Cviky na chrbticu po operácií sú veľmi špecifickou témou. Operácie chrbtice sa radia medzi najzložitejšie, nakoľko spinálny systém tvorí oporu celému telu. Doba hojenia závisí od invazívnosti operačného zákroku, ale aj od veku pacienta čo priamo vplýva na zníženie či zvýšenie doby rekonvalescencie. Rehabilitácia po operácií chrbtice by mala byť postupná s prihliadnutím na bolestivosť po zákroku. Rovnako záleží aj na tom, čo bola kauzálnosť vykonania danej operácie, a teda či sa jednalo o operačný zákrok vplyvom degeneratívneho ochorenia, prípadne traumy. V každom prípade sa prihliada na to, aby rehabilitácia spĺňala svoj účel – prinavrátenie pohyblivosti do pohybového aparátu bez bolestivosti.  Cvičenie a jeho náročnosť sa zvyšuje s progresom pacienta. Ten je veľmi individuálny, a preto nie je možné povedať, ako dlho bude trvať rehabilitácia. Rehabilitácia však trvá niekoľko mesiacov. V istých prípadoch aj viac ako 1 rok, a to v závislosti od veku pacienta a jeho počiatočného stavu

 

Pri menej invazívnych zákrokoch sa môže s cvičením začať už po 7-14 dňoch, kedy sa zahoja vonkajšie rany, ktoré by sa inak mohli roztrhnúť vplyvom napätia. Jednotlivé doby sa môžu od seba líšiť na základe zdravotného stavu pacienta. Vo všeobecnosti platí zásada, že po operácií spinálneho systému je dôležité nie len cvičiť, ale aj starostlivo vyberať zostavu cvičenia. Pri rehabilitácií sa vyhýbame cvikom pri ktorých je nutné vykonať predklon, záklon, zdvíhanie predmetov či rotácia

 

Rotácia je vo všeobecnosti pomerne nevyhovujúca poloha pre spinálny systém a prakticky nezáleží na tom, či ju vykonávame v sede či v ľahu. Pacient ktorý podstúpil operáciu chrbtice by sa aj na lôžku mal riadiť základnými pravidlami, ktoré sú mu objasnené pred samotnou operáciou. Výnimkou nie je ani zmena polohy na lôžku, pretáčanie, ktoré si môže vyžadovať čiastočnú rotáciu. Pacient je aj v tomto smere navigovaný spôsobom, že zmenu polohy vykonáva bez rotácie, a teda sústreďuje sa na synchronizáciu ramien a panvy

 

Cviky na chrbticu po operácií

Cviky na chrbticu po operácií sú zvolené podľa cvičebného rehabilitačného plánu. Rehabilitáciu začíname izometrickými cvikmi, ktorých princípom je sťahovanie svalstva. Izometrické cviky fungujú na princípe využitia staticky pôsobiacej sily na uvoľnenie a jemnú tenziu svalstva. Kladne vplýva na jej rast. Základom a neoddeliteľnou súčasťou tohto cvičenia je správne dýchanie, vďaka ktorému zapája pacient správne svalstvo. Jednoduchými príkladmi izometrického cvičenia je zotrvanie v určitej polohe, správne dýchanie a postupne precítenie všetkých svalov. Rovnako je dôležité podotknúť, že vďaka izometrickým cvikom je možné zlepšovať nie len pružnosť ale aj rozsah jednotlivých pohybov, čím sa neustále posúva tzv. mŕtvy bod

 

Po operácií spinálneho systému sa sústreďujeme na svaly hlbokého stabilizačného systému a svaly dolných končatín. Rovnako sa sústreďujeme na spevnenie medzilopatkového svalstva a abdominálnej dutiny. Abdominálna dutina, je súbor brušných svalov, ktoré sú súčasťou tzv. core. Hospitalizovaný pacient cvičí často 2x do dňa, kedy sa rehabilitačná sestra sústreďuje na prevádzanie cvikov, ktorých súčasťou je aj správne dýchanie. Cviky sa opakujú približne 7-10 krát. Avšak s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav pacienta a možnú bolestivosť. Je dôležité poznamenať, že cvičenie by sa nemalo vykonávať ak bolí. 

 

Cvičenie je postavené na rehabilitačnom pláne, ktorý zostaví ošetrujúci lekár alebo fyzioterapeut. Jeho dodržiavanie a cvičenie je pod dohľadom fyzioterapeuta alebo rehabilitačnej sestry. 

 

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte článok

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hlasov: 0

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

MUDr. Jozef Staríček
Web | +

Odborné vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)
Atestovaný v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.