Fyzioterapia je odbor, v ktorom je potrebné vdelávať sa celoživotne. Po štúdiu vysokej školy je nutné, aby si fyzioterapeuti vzdelávanie pravidelne dopĺňali na kurzoch zameraných na rôzne oblasti liečby pohybového aparátu. Dodatočné vzdelávanie sa dá získať na rôznych seminároch a kurzoch, ktoré sú organizované viacerými organizáciami na Slovensku a v Česku. Každým rokom vznikajú nové postupy, techniky a metódy liečby pohybového aparátu, ktoré pomáhajú liečiť kvalitnejšie a rýchlejšie. Preto je veľmi dôležité sa kontinuálne vzdelávať a absolvovať fyzioterapeutické kurzy. Aj preto prinášame zoznam kurzov v roku 2021 a 2022 na Slovensku a v Čechách.

Fyzioterapeutické kurzy na uzemí SR pre 2021 a 2022

Slovenská komora fyzioterapeutov 

 • 17.-19.9.2021 
 • Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia
 • Lektor: Eva Janíková
 • Miesto: UN Bratislava, Mickiewicova 13, FRO
 • 05.11.2021 
 • Osteoporóza – komplex liečby – kinezioterapia a problematika panvového dna
 • Lektor: Elena Ďurišová
 • 9.-12.9.2021
 • 3.časť – Základný kurz Spiraldynamik Basic Med v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG Zürich
 • Lektor: Lenka Kazmarová
 • Miesto: Banská Bystrica
 • 4.- 7.11.2021
 • 4.časť – Základný kurz Spiraldynamik Basic Med v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG Zürich
 • Lektor: Lenka Kazmarová
 • Miesto: Banská Bystrica

AF REHAB 

KURZY 2021

 • 04.-05.09. Kurz 1 a 2-2
 • 09.-12.09. Skolióza 4dni
 • 18.-19.09. Skolióza 2dni
 • 23.-24.09. Kurz 3-4
 • 25.-26.09. Kurz 1 a 2-3
 • 08.-09.10. Kurz DK
 • 09.-10.10. Hernia disku-krk
 • 16.-17.10. Vertebroviscerálne vzťahy 4 dni
 • 23.10. Kurz Spúšťacie body
 • 23.-24.10. Kurz 3-4-3
 • 23.-24.10. Kurz 3-4-4
 • 24.10. Pokročilé techniky
 • 06.-07.11. Kurz_Kineziology_Taping
 • 11.-14.11. Kurz Šport
 • 20.-21.11. Hernia disku – driek
 • 26.-27.11. Kurz 1 a 2-4
 • 27.-28.11. Sport 2 dni – 1
 • 02.-03.12. Kurz 1 a 2-6
 • 04.-05.12.  Hernia disku
 • 04.-05.12. Kurz 3-4-6
 • 09.-10.12. Kurz 1 a 2-5
 • 11.-12.12. Kurz 3-4-5
 • 16.-19.12. Refreš

KURZY 2022

 • 20.21.01. Kurz 1 a 2 SMS
 • 22.-23.01. Kurz 3-4 SMS
 • 10.-11.02. Hernia disku – krk
 • 12.-13.02.Hernia disku – driek
 • 24.-25.03. Kurz HK
 • 26.-27.03. Kurz DK
 • 16.-19.06. Skolióza 4 dni
 • 08.-11.09. Vertebroviscerálne vzťahy 4 dni
 • 20.-23.10. Sport 4 dni
 • 08.-11.12.Refreš

Kurz Anatomy Trains – zatiaľ nezverejnený dátum

Organizácia Zdravo a fit 

Všetky kurzy sa konajú v Bratislave na 1.poschodí vo Vienna Gate Galeria, Kopčianska 8A – 10, Petržalka

Kurzy 2021

 • 4.9. Bolesť chrbtice – spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu 
 • 5.9. Bolesť veľkých kĺbov – spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu 
 • 17.9. Fyzioterapia v tehotenstve
 • 18.9. Fyzioterapia po pôrode
 • 19.9. Fyzioterapia svalov panvového dna
 • 16.10. Fyziotréning v tehotenstve systémom Postnatal
 • 17.10. Fyziotréning po pôrode systémom Postnatal
 • 23.-24.10.Štrukturálna a myofasciálna integrácia

Organizácia Rehabko 

 • 16.-18.9. Kurz metódy L. Mojžíšové část B, Magnus, A. Rudnaya 23, Žilina
 • 7.-10.10. Kurz McKenzie časť A,  Bratislava, AirCraft, Ivanská cesta 30/B
 • 22.-23.10. Rehabilitace pacientů s vestibulárními poruchami, Magnus, A. Rudnaya 23, Žilina

Fyzioterapeutické kurzy v ČR pre rok 2021 a 2022

Rehabilitácia Bitnar 

 • 2.-3.10. Komplexní terapie pletence ramenního
 • 30.-31.10. Kurz PaeDr. Pavla Švejcara: Mobilizace žeber – myofasciální řetězce
 • 13.-14.11. 2021 Kurz PaeDr. Pavla Švejcara: Fyzioterapie končetin (bolestivé stavy, instabilita, deformity)

Plánované kurzy v roku 2022

26.-27.02. Viscerovertebrální vztahy se zaměřením na terapii

Klinika komplexnej rehabilitácie Monada

 • 9.-10. KOMPLEXNÍ TERAPIE BEDERNÍ PÁTEŘE A PÁNEVNÍHO PLETENCE
 • Zatiaľ bez termínu: KOMPLEXNÍ TERAPIE KRČNÍ PÁTEŘE
 • 30.10. FYZIOTERAPIE TĚHOTNÝCH
 • Zatiaľ bez termínu: AKUPUNKTURA BEZ JEHLIČEK PRO FYZIOTERAPEUTY
 • 18.9. KOLENO, KOTNÍK A PLOSKA NOHY VE FYZIOTERAPII
 • Zatiaľ bez termínu: FYZIOTERAPIE DĚTÍ
 • 23.-24.10. SPECIFIKA TERAPIE PLETENCE RAMENNÍHO
 • Zatiaľ bez termínu: OROFACIÁLNÍ OBLAST V KOMPLEXNÍ TERAPII

REHASPRING centrum s.r.o. 

Uvádzame iba tie kurzy, ktoré neboli v čase aktualizácie článku naplnené.

 • 3.-4.9. Fyzioterapie u funkčních poruch dýchání v ambulantní praxi, Čelákovice
 • 10.9. Algoritmus a management terapie nohou u dětí od 2 do 17 let, Liberec
 • 20.9.-16.12. ACT I. — IV., Čelákovice
 • 30.9. Fyzioterapie a mezioborové přístupy v těhotenství a po porodu, Čelákovice
 • 8.-9.10. Fyzioterapie u funkčních poruch dýchání v ambulantní praxi, Čelákovice
 • 11. 2021 — 4. 2. 2022 Asymetrický motorický vývoj u kojenců a batolat do 3 let — prevence a terapie metodou Akrální koaktivační terapie, Liberec
 • 24.-27.11. Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence, Liberec
 • 25.11. ACT v traumatologii, Čelákovice
 • 26.11. ACT v ortopedii, Čelákovice
 • Dátum bude upresnený: Endometrióza — Dysmenorea — Sterilitav ambulanci fyzioterapeuta, Čelákovice
 • Dátum bude upresnený: Anorektální a sexuální dysfunkce svalů pánevního dna, Čelákovice

DNS

Veľmi rozšírenou a obľúbenou fyzioterapeutickou metódou je DNS – Dynamická Neuromuskulárna Stabilizácia. Jej priekopníkom je Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD. 

DNS Kurzy 2021

Kurzy pre zdravotníkov

 • Praha – 6.-7.9. 2021 – Pediatrický DNS kurz
 • Bratislava – 10.-12.9. 2021 – Pokročilý kurz “C”
 • Bratislava – 17.-19.9. 2021 – Základní kurz “A”
 • Banská Bystrica – 15.-17.10. 2021 – Pokročilý kurz “C”
 • Bratislava – 22.-24.10. 2021 – Základní kurz “A”
 • Praha – 18.-21.11. 2021 – Závěrečný kurz “D”
 • Bratislava – 19.-21.11. 2021 – Pokročilý kurz “C”
 • Bratislava – 26.-28.11. 2021 – Základní kurz “B”
 • Bratislava – 3.-5.12. 2021 – Základní kurz “A”

DNS Športové kurzy

 • Košice – 4.-5.9. 2021 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Praha – 9.-10.9. 2021 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Praha – 30.9.-1.10. 2021 – Sportovní refresh kurz
 • Bratislava – 30.9.-1.10. 2021 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Praha – 7.-8.10. 2021 – DNS sportovní kurz část “II”
 • Praha – 14.-15.10. 2021 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Praha – 21.-22.10. 2021 – DNS sportovní kurz část “III”
 • Brno – 4.-5.11. 2021 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Banská Bystrica – 4.-5.11. 2021 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Banská Bystrica – 6.-7.11. 2021 – DNS sportovní kurz část “II”
 • Praha – 11.-12.11. 2021 – DNS běžecký speciál
 • Praha – 25.-26.11. 2021 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Praha – 2.-3.12. 2021 – DNS sportovní kurz část “II”

Ostatné DNS kurzy

 • Brno – 29.-30.9. 2021 – DNS FIT KID
 • Banská Bystrica – 7.-8.10. 2021 – DNS FIT KID
 • Praha – 21.-22.10. 2021 – DNS FIT KID
 • Praha – 22.-23.11. 2021 – DNS FIT KID
 • Praha – 16.-17.12. 2021 – DNS FIT KID LICENCE

DNS Kurzy 2022

Kurzy pre zdravotníkov

 • Bratislava – 14.-16.1. 2022 – Základní kurz “A”
 • Košice – 29.-30.1. 2022 – DNS BATOLE PRO ZDRAVOTNÍKY
 • Bratislava – 19.-21.2. 2022 – Základní kurz “B”
 • Banská Bystrica – 9.-11.3. 2022 – Základní kurz “A”
 • Bratislava – 18.-20.3. 2022 – Základní kurz “B”
 • Bratislava – 7.-9.4. 2022 – Základní kurz “A”
 • Bratislava – 8.-10.4. 2022 – Pokročilý kurz “C”
 • Praha – 12.-13.5. 2022 – Pediatrický DNS kurz
 • Praha – 9.-10.6. 2022 – DNS vyšetření a terapie skolióz
 • Bratislava – 21.-23.9. 2022 – Základní kurz “A”
 • Bratislava – 9.-11.11. 2022 – Pokročilý kurz “C”
 • Praha – 24.-27.11. 2022 – Závěrečný kurz “D”
 • Bratislava – 25.-27.11. 2022 – Základní kurz “B”
 • Bratislava – 2.-4.12. 2022 – Základní kurz “A”

DNS Športové kurzy

 • Praha – 13.-14.1. 2022 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Bratislava – 27.-28.1. 2022 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Praha – 10.-11.2. 2022 – DNS sportovní kurz část “II”
 • Banská Bystrica – 17.-18.2. 2022 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Praha – 17.-18.2. 2022 – DNS sportovní kurz část “III”
 • Brno – 26.-27.2. 2022 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Praha – 3.-4.3. 2022 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Praha – 17.-18.3. 2022 – DNS sportovní kurz část “II”
 • Praha – 7.-8.4. 2022 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Praha – 28.-29.4. 2022 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Praha – 19.-20.5. 2022 – DNS sportovní kurz část “II”
 • Bratislava – 2.-3.6. 2022 – DNS sportovní kurz část “II”
 • Praha – 2.-3.6. 2022 – DNS běžecký speciál
 • Praha – 9.-10.6. 2022 – DNS sportovní kurz část “III”
 • Banská Bystrica – 22.-23.6. 2022 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Praha – 8.-9.9. 2022 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Praha – 22.-23.9. 2022 – DNS běžecký speciál
 • Bratislava – 29.-30.9. 2022 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Praha – 6.-7.10. 2022 – DNS sportovní kurz část “III”
 • Praha – 13.-14.10. 2022 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Banská Bystrica – 20.-21.10. 2022 – DNS sportovní kurz část “II”
 • Brno – 20.-21.10. 2022 – DNS sportovní kurz část “II”
 • Praha – 24.-25.11. 2022 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Praha – 1.-2.12. 2022 – DNS sportovní kurz část “II”
 • Praha – 8.-9.12. 2022 – DNS sportovní kurz část “I”
 • Praha – 15.-16.12. 2022 – DNS sportovní kurz část “III”

Ostatné DNS kurzy

 • Praha – 10.-11.3. 2022 – DNS FIT KID
 • Banská Bystrica – 26.-27.5. 2022 – DNS FIT KID
 • Praha – 23.-24.6. 2022 – DNS FIT KID
 • Praha – 15.-16.12. 2022 – DNS FIT KID LICENCE

McKenzieho metóda

Ďalšou známou a účinnou metódou manažmentu bolesti chrbta je McKenzieho metóda, ktorú ponúkame aj na našej klinike Profy. Ak by vás táto metóda zaujímala aj z profesionálneho hľadiska, informácie o kurzoch nájdete na stránke McKenzieho Institute Slovakia.

V prípade, že chcete vedieť viac o tom, kde fyzioterapiu študovať a ako sa uplatniť, prečítajte si náš článok.

Príďte sa poradiť zdarma >>>>

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte článok

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hlasov: 4

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

MUDr. Jozef Staríček
Web | +

Odborné vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)
Atestovaný v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.