Axiálna spondylitída je v lekárske praxi pomerne novým termínom, ktorý opisuje fyziologické zmeny panvy a chrbtice. Toto ochorenie stále nedokážeme presne charakterizovať, a to z dôvodu prebiehajúcich expertíz a výskumov. Práve kvôli nedostatku informácií je veľmi komplikované diagnostikovať daný problém u pacienta, keďže príznaky môžu variovať v závislosti od jedinečnosti organizmu každého človeka. Vo väčšine prípadov sa axiálna spondylitída prejavuje kontinuálnymi ťažkosťami a bolestivosťou lumbálnej (krížovej) chrbtice a panvy.  Tieto príznaky však môžu byť príznakmi rôznych degeneratívnych zmien chrbtice, elevácie panvy, ale aj prvotných štádií skoliózy. Vo všeobecnosti je možné axiálnu spondylitídu prirovnať k predštádiu Bechterevovej choroby. 

Axiálna spondylitída: Čo má spoločné s Bechterevovou chorobou? 

Bechterevova choroba je systémové zápalové ochorenie pohybového aparátu. Toto ochorenie je vyvolané nedostatočnou reakciou imunitného systému tela voči vlastným tkanivám, a teda zaraďuje sa medzi reumatické zápalové ochorenia. Bechterevova choroba postihuje kĺbové ložiská v chrbtici tak, že dané púzdra kĺbov kostnatejú, rovnako ako môže postihnúť aj väzivový prstenec medzistavcovej platničky.  

Kostnatenie mäkkých tkanív má za následok stratu elasticity, pružnosti a problém s prenášaním rotačných a jednosmerných síl od chrbtice. V pokročilom štádiu Bechterevovej choroby sa kostnatenie môže objaviť aj pri kĺbových ložiskách panvy

Liečba tohto ochorenia je najmä behaviorálna, kedy sa pacient sústreďuje na zlepšenie kvality pohybu, kúpeľnú a fyzikálnu liečbu, ktorá pomáha potláčať zápalové procesy v chrbtici. Toto chronické ochorenie sa často prejavuje deformáciou chrbtice, a práve vďaka kontrolovaným pohybom pod dohľadom fyzioterapeuta zabraňujeme ochabnutiu svalov a prepuknutiu silného zápalu. 

Bechterevova choroba je nevyliečiteľné ochorenie avšak je nutné uviesť, že neskracuje pacientom život. Proti degenerácií a možným zápalom je nutná pravidelná rehabilitácia, dychové cvičenia ako aj fyzikálna a kúpeľná liečba. Posilňovanie párových svalov chrbtice a zabránenie ich dysbalancií prispieva k boju proti deformácií chrbtice. 

Príčiny vzniku axiálnej spondylitídy

Axiálna spondylitída je vrodené ochorenie, ktoré môže prebiehať aj asymptomaticky (bez príznakov). Toto ochorenie vzniká na základe genetickej predispozície či priamej dedičnosti. Z toho vyplýva, že môže postihnúť aj deti, tínedžerov či pacientov v produktívnom veku. 

Axiálna spondylitída je ochorenie, ktoré sa prvotne prejavuje bolesťou chrbtice po dobu viac ako 3 mesiacov. Prítomnosť tohto ochorenia bola zistená na základe magnetickej rezonancie, ktorá sa dodnes využíva ako jediný prostriedok potvrdenia tejto diagnózy. Röntgen doposiaľ nedokáže zobraziť zápalové ložiská ani v pokročilom štádiu axiálnej spondylitídy. 

Príznaky ochorenia

Medzi prvotné symptómy axiálnej spondylitídy patrí ranná stuhnutosť chrbtice a bolesť pri lokomočnom pohybe. Ranná stuhnutosť môže pretrvávať v rozmedzí niekoľkých hodín a často ustúpi až po riadnom rozcvičení.  Deformácie chrbtice o ktorých sme sa zmienili vyššie v článku sú symptómom pokročilého štádia

  • Pulzovanie a mravčenie v chrbtici 
  • Ranná stuhnutosť chrbtice
  • Predsun hlavy
  • Sploštenie hrudníka
  • Zakrivenie a deformácia chrbtice

Axiálna spondylitída a možnosti liečby 

Pred samotným objavením axiálnej spondylitídy boli jej príznaky považované za neurčité bolesti chrbtice. Vďaka neustále prebiehajúcim vedeckým štúdiám je možné pacientom poskytovať adekvátne lieky. Fyzioterapia však v liečbe axiálnej spondylitídy zohráva veľkú rolu, a to najmä z pohľadu zabraňovaniu deformácie chrbtice vplyvom retrakcie a kontrakcie párových svalov. Mnoho pacientov s týmto ochorením aktívne využíva možnosť fyzikálnej liečby, ktorá pôsobí analgeticky, redukuje a potláča vznik ďalších zápalových ložísk.  

Zdroje: