Cviky na ramená by mali byť dôležitou súčasťou rehabilitačného cvičebného plánu. Ramená tvoria svalový záves horným končatinám a ich pevnosť a stabilita značne ovplyvňuje posturáciu chrbtice. K bolestivosti ramien môže dôjsť v prípade neúmernej záťaže (manuálna práca), vplyvom kontinuálneho zaťaženia (monotónna práca), alebo vplyvom zdravotných problémov chrbtice.  

 

Zranenia ramena, napr. zlomenina ramena, vykĺbenie ramena, príp. chirurgický zásah, si vyžadujú opätovnú regeneráciu kooperujúceho svalstva pre zachovanie balancie medzi párovými svalmi chrbtice. 

Bolesť ramena vzniká najčastejšie vplyvom zápalu tiažového vačku (burzitída), príp. vplyvom zápalu či poškodenia šliach.  

 

  • Burzitída: Definuje ochorenie postihujúce tiažový vačok medzi kosťou a mäkkými tkanivami (svalstvom). Prejavuje sa silnou vyžarujúcou bolesťou. 
  • Tendinitída: Stav pomenuvajúci zapálenie a opotrebovanie šliach vplyvom manuálneho preťaženia. 
  • Syndróm ‘zamrznutého ramena: Dochádza k silnej akútnej bolesti, ktorá obmedzuje vykonávaný pohyb ramena pacientom. Infekcia, trauma ramena či prechladnutie môže byť spúšťačom tohto syndrómu.  
  • Degenerovanie kĺbového púzdra ramenného kĺbu: Nastáva vplyvom degeneratívneho ochorenia a starnutia. 
  • Artróza

 

 

 

Aké sú najlepšie cviky na ramená?

Cviky na ramená sa rozlišujú podľa toho, čo je cieľom cvičenia. Ak je vašim cieľom uvoľnenie a relaxácia tenzného svalstva, ktoré sa prejavuje bolestivosťou, určite vyskúšajte tieto základné cviky.

 

 

Natiahnutie svalov chrbta a ramena

 

Účelom tohto jednoduchého cvičenia je jemné natiahnutie svalov prislúchajúcich ku ramennému kĺbu. Vďaka tomuto cvičeniu môžete taktiež zväčšiť rozsah pohybu stuhnutej hornej končatiny, 

Postup:

 

 • Pacient stojí vzpriamene, zatiaľ čo sú ramená a chodidlá v jednej línií. 
 • Vystretú ruku umiestnite pred hruď a opozitnou rukou jej vytvorte minimálny odpor.
 • Rukou môžete pohybovať smerom k opozitnej ruke pre zlepšenie precvičenia svalu.
 • Túto pozíciu držte cca 1 minútu.
 • Na každej strane opakuje 3-5 krát.

 

 

 

Uvoľňovanie cervikálnej chrbtice

 

Účelom tohto cviku je uvoľnenie svalov krčnej chrbtice, ktoré môžu byť v značnej tenzií. 

Postup:

 

 • Pacient stojí  vzpriamene, nohy sú opäť v jednej línií s postavením chodidiel. 
 • Bradu pomaly púšťa k hrudníku. Tento pohyb je pomalý, vyžaduje si pravidelné dýchanie a preciťovanie svalu.
 • Ak je brada pacienta znížená k hrudníku, jemne sa stranou hlavy ukloní do pravej a neskôr do ľavej strany.
 • Na každej strane opakuje 3-5 krát.

 

 

 

Hlboký strečing pre cervikálnu chrbticu.

 

Účelom tohto cviku na ramená je zníženie tenzie hlbokých svalov krčnej chrbtice, ktoré môžu byť spúšťačom bolesti ramien.

Postup:

 

 • Pacient umiestni ruku na svoje rameno, druhú ruku umiestni na hlavu, ponad ucho tak, aby bolo kontrolovať vykonávaný pohyb. 
 • Pacient sa hlavou ukloní do strany ruky, ktorá spočíva na hlave, ktorou si môže dopomôcť preciťovať bočný sval krčnej chrbtice.
 • Túto pozíciu drží po dobu 1 minúty.
 • Na každej strane opakuje 3-5 krát.

 

 

Kedy navštíviť fyzioterapeuta?

Bolesť ramien môže byť akútna, ale aj chronická, a to v závislosti od zdravotného problému. Kedy však navštíviť fyzioterapeuta?

 

 • Bolesť trvá viac ako tri dni
 • Bolesť vystreľuje do inej končatiny
 • K bolesti sa pridávajú iné symptómy (zvýšená teplota, mravčanie, stuhnutosť)

 

 

Záver

Cviky na ramená sú skvelou voľbou eliminácie bolesti, ktorá však môže recidivovať, a práve vtedy je nutné navštíviť špecialistu. Zložitejšími liečebnými zostavami vo forme cvikov si môže neskúsený pacient ublížiť, a preto je vhodný dozor profesionála – fyzioterapeuta. Bolesť ramena však nikdy nezanedbávajte, akútny stav môže prejsť až do stavu chronickej bolesti, ktorého náprava je zložitý proces.