ruke

Zapálený nerv v prstoch či na ruke zvaný aj syndróm karpálneho tunela je jedným z najčastejších diagnóz z povolania a postihuje najmä ženy. Syndróm karpálneho tunela vzniká tým, že stredný nerv, ktorý prechádza cez zápästie, je stlačený, čo sa prejavuje bolesťou, brnením celej ruky alebo mravenčením. Karpálny tunel je úzky priechod obklopený kostičkami zápästia a väzmi na dlani.

Ako sa prejavuje

Zápal ruky alebo prstov sa prejaví lokálnymi opuchmi, sčervenaním kože a tlakovou bolesťou. Zápal vzniká preto, že ak je tkanivo poškodené alebo podráždené, telo v danej oblasti zvýši krvný obeh a to vedie k bolesti, lokálnemu opuchu, daná oblasť je na dotyk teplejšia a pokožka červenkastá. Tento syndróm je možné riešiť fyzioterapiou a dostatočným oddychom, v pokročilom štádiu operatívne.

Zápal sedacieho nervu (ischias)

Sedací nerv je najhrubší nerv v našom tele. Uvádza sa, že jeho veľkosť zodpovedá veľkosti malíčka na ruke. Sedací nerv vychádza z koreňov miechy L4 - S3 (korene driekovej a krížovej miechy). Z miechy prechádza zadnou časťou panvy popod veľký sedací sval (musculus gluteus maximus). Ďalej pokračuje cez stehno a na úrovni kolena sa rozdeľuje na dve vetvy. Jeho úlohou je inervovať, teda zásobovať rozsiahlu časť svalov dolnej končatiny, od stehna, predkolenia až po chodidlo.

Ako sa prejavuje

Pre zápal sedacieho nervu sú špecifické kŕčovité, bodavé bolesti, ktoré oslabujú driekovú časť a zasahujú aj bedrový kĺb. Bolesť nastáva aj pri základných činnostiach ako je predklon, záklon, ležanie, ale aj pri zrýchlenom dýchaní a kýchaní. Bolesť je sprevádzaná oslabením svalov, ktoré môže viesť až k narušeniu hybnosti a poruche citlivosti kože v danej oblasti. Kvalita života sa so zápalom sedacieho nervu výrazne zhoršuje, pretože pacient má ťažkosti pri sedení, ale takisto pri pohybe.

Zápal nervu pod lopatkou

Nie každá bolesť chrbta a pod lopatkou musí hneď znamenať zápal nervu. Nutná je správna diagnostika. Mnohokrát sa za príčinu bolesti v oblasti lopatky považuje hrudná chrbtica, ale pôvod problému môže byť aj v krčnej časti. Ku každej časti chrbtice prislúchajú svaly, ktoré v danej oblasti zabezpečujú pohyb. Zápal nervov chrbta postihuje povrchové aj hĺboké svaly chrbta. Každý z týchto svalov je inervovaný nervami z miechy, ktoré v prípade zápalu či zaseknutia môžu spôsobovať bolesť. Ako sa prejavuje Ako každý zápal nervu, aj v tomto prípade bude zápal sprevádzať silná bolesť, neschopnosť vykonávať určité pohyby a pocit stiahnutých svalov, prípadne iné sprievodné javy podľa toho, čo je skutočná príčina zápalu.

Zápal vestibulárneho nervu

Vestibulárny nerv vedie informácie z rovnovážneho orgánu (vnútorného ucha) do mozgu. V niektorých prípadoch môže dôjsť k jeho poruchám kvôli infekcii alebo cievnemu ochoreniu. Dôsledkom toho sa naruší vnímanie rovnováhy.

Ako sa prejavuje

Zápak vestibulárneho nervu sa často prejavuje náhlym vznikom závratu, nevoľnosťou a vracaním. Vo väčšine prípadov tento stav trvá niekoľko týždňov. Primárnymi príznakmi sú polohové ilúzie, napr. vertigo, pocit predkláňania sa, čo je skutočne nebezpečné. Počas tohto zápalu dochádza k viacerým zraneniam vplyvom pádov. S vertigom môže byť spojené aj zvracanie. Pri tejto diagnóze je dôležité oddychovať, vyhýbať sa alkoholu, výraznému svetlu a hluku. Odporúča sa nešoférovať a nemanipulovať s prístrojmi a nástrojmi na vyvýšených miestach. Ak je prítomné zvracanie dbajte na dostatočný príjem tekutín, aby nedošlo k dehydratácii. Vo vážnejších prípadoch vám lekár môže naordinovať lieky proti nevoľnosti a zvracaniu (antiemetiká). Ak je infekcia spôsobená baktériami, dostanete antibiotiká.

Zápal zrakového nervu

Zrakové alebo očné nervy vedú impulzy zo sietnice do zrakového centra v mozgu (do záhlavového laloka). Patologické zmeny zrakového nervu v zmysle zápalu alebo opuchu, vedú k zhoršeniu zraku, dokonca až k slepote (môže byť len dočasná). Zápal zrakového/optického nervu sa nazýva aj optická neuritída, ktorá môže byť sprievodným javom závažnejšieho ochorenia, roztrúsenej sklerózy (skleróza multiplex), preto akékoľvek prejavy zápalu očného nervu nepodceňujte a urýchlene vyhľadajte lekára.

Ako sa prejavuje

Prejavuje sa ako zdvojené videnie a rozmazaný obraz taktiež patrí do radu symptómov. Takisto sa objavuje bolesť v očnej oblasti, pri pohybe aj statickom režime oka. Môžete vidieť škvrny, alebo sa objavia blikajúce svetlá a slepé miesta. Tento stav buď po pár týždňoch prejde, pri závažnejších stavoch lekár predpíše steroidy.

Zápal trojklanného nervu

Alebo odborne trigeminálna neuralgia je zápal špecifický prudkou, veľmi intenzívnou, krátkodobou bolesťou v pravidelných intervaloch. Postihuje rôzne časti tváre podľa postihnutej vetvy trigeminu. Ten inervuje celú tvár, ústnu dutinu, podnebie, zuby, nosnú dutinu, aj orbity, časť ucha a aj dura mater, čo je tvrdá mozgová plena. Ide o chronické ochorenie, ktoré postihuje piaty hlavový nerv. Ten sprostredkúva cit na tvári, ale tiež motoricky (pohybovo) inervuje niektoré svaly tváre.

Ako sa prejavuje

Toto ochorenie sprevádzajú záchvaty bolesti pripomínajúce elektrošoky alebo spazmy jednej polovice tváre. Bolesť prichádza náhle, bez varovania a je intenzívna. K týmto prudkým prejavom môže dôjsť po dotyku špecifického miesta tváre. Toto ochorenie sa vyskytuje častejšie u žien a u ľudí nad 50 rokov. Všetky druhy zápalu zhoršuje chlad alebo aj teplo, cvičenie a fyzická záťaž, zmeny počasia a únava.

Aký je rozdiel medzi zapáleným a zaseknutým nervom?

Pri zápale nervu sa jedná o porušenie funkcie daného nervového výbežku, ktorý reaguje na špecifickú zmenu obmedzujúcu výkon jeho funkcie. Na základe jeho umiestnenia sa epicentrum bolesti líši, pričom pohyblivosť pacienta je značne obmedzená, avšak stále možná. Príčinou nie je mechanické poškodenie, ale poškodenie chemické, príp. bakteriálne. Zaseknutý nerv indikuje stav, kedy sa telo snaží ochrániť pred zhoršením stavu. Dochádza k nemu na základe fyzického napätia a záťaže, hoci aj jednorázovej. Svaly, šľachy sa neprirodzene stiahnu a daná partia tela stuhne v určitej polohe. Týmto počinom sa telo bráni druhotnému, často horšiemu zraneniu.

Ako predchádzať zapáleniu nervu?

Dôležitou zložkou liečby je prevencia. Tá sa vykonáva na základe presnej anamnézy pacienta, jeho ďalších ochoreniach, symptómoch a taktiež na základe fyziologických predispozícií. Vo všeobecnosti však pacient užíva vitamíny skupiny B – B1, B2, B6, B12. Medzi potraviny, ktoré majú preventívny účinok patrí špenát, mrkva či rastlinné mlieko. Ďalším dôležitým bodom je pohyb a cvičenie, ktoré udržiavajú telo v kondícii, pravidelné masáže i oddych.

Fyzioterapia a zapálené nervy

Vyššie v texte vysvetľujeme rozdiel medzi zapáleným a zaseknutým nervom z čoho vyplýva, že mobilizačné techniky sú vhodné len pri špecifických prípadoch. V našej klinike Profy však vieme pomôcť riešiť symptómy a za veľmi prospešné považujeme použitie fyzikálnej terapie, najmä využitie magnetoterapie, ktorá hĺbkovo stimuluje jednotlivé nervy a laseroterapie, vďaka ktorej sa teplo dostáva aj do hlbších úrovní kože. Cieľom je podporiť narušenú motoriku, redukovať poruchy prekrvenia, ako napr. striedavými kúpeľmi, hydrokinezioterapia, elektroliečba ochrnutých svalov, aplikácia tepla a samozrejme fyzioterapia. Chronická neuritída sa týka špecifických prípadov, ktorých riešenie hľadáme v rehabilitačných cvičeniach. Celý proces konzultujeme s ošetrujúcim neurológom, dôkladne zisťujeme anamnézu tak, aby sme vedeli určiť fyziologický rozsah pacienta. Kľúčový je štruktúrovaný liečebný plán obsahujúci cviky, ktoré je možné vykonávať len pod dohľadom jedného z našich skúsených fyzioterapeutov.

Poraď sa s našim skúseným fyzioterapeutom

Autori

MUDr. Jozef Staríček
MUDr. Jozef Staríček
  • Vzdelanie: Vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)

  • Atestácia: v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

  • Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.

Andrej Malárik
Andrej Malárik
  • ŠPECIALIZÁCIA: Prednášky, Marketing a Manažment

  • VZDELANIE:Vysoká Škola Manažmentu – City University

  • KURZY: SM systém 1,2, Oxygen Advantage, Ido Portal Movement

  • SKÚSENOSTI:10 r manažmentu troch zdravotníckych zariadení

  • O MNE: Najčastejšie ma môžete stretnúť na prednáškach vo firmách na celom Slovensku, kde v rámci partnerského projektu Health Services, rozprávam o fyzioterapeutických a lifestyle témach, pokrytých skúsenosťami a absolvovanými kurzami. Poskytovať zdravotnú starostlivosť vo vysokej kvalite a za dostupné ceny, bolo vždy mojim cieľom v PROFY. Fyzioterapeuti a lekári pracujúci v našich zdravotníckych zariadeniach sú partneri, s ktorými komunikujem možnosti neustáleho zlepšovania služieb, ako aj vybavenia. Akékoľvek návrhy na zlepšenie zo strany klientov, riešim osobne, takže v prípade že ste sa dočítali až sem, neváhajte a pošlite mi ich.

  • ZÁUJMY: CrossFit, Lyžovanie, Bicykel, Skialpinizmus,