Functional Patterns si v pohybovej a fyzio komunite na Slovensku razí cestičku postupne, no v zahraničí sa teší obľube už mnoho rokov a mnohí odborníci a nadšenci ju uznávajú, ako efektívnu metódu úpravy pohybových vzorcov a držania tela, odstraňovania bolesti a metódu rehabilitácie po úraze a operácii alebo ťažkých stavov ako mozgová obrna a skolióza. V tomto článku sa bližšie pozrieme na metódu samotnú, jej zakladateľa a jej hlavné princípy. 

Functional Patterns: Nová tréningová metóda?

Metodológia Functional Patterns (FP) vychádza z prirodzeného pohybu, ktorý bol podmienený životom našich predkov a evolúciou človeka. Ako lovec a zberač sa  človek pohyboval neustále a podľa archeologických vykopávok bol jeho pohyb dokonalý. 

Postavenie, chôdza, beh a hádzanie boli základné pohybové vzorce našich predkov. No a samozrejme dýchanie, ktoré pohyb vôbec umožňuje. Jednoducho povedané FP sa zameriava na optimalizáciu pohybu ako takého efektívnymi a funkčnými pohybovými vzorcami. 

Zakladateľ FP, Naudi Aguilar, vychádza prevažne z myofasciálnych dráh podľa Toma Myersa (kniha: Anatomy Trains). Podobne ako Myers, aj Aguilar začal vnímať telo ako jeden súvislý a dokonale prepojený celok, v ktorom sa nič neodohráva oddelene a pohyb už vôbec nie. Práve naopak, na pohybe sa podieľa celé telo od hlavy až po päty.

História a zakladateľ Functional Patterns

Koncept FP založil v roku 2009 američan Naudi Aguilar. Vo svojej metóde vychádza z antropológie, kineziológie, biológie, scodiológie, fyziológie a ďalších odvetví, ktoré FP integruje a prepája.  

Prvou lastovičkou bol online tréning Power of Posture spustený v roku 2013 a odvtedy sa povedomie o FP šíri po celom svete. Ľudia zo všetkých kontinentov  vyhľadávajú FP, ako spôsob úľavy sebe alebo svojich zverencov, v prípade osobných trénerov, fitness koučov, jogových inštruktorov a tiež fyzioterapeutov. Mnoho z nich od základov zmenili svoj prístup k pohybu a tréningu a zapájajú viac jednostranných, rotačných a kontralaterálnych pohybov. 

Pohybové vzorce vo Functional Patterns

Ako sme už spomenuli vyššie, metóda FP je charakterizovaná tým, že trénuje organizmy vo vzťahu k ich prirodzenému prostrediu. Čiže ak by FP mohli robiť ryby, učili by sa ako lepšie plávať, psy, ako chodiť na štyroch a vtáky, ako lietať. Ale keďže FP zatiaľ trénujú len ľudia, táto metóda sa sústreďuje na 4 základné pohybové vzorce, ktoré podľa antropológov naši predkovia robili najčastejšie a boli pre ich prežitie kľúčové – postavenie a vzpriamenie, chôdza, beh a hádzanie. Všetky z nich sa dejú na dvoch nohách a kontralaterálnym striedaním horných a dolných končatín. Jednoducho povedané, keď vykročíme v chôdzi pravou nohou, zapojí sa ľavá paža a naopak. Zároveň všetky tieto pohyby slúžili človeku na to, aby sa presunul z bodu A do bodu B a na to, aby si ulovil potravu. 

FP bol nadizajnový tak, aby optimalizoval všetky 4 pohybové vzorce človeka. Metóda je postavená na premise, že ak ich človek natrénuje do dokonalosti, účinok sa premietne do všetkých ďalších pohybov, pretože sa zlepší celé pohybové spektrum. 

Veľkým rozdielom oproti iným pohybovým metódam je aj to, že FP trénuje ľudí v pohybe, nie staticky. Tým pôsobí na pohybové vzorce, čo je hlavným poslaním FP. 

Ako prebieha tréning Functional Patterns?

Každý človek, ktorý vyhľadá trénera FP najskôr konzultuje svoj stav s trénerom. Ten vykoná diagnostiku pohybového aparátu a celkovej pohybovej zdatnosti. Tréner si urobí fotodokumnetáciu chôdze a behu a následne urobí analýzu celkového pohybu klienta. 

Tréning následne tvorí myofasciálne uvoľnenie, korekčné cvičenia (protokoly) a dynamické zostavy. Zároveň klient trénuje chôdzu a beh na bezmotorovom páse. 

O FP je známe, že tréneri často pracujú s ľuďmi po mozgovej obrne, so závažnou skoliózou či bolesťou a inými poruchami pohybového aparátu.

Functional Patterns vs. fyzioterapia

Aguilar je známy svojimi ráznymi a pomerne kritickými vyjadreniami voči iným pohybovým systémom. Na viacerých svojich videách prehlasuje, že jeho metóda FP je to najlepšie, čo tu doposiaľ vzniklo. 

Kritizuje aj samotnú fyzioterapiu, pri čom argumentuje, že mnohým fyzioterapeutom chýba schopnosť analyzovať skutočný problém a nájsť riešenie pre svojich pacientov. Zároveň kritizuje, že mnohé cviky a metódy sú nefunkčné nakoľko nepracujú s prirodzeným pohybom podľa evolúcie človeka ako FP. 

Mnoho fyzioterapeutov a expertov na pohyb, ktorí trénujú aj vrcholových športovcov však Aguilarovi vyčíta nedostatočné vedecké dôkazy o efektivite a funkčnosti jeho metódy a takisto považuje mnohé cviky a metódy za nebezpečné. Aguilar totiž používa nestabilné plochy, ako bossa alebo fitlopta, čo môže byť pre niektorých ľudí nebezpečné a hlavne, tak trochu si odporuje sám sebe v tom, keď hovorí o prirodzenom pohybe a evolúcii človeka, ktorý určite nepoužíval žiadnu z týchto pomôcok. 

Ak by mal Aguilar pravdu v tom, že všetky ostatné systémy sú nefunkčné, potom by sme boli ako ľudstvo všetci v bolestiach a fyzioterapia by už dávno zanikla. 

Functional Patterns vs. joga

Podobne ako pri fyzioterapii, aj v prípade jogy má zakladateľ FP, Aguilar svoje výhrady, o ktorých hovorí vo videu 5 dôvodov prečo je joga preceňovaná. Treba zdôrazniť, že sa vyjadruje len k fyzickej časti jogy, zvanej ásany. K ostatným elementom jogy ako meditácia, relaxácia a práca s dychom sa nevyjadruje, resp. uznáva ich význam a účinok pre celkové zdravie a pohodu praktizujúcich. 

A má pravdu. Joga nie je komplexný pohybový systém. Fyzická časť jogy slúžila pôvodne na to, aby bol človek schopný dlhej meditácie v sede. Až v modernej dobe sa do jogy začali pridávať nové pohybové prvky, prevzaté z indickej kulturistiky a švédskej gymnastiky a podoba v akej jogu poznáme dnes sa výrazne rozvinula až na prelome 19. a 20.storočia, čo je v odpore s bežným presvedčením ľudí o tom, že joga existuje tisícky rokov v nezmenenej podobe. Je pravda, že spirituálna a asketická prax naozaj existovala už pred tisíckami rokov, moderná joga má s nimi toho len veľmi málo spoločného. 

Ak sa pozrieme na fyzický aspekt jogy, pôvodne sa v nej nepoužívajú externé závažia a takisto v nej chýba priťahovanie sa rukami. Joga je tiež do veľkej miery lineárna a statická. Mnoho ľudí si jogu spája hlavne s flexibilitou, teda pasívnym rozsahom pohybu, o ktorom je známe, že telu môže viac škodiť ako prospievať, pretože kĺby potrebujú dostatočnú oporu v silných a pružných svaloch. Pravda je však taká, že joga buduje silu a aj mobilitu, čiže aktívny rozsah pohybu, ak sa praktizuje vhodne.  

Aguilar argumentuje, že joga je dogmatická a vôbec sa nemení. S tým však nesúhlasíme, pretože mnoho moderných učiteľov jogy sa vzdeláva v oblasti anatómie, biomechaniky, neurológie, funkčného pohybu a aj fyzioterapie a do jogy sa postupne zapájajú prvky ako izometrické cviky, cviky  s odporovými gumami a rôznymi inými pomôckami a tiež cviky na posilnenie hlbokého stabilizačného systému, ktoré tradičnú prax jogy obohacujú o prvky, ktoré v nej pôvodne chýbali.

Opäť zdôrazňujeme, že žiadny systém nedokáže obsiahnuť absolútne všetko a viac ako čo robíme je podstatnejšie to, ako a kto, teda či je pre nás daná prax vhodná. 

Šikovný biznis model alebo efektívny funkčný tréning?

Veda sa pohybom a ľudským telom zaoberá neúnavne desiatky rokov. Výsledkom sú mnohé funkčné a efektívne metódy a každá z nich ponúka rámec možností na riešenie problémov pohybového aparátu, alebo jednoducho spôsob, ako zostať fit, zdravý a dobre vyzerať. 

Internet je zaplavený porovnániami FP s inými metódami a dokonca aj pomerne ostrou kritikou zakladateľa FP Aguilara voči mnohým známym trénerom a metódam ako Cross Fit, strečing, joga a dokonca samotná fyzioterapia. Aguilar si nekladie servítku pred ústa a ostro kritizuje niektoré bežne používané princípy a cviky. Nečudo, že kritizovaní tréneri spätne odpovedajú Aguilarovi rovnakým spôsobom. Zatiaľ čo jeho metóda zaiste pomohla mnohých ľuďom, o čom svedčia jeho prípadové štúdie na webovej stránke Functional patterns, sme presvedčení, že vedecky podložené dôkazy a samotné výsledky praktizujúcich sú postačujúce na to, aby si každý človek vytvoril svoj názor a nie je potrebné znevažovať prácu iných. Je zrejmé, že každá metóda a aj každý človek má svoje hranice a obmedzenia v pochopení tak komplexného systému, ako je ľudské telo. 

FP je zaiste zaujímavá, komplexne spracovaná a účinná metóda na prácu s telom a pohybom, no netreba zabúdať, že ide zároveň aj o biznis, v ktorom si každý “prihrieva svoju polievku”. 

Sme zástancami toho, že rôzne systémy sa môžu vzájomne dopĺňať a inšpirovať, pretože zámerom každého fyzioterapeuta a trénera je svojim zverencom pomôcť dosiahnuť želaný výsledok.

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte článok

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hlasov: 0

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

MUDr. Jozef Staríček
Web | +

Odborné vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)
Atestovaný v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.