Izometrické cviky bývajú odpoveďou nie len na bolesť svalov, ich preťaženie či únavu. Poskytujú totiž skvelý relax a ich účinky na telo sú viac ako pozitívne. Princíp izometrického napätia pomohlo viacero pacientom aktívne bojovať s bolesťou svalov a zároveň pretaviť túto aktivitu do športu. Základom však je správne dýchanie, správne predvádzanie jednotlivých cvikov a porozumenie celého princípu izometrického napätia.

Čo je to izometrické napätie?

Izometrické cviky fungujú na princípe izometrického napätia, ktoré pojednáva o vplyve statickej sily na rast a stimuláciu zapájaného svalstva. V izometrii rozoznávame svalovú silu statickú a dynamickú. Cvičenie v súlade s dynamickou silou môže byť napríklad beh, fitness, squash či tenis.

Ako fungujú izometrické cviky?

Izometrické cviky využívajú silu statiky, teda predvádzané cviky sú vykonávané v nezmenenej polohe, s využitím predovšetkým sily vlastnej váhy. Tieto cviky si môžete predstaviť napríklad ako plank, teda dosku, zotrvanie v zhybe na hrazde. Primárnou výhodou je nie len rozvoj koordinácie, spevňovania svalov, ale aj časová flexibilita. Izometrické cviky sa vykonávajú do 10 až 15 minút. Všetko však závisí od náročnosti, fyzických predpokladov a odporúčaní fyzioterapeuta.

Aké sú výhody izometrického cvičenia?

Kladný vplyv izometrického cvičenia má nie len pre ľudí s problémami pohybového aparátu, ale aj kulturisti. Dôležitou súčasťou izometrických cvikov je tréning mŕtveho bodu. Predstaviť si to môžete napríklad pri zdvíhaní tyče na benchpress – činka sa počas vystierania rúk v jednom momente zdá tažšia a prekonávanie tejto sily náročnejšie. Náročnejšia sekvencia, je mŕtvy bod.

Izometrické statické cvičenia sú zameriavané práve na tréning a elimináciu tohto mŕtveho bodu. Je nutné podotknúť, že každý človek, pacient, má hranicu, mŕtvy bod, v inom rozpätí. Po úrazoch, následkom degeneratívnych ochorení či deformácií môže byť mŕtvy bod veľmi nízky. Práve statické cvičenia umožňujú jeho elimináciu a zvýšenie elasticity.

Aké sú nevýhody izometrického cvičenia?

Túto metódu nie je vždy vhodné aplikovať samodiagnózou. Pacient môže disponovať sprievodnými diagnózami, ktoré vylučujú toto cvičenie a prinášajú regres. Ďalším problémom môže byť zlé technické prevedenie týchto cvikov a s tým spojené zlé precvičovanie jednotlivých partií.

Pokiaľ nie sú do tréningu zahrnuté aj relaxačné a najmä strečingové partie, precvičované svaly môžu strácať svoju počiatočnú elasticitu a to môže priamo viesť k narušeniu generovanej rýchlosti.

Ako môže pomôcť fyzioterapeut?

Dôležitým piliérom každého cvičenia je správna technika dýchania. Bez správneho dýchania nie je možné účinne vykonávať ako dynamické cvičenia, tak aj cvičenia statického charakteru. Pri izometrickom ale aj inom cvičení je pravidelný a dostatočný prísun kyslíku dôležitý z pohľadu okysličovania svalstva, čo vedie aj k lepším výkonom. Fyzioterapeut podľa diagnózy dokáže stanoviť nie len jednotlivé cviky, ktoré napomôžu stavu pacienta, ale aj periodicitu a dĺžku ich vykonávania tak, aby pacientovi neublížila.

Poraď sa s našimi skúsenými fyzioterapeutmi