Inkontinencia po pôrode postihuje prvorodičky, matky s viacpočetnými pôrodmi (dvojičky, trojičky), ako aj pri viacnásobnej gravidite s časový odstupom. Inkontinencia v tehotenstve postihuje viac ako 50% gravidných žien, pričom sa vo väčšine prípadov jedná o stresovú inkontinenciu. Inkontinenciu môžeme charakterizovať ako neovládateľný únik moču rôznej frekvencie a objemu.  Kauzálnosť pripisujeme k meniacim sa faktorom fyziologickým aj hormonálnym. Riešením je poctivé a správne cvičenie cvikov na panvové dno pod taktovkou skúseného fyzioterapeuta. Cviky na panvové dno (Kegelove cviky) slúžia aj ako prevencia pred a počas tehotenstva. 

 

Inkontinencia v tehotenstve

Inkontinencia v tehotenstve je častým stavom. Oslabenie panvového dna vplyvom tehotenstva spôsobuje najčastejšie inkontinenciu stresovú, prejavujúcu sa pri zdvíhaní ťažkých bremien, smiechu, kýchaní či kašľaní, resp. pri zvýšení tlaku na brušnú stenu.  

 

Pacientky môžu byť postihnuté urgentnou či zmiešanou inkontinenciou, ktorej prevalencia sa vyskytuje so zvyšujúcim sa vekom a počtom vaginálnych pôrodov. 

 

Únik moču v tehotenstve môžeme kategorizovať zväčša ako typ stresovej inkontinencie I. a II. stupňa, ktoré sú charakterizované Medzinárodnou spoločnosťou pre inkontinenciu, ICS.

 1. stupeň úniku moču:  Moč uniká po kvapkách s frekvenciou 1x-2x v priebehu dňa, čo priamo závisí od fyzickej záťaže. 
 2. stupeň úniku moču: Moč uniká niekoľkokrát za deň prúdom, urológ vykoná plienkový test, zavedie mikčný diár, zisťuje širokú anamnézu gynekologického, urologického a nervového typu.  

 

Kauzálnosť vzniku úniku moču v tehotenstve

Vznik úniku moču počas tehotenstva sa priamo viaže na fyziologické a hormonálne zmeny v tele rodičky. Únik moču nespôsobuje vážne ohrozenie zdravia ani plodu, avšak predstavuje problémy s cestovaním, fyzickou aktivitou ako aj problémy v sexuálnej sfére a psychického diskomfortu.   

Inkontinencia v tehotenstve je podmienená faktormi, ktoré priamo ovplyvňujú vznik (predispozičné & vyvolávajúce faktory) a regresiu ochorenia (podmieňujúce & dekompozujúce faktory). 

Vznik úniku moču počas tehotenstva môže byť spôsobené:

Predispozičné faktory:

 • Rodinná predispozícia
 • Pohlavie
 • Svalové abnormality, svalová pamäť

Vyvolávajúce faktory:

 • Tehotenstvo
 • Pôrod

Podmieňujúce faktory:

 • Ochorenie respiračného charakteru
 • Obezita
 • Fajčenie a alkohol
 • Neurologické ochorenia

Dekompozujúce faktory:

 • Vek
 • Demencia

 

 

 

Fyziologické zmeny dolných močových ciest počas tehotenstva 

Telo rodičky sa vplyvom tehotenstva mení – zmeny v uložení orgánov vplyvom rastúcej maternice, hormonálne zmeny, funkčná práca gynekologických a urologických orgánov – príprava tela na záťaž a výživu dieťaťa po dobu 9 mesiacov (interné zmeny). Zvýšenie váhy až do 30%, zväčšený objem prsníkov a zväčšenie panvy sú zmeny, ktoré môžeme badať aj navonok (externé zmeny). 

 

Počas prvého trimestra sa telo prispôsobí na nosenie potomka rozšírením panvy a vnútorným napätím svalov panvového dna. Problém so zadržaním moču nastáva pred 36. týždni tehotenstva, často po samotnom pôrode.  U rodičiek, ktoré už prekonali vaginálny pôrod môže nastať močová inkontinencia už počas 6.-7. mesiaca, rovnako ako aj v prípad viacnásobných rodičiek (pôrod dvojičiek,.). 

 

Vysvetlenie močovej inkontinencie počas tehotenstva nesie fyziologický charakter. Oslabenie brušných svalov a zvýšenie hmotnosti vytvára intraabdominálny tlak (tlak v brušnej stene), ktorý prenáša váhu na močový mechúr. K inkontinencií moču dochádza ak intravezikálny tlak (tlak v močovom mechúre) prevýši tlak intrauretrálny (tlak v močovej trubici). Zvýšenie tlaku v mechúre spôsobuje počas tehotenstva častú mikciu (močenie). Panvové dno je pôrodom oslabené a nedokáže teda zadržať tlak v mechúre – dochádza k inkontinencií. 

 

Fyziologické zmeny močových ciest počas tehotenstva

 1. trimester: V prvom trimestri sa začína maternica postupne zväčšovať, čomu sa musí uspôsobiť celý urologický trakt (obličky, mechúr, močová rúra). S rastúcou maternicou sa priamoúmerne zmenšuje kapacita močového mechúra, čo vyvoláva zvýšenú mikciu (močenie) – polakizúria. Polakizúria je stav zvýšeného močenia. Diurnálne rytmy (počet mikcií/deň) sa menia, pričom sa môže objaviť aj noktúria 1x-2x (močenie počas noci). Objem močového mechúra počas 1. trimestra – 410ml. 
 2. trimester: Druhý trimester je charakteristický výstupom maternice z malej panvy, čím uvoľní zabratý priestor a objem močového mechúra sa zväčší – 460ml. Pacientky postihnuté inkontinenciou moču v tehotenstve pociťujú počas 2. trimestra úľavu, ktorá je spôsobená znížením tlaku na močový mechúr vplyvom jeho roztiahnutia do priestoru uvoľneného maternicou. 
 3. trimester: Tretí trimester symbolizuje značný nárast plodu, kedy plod tlačí hlavičkou (ak je dieťatko v správnej polohe) na mechúr. V 3. trimestri sa objem močového mechúra zníži na 272ml. Zvyšuje sa počet mikcií, môže vznikať  polyuria – výdaj moču vyšší ako 2 litre za 24 hodín. Počas 3. trimestra narastá intraabdominálny tlak (tlak v brušnej dutine), ochabujú svaly panvového dna a znižuje sa inervácia a prekrvenie močového mechúra. 

 

Hormonálne zmeny a ich vplyv na močové cesty počas tehotenstva

Hormonálne zmeny majú vplyv na všetky orgánové skupiny v tele tak, aby zabezpečili plnohodnotný vývoj plodu. Hormóny vplývajú aj na urologické orgány, predovšetkým na kolekciu a evakuáciu močového mechúra

 

Relaxín

Relaxín je hormónom, ktorý počas tehotenstva nekontrolovateľne klesá či narastá. Nárast relaxínu vplýva na regeneráciu a rekonštrukciu svalových tkanív, rovnako ako na zvýšenie uretrálneho tlaku. Zmeny v hladine relaxínu priamo vplývajú na inkontinenciu moču. 

 

Progesteron

Progesteron, tzv. hormón materstva, ktorého pôsobiskom je vplyv na zdravie a vitalitu matky počas tehotenstva (zlepšuje stav reprodukčného systému). Progesteron má relaxačný účinok na hladkú svalovinu reprodukčného a urologického systému. Za hladkú svalovinu môžeme považovať aj detrúzor (sval v močovom mechúre podieľajúci sa na vyprázdňovaní). Relaxačný účinok vplýva aj na svaly močového mechúra, spôsobuje uvoľnenie interného aj externého zvierača a tým vplýva na inkontinenciu.

 

Kolagén

Kolagén je zložkou (nie je hormónom!), ktorej prioritným pôsobiskom je ovplyvňovanie variabilnosti a mechanických vlastností tkanív. So znižujúcimi sa hodnotami kolagénu dochádza k ochabnutiu panvových orgánov, znižovania svalového tonusu (ochabnutie svalov panvového dna, nízka frekvencia kontrakcií močového mechúra). 

 

Inkontinencia po pôrode

Inkontinencia po pôrode, rovnako ako inkontinencia v tehotenstve, priamo súvisia s telesnými zmenami, predovšetkým s panvovým dnom. Pružnosť a pevnosť svalov panvového dna po pôrode je často narušená a vzniká kombinovaný únik moču (urgentná & stresová inkontinencia). Svaly panvového dna u prvorodičiek majú lepšiu regeneračnú schopnosť a rýchlo sa vrátia do pôvodného stavu. 

 

Kauzálnosť vzniku úniku moču po pôrode

Únik moču po pôrode je spôsobený ochabnutými svalmi panvového dna. Počas tehotenstva bol primárnym problémom inkontinencie veľký tlak na močový mechúr spôsobený váhou plodu. Ak rodička počas tehotenstva pribrala na váhe, jednou z možností ako ovplyvniť inkontinenciu je schudnúť do pôvodnej váhy.  Tento krok len čiastočne vyrieši problém s inkontinenciou (nutná je však regenerácia svalov panvového dna). 

 

 • Hormonálna dysbalancia

 

 • Obezita
 • Ochabnuté svaly panvového dna

 

 

Svaly panvového dna 

Svaly panvového dna pomenúvajú skupinu svalov, šliach a väzív, ktoré sú umiestnené v panve, ktorú uzatvárajú. Sú podporným aparátom pre reprodukčné a urologické orgány. 

 

Svaly panvového dna sú zložené: 

 1. vrstva: Povrchová vrstva (tvoria ju zvierače – problematická partia vedúca k inkontinencií) 
 2. vrstva: Stredná vrstva ( časť medzi sedacími aparátmi)
 3. vrstva: Hlboká vrstva ( časť medzi lonovou sponou a kostrčou) 

 

Cviky na panvové dno v tehotenstve si vyžadujú precvičovať všetky svalové vrstvy panvového dna pre zabezpečenie efektivity a zamedzenia recidívy inkontinencie. 

Cviky na panvové dno v tehotenstve zohrávajú dôležitú úlohu – udržujú maternicu v správnej polohe. Plod počas 1.-3. trimestra zvyšuje hmotnosť, ktorú absorbujú svaly panvového dna po dobu 9. mesiacov. Počas pôrodu sa musia svaly panvového dna roztiahnuť natoľko, aby umožnili pôrod dieťatka.

Cviky na panvové dno pomáhajú v cvičení a uvedomovaní si svalov panvového dna a tým fungujú ako prevencia a liečba následkov tehotenstva a pôrodu. 

 

Cviky na panvové dno v tehotenstve – liečba inkontinencie 

Inkontinenciu nadobudnutú  počas tehotenstva či po pôrode je možné efektívne liečiť cvikmi na panvové dno. Cviky na panvové dno, Kegelove cviky, pomáhajú precítiť všetky vrstvy svalov a tým zlepšiť látkovú výmenu – regeneráciu. 

Cviky na panvové dno v prvom a druhom trimestri: Cviky pod taktovkou skúseného fyzioterapeuta slúžia ako prevencia pred vznikom inkontinenčného stavu počas/po pôrode. 

Cviky na panvové dno v treťom trimestri: Slúžia ako príprava na pôrod a následnú regeneráciu v krátkom časovom úseku. Počas ani určitú dobu po tehotenstve nie je odporúčaná medikamentózna ani operačná liečba z dôvodu ohrozenia zdravia plodu a matky. Jedinou voľbou sú efektívne cviky na panvové dno. 

 

Pre zabezpečenie efektivity cvičení na panvové dno je nutná konzultácia s odborníkom, ktorý pacientku naučí správnemu prevádzaniu cvikov.