V tomto článku sa dozviete všetko, čo by ste o neuropatii mali vedieť – čo neuropatia je, prečo vzniká, typy neuropatie, príznaky a liečba. 

Čo je neuropatia alebo periférna neuropatia?

Toto ochorenie môže mať rôzne spúšťače a príčiny, ale najčastejšie sa spája s ľuďmi trpiacimi cukrovkou, diabetes mellitus. Podľa štatistík až 60-70% ľudí s cukrovkou trpí aj neuropatiou. 

Ide o poškodenie periférnych nervov, ktoré sa prejavuje stratou koordinácie, čo mnohokrát vedie k pádom pacienta, ďalej sú to pocity pichania a mravčenia v končatinách, slabosti, až problémy s močovým mechúrom, hnačky a strata ochlpenia. Takisto sa môže prejaviť bodavou, ostrou alebo pálivou bolesťou.

Niektoré prípady neuropatie je možné úspešne liečiť. Sú však aj prípady, kedy je neuropatia nevyliečiteľná a vtedy je liečba zameraná na zmiernenie symptómov a predchádzanie ďalšieho poškodenia nervov. Najčastejšie sú postihnuté nervy v rukách a nohách, ale môžu byť zasiahnuté aj iné časti tela. 

Čo je periférny nervový systém?

Nervová sústava sa rozdeľuje na dva základné okruhy – centrálnu nervovú sústavu a periférnu nervovú sústavu. Centrálna nervová sústava zahŕňa mozog a miechu a periférna časť nervovej sústavy zas zahŕňa ostatné nervy v tele, ktoré inervujú tzv. periférie. Tieto dva systémy spolupracujú nasledovne: centrálny nervový systém teda mozog a miecha fungujú ako hlavná riadiaca stanica. Periférna nervová sústava je zas ako koľajnice, po ktorých putujú nervové signály z a do celého tela. Poškodenie ktoréhokoľvek nervu alebo nervov túto komunikáciu naruší a ovplyvnené môžu byť mnohé systémy v tele. 

Typy periférnych nervov a ich funkcia

Existujú tri základné typy periférnych nervov, ktoré zabezpečujú zdravú funkciu tela. 

1. Senzorické nervy

Ako už naznačuje názov samotný, ide o nervy, ktoré prenášajú vzruchy z piatich zmyslov – zrak, sluch, chuť, čuch a hmat – cez miechu až do mozgu. Senzorické nervy komunikujú mozgu informácie ohľadne podnetov, ktoré k nám prichádzajú z vonku. 

Senzorická neuropatia sa prejavuje ostrou, bodavou a pálivou bolesťou, pocitmi brnenia alebo mravčenia v rukách a nohách, neistou chôdzou a lokálnou necitlivosťou.  

2. Motorické nervy

Smer ich komunikácie je presne opačný ako v prípade senzorických nervov. Motorické nervy totiž prenášajú signály z mozgu do svalov a aktivujú ich v prípade, že sa chceme pohnúť. 

Neuropatia motorických nervov sa prejaví slabosťou svalov, únavou, pocitom ťažkých nôh a rúk, vypadávaním predmetov z rúk, atrofiou svalov (úbytkom svalovej hmoty), parézou (čiastočná alebo úplná strata hybnosti) a inými symptómami. 

3. Autonómne nervy

Nad funkciou týchto nervov nemáme priamu kontrolu, pretože riadia procesy v našom tele ako je dýchanie, trávenie, tlkot srdca, krvný tlak, potenie, kontrola nad močovým mechúrom a zvieračmi panvového dna či sexuálne vzrušenie. Autonómne nervy neustále monitorujú a odpovedajú na vonkajšie vzruchy a telesné potreby. Napr. pri zvýšenej fyzickej aktivite sa telesná teplota zvýši a telo sa začne automaticky potiť, ako spôsob ochladenia sa a regulácie telesnej teploty. 

 • Autonómna neuropatia postihuje nervy tráviaceho systému, krvné cievy, močovú sústavu, ako aj pohlavné orgány. V prípade poškodenia močového systému spôsobuje neschopnosť úplne sa vymočiť, opuchy, inkontinenciu a zvýšenú potrebu močiť v noci. 
 • V prípade pohlavných orgánov sa prejavuje ako neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu, tzv. „suchá“  ejakulácia alebo znížené množstvo ejakulátu  u mužov, znížená vlhkosť pošvy u žien a neschopnosť dosiahnuť orgazmus. 
 • V tráviacej sústave spôsobuje opuchy, zápchu alebo naopak hnačky, pálenie záhy, nevoľnosť, zvracanie a pocit plnosti žalúdka aj po malom množstve jedla. 
 • Ak postihne krvné cievy prejaví sa ako zatmenie pred očami pri prudkom pohybe, zvýšenou srdcovou  frekvenciou, závratmi, nízkym krvným tlakom, nevoľnosťou a zvracaním. 

Ako vidíme, symptómy neuropatie do veľkej miery závisia na type poškodených nervov, preto môže byť diagnostika neuropatie náročná. 

Typy neuropatie

Neuropatia vzniká, keď je jedna alebo viaceré nervové bunky, zvané neuróny, poškodené alebo úplne zničené a komunikácia medzi nervovými dráhami sa naruší. Neuropatia môže poškodiť jeden nerv alebo jeden typ nervov, vtedy hovoríme o mononeuropatii. Ale takisto môže poškodenie zasiahnuť kombináciu nervov v konkrétnej oblasti – multifokálna motorická neuropatia, alebo sú poškodené viaceré periférne nervy naprieč telom a vtedy hovoríme o polyneuropatii

Príčiny vzniku neuropatie

Príčin vzniku neuropatie môže byť viacero. Jednou z hlavných príčin je už spomínaná cukrovka, diabetes mellitus, a to oba typy. Ďalej to môžu byť iné metabolické problémy ako je vysoký  krvný tlak, vysoký cholesterol, obezita a nadmerné užívanie alkoholu. Takisto ľudia, ktorých zamestnanie si vyžaduje repetitívne pohyby si môžu časom privodiť útlak nervov v oblasti tela, ktorú namáhajú najviac (dlhé sedenie, používanie PC a myši, státie, ap.)

Ďalšími príčinami môže byť:

 • Vírusové ochorenieherpes vírus, HIV, ale aj SARS-CoV-2,
 • Bakteriálna infekcia ako napr. lymská borelióza,
 • Mechanické poškodenie nervov  napr. zranenie pri nehode alebo  chirurgické poškodenie nervov,
 • Dlhodobé užívanie liekov (chemoterapia, antibiotiká, ap.),
 • Chronické ochorenie obličiek a pečene,
 • Ochorenie štítnej žľazy (hypotyreóza), pri ktorom dochádza k nedostatočnej produkcii jej hormónov,
 • Vrodené ochorenia, autoimunitné ochorenie (napr. celiakia), hypovitaminóza, teda nedostatok vitamínov skupiny B (najmä B1, B6 a B12), ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu nervov a tvorbu myelínových pošiev, ktoré nerv obaľujú a izolujú.
 • Niektoré typy rakoviny, ako napr. rakovina lymfatického systému, (myelóm) pri ktorých môžu byť jednotlivé nervy utláčané tumormi a otrava toxínmi (arzén, olovo, ortuť a ďalšie).

Podľa prieskumu v Amerike vyzerajú štatistiky ohľadne príčin neuropatie nasledovne:

 • 60-70% pacientov s cukrovkou
 • 30-40% pacientov po chemoterapii 
 • 30% pacientov s HIV

Diabetická neuropatia

Výskyt diabetickej neuropatie závisí od dĺžky trvania diabetu a dlhodobej úrovne metabolickej kontroly. Prečo ale spôsobuje cukrovka neuropatiu? Vysoké hladiny cukru v krvi spôsobujú časom poškodenie ciev, ktoré privádzajú krv a živiny do nervov. Nedostatočný prísun krvi spôsobí poškodenie nervov, čo sa väčšinou prejavuje ako pálivý pocit v prstoch na rukách a na nohách. Cukrovka môže poškodiť nervy inervujúce končatiny, ale takisto nervy vedúce do vnútorných orgánov – srdca, žalúdka, močového mechúra alebo pohlavných orgánov. Takto môžu vzniknúť problémy s trávením, vylučovaním alebo v intímnom živote. Zákernosť diabetickej neuropatie spočíva častokrát v jej bezpríznakovom priebehu, preto je nutné chodiť na pravidelné kontroly a odhaliť neuropatiu čím skôr.

Neuropatia môže spôsobiť aj zníženú citlivosť kože, v dôsledku čoho si pacient nevšimne drobné ranky na koži na rukách či nohách. Tie sa môžu časom zapáliť a zväčšiť do hnisajúcich rán, ktoré sa nehoja. Pacienti s cukrovkou by si mali pravidelne kontrolovať končatiny a všímať si akékoľvek zmeny na koži – začervenanie, praskliny, mozole, rany, ap.  

Z toho dôvodu je nutné regulovať hladinu cukru v krvi a v prípade diagnostiky cukrovky dodržiavať odporúčania lekára – užívanie inzulínu, úprava životosprávy, fyzická aktivita a eliminácia fajčenia a požívania alkoholu, čo pomôže dostať hladinu cukru pod kontrolu. Podľa štatistík až okolo 60-70% pacientov s cukrovkou časom trpí neuropatiou, bez ohľadu na typ cukrovky. 

Proximálna diabetická neuropatia

Tento typ diabetickej neuropatie postihuje hlavne oblasť bedrových kĺbov, stehien a sedacieho svalu, väčšinou len na jednej strane. Prejavuje sa slabosťou v končatinách. 

Fokálna diabetická neuropatia

Fokálny typ diabetickej neuropatie postihuje nervy predovšetkým v hlave, trupe a nohách, čo sa prejaví ako bolesť alebo svalovú slabosť. Prejaviť sa môže náhle, nedá sa predvídať a niekedy aj spontánne vymizne. Pravdepodobne nespôsobuje trvalé poškodenie nervov. Prejavuje sa dvojitým videním, bolesťou očí, paralýzou jednej strany tváre, intenzívnou bolesťou niektorej časti tela, napríklad spodnej časti chrbtice, bolesťou hrudníka a brucha, čo sa zvykne nesprávne diagnostikovať ako srdcový infarkt alebo zápal slepého čreva. 

Alkoholová neuropatia

Zdravá funkcia nervov je zabezpečovaná správnou hladinou vitamínov E, B1, B6, B12 a niacínom. Chronický alkoholizmus často vedie k nesprávnej životospráve, čo následne vedie k nedostatku týchto vitamínov, ako aj iných dôležitých živín, a to v dlhodobom merítku môže viesť k poškodeniu nervov. Nehovoriac o tom, že samotný alkohol pôsobí na nervy toxicky. Pomôže tu len abstinencia, zmena životosprávy a doplnenie vitamínov. 

Syndróm karpálneho tunela

Syndróm karpálneho tunela je jedna z častých diagnóz moderného sveta a postihuje viac žien ako mužov. Tento syndróm vzniká tak, že stredný nerv, ktorý prechádza cez zápästie je výsledkom jednostrannej záťaže utlačený, časom sa zapáli, spôsobuje bolesť a v prípade, že sa tento stav nerieši, môže dôjsť k trvalému poškodeniu nervu. Najčastejšie vzniká v dôsledku dlhodobého jednostranného zaťaženia – manuálna práca, práca s počítačovou myšou. Riešením je fyzioterapia, resp. kompenzácia jednostranného pohybu a v pokročilom štádiu sa syndróm karpálneho tunela rieši chirurgicky. 

Diabetická neuropatia dolných končatín

Jedným z najčastejších typov neuropatie v dôsledku cukrovky je práve poškodenie nervov dolných končatín, čo sa prejavuje ako pálivá, ostrá, bodavá bolesť alebo mravčenie v nohách. Takisto znížená citlivosť a teda neistá chôdza, prípadne zvýšené riziko pádu, svalová slabosť, bolesť svalov, kŕče a ďalšie príznaky. Farmakologická liečba je v prípade diabetickej neuropatie a jej prejavov pre mnohých pacientov neúspešná alebo je úľava len dočasná. Veľmi úspešnou liečbou je však využitie magnetoterapie, ktorá dokáže uľaviť od opuchov, zápalov, bolestí, zlepšuje prekrvenie a metabolizmus v tkanivách, podporuje okysličenie tkanív a urýchľuje regeneráciu poškodených nervov a tkanív, a hlavne nezaťažuje organizmus ako lieky.

Neuropatia po chemoterapii

Pacienti podstupujúci chemoterapii kvôli rakovine môžu takisto trpieť neuropatiou. Chemoterapia totiž môže poškodiť aj zdravé bunky, preto je nutné ešte pred ňou alebo popri nej, užívať doplnkovú liečbu v podobe vitamínov a antioxidantov na ochranu zdravých buniek.

Najčastejšie pacienti pociťujú nepríjemné pocity v rukách a nohách – pálenie, pichanie, brnenie, tŕpnutie, vypadávajú im predmety z rúk, cítia sa neisto v pohybe, nemôžu spávať a mnohé iné symptómy, ktoré zhoršujú kvalitu života pacienta. Pacienti by si mali pravidelne kontrolovať kožu na nohách a rukách, nosiť voľnejšie topánky, pravidelne sa masírovať loptičkami, čo stimuluje prekrvenie kože a nervov, čo môže pomôcť k regenerácii poškodených nervov. Vhodná je aj aplikácie studenej vody na ruky a nohy, maximálne 30-60 sekúnd a následne zabezpečiť zahriatie. Studená voda spôsobuje zmenu prekrvenia a látkovej výmeny a tiež posilňuje imunitný systém otužovaním. Takisto pomáha chôdza, obzvlášť nordic-walking. 

Čo je oxidačný stres a ktoré výživové doplnky užívať pri neuropatii?

Oxidačný stres alebo inak povedané chronický zápal zapríčiňuje mnohé choroby, medzi nimi aj neuropatiu. Oxidačný stres označuje stav nerovnováhy medzi antioxidantmi a voľnými radikálmi. Ich výskyt v tele nemusí byť nevyhnutne škodlivý, dôležitý je ale pomer medzi nimi a spomínanými antioxidantami. 

Každý deň sme vystavení mnohým voľným radikálom, ktoré sa nachádzajú v ovzduší, UV žiarení, cigaretovom dyme, v niektorých pesticídoch, toxínoch a čistiacich prostriedkoch. Takisto strava môže prispieť k produkcii voľných radikálov, hlavne ak je bohatá na cukry, tuky a alkohol. Voľné radikály dokážu v tele vyvolať rozsiahle reťazové chemické reakcie, ktoré sa nazývajú oxidácia a tá môže byť prospešná, ale i škodlivá. Antioxidanty “darujú” jeden svoj elektrón voľnému radikálu, a tak ho zničia. 

Z vitamínov a antioxidantov pomáha lipozomálny vitamín C, vitamín E a kurkumín, ktoré sa odporúčajú aj ako doplnková liečba pre pacientov podstupujúcich chemoterapiu. Kurkumín je známy svojimi protizápalovými účinkami, podporuje funkciu pečene a podžalúdkovej žľazy, je nápomocný pri hojení a priaznivo ovplyvňuje imunitu. Kurkumín takisto priaznivo vplýva na mozgovú činnosť a činnosť nervovej sústavy. Štúdie preukázali, že kurkumín zvyšuje aktivitu nervových prenášačov – neurotransmiterov, čím sa uľahčuje prenos medzi nervovými bunkami v nervových spojeniach. Taktiež chráni pečeň pred poškodením chemickými látkami. 

Veľkou nádejou liečby neuropatie a iných neurologických ochorení je kyselina alfa-lipoová, zvaná aj univerzálny antioxidant, pretože je rozpustná vo vode a v tukoch. Táto kyselina má schopnosť priamo vychytávať toxické voľné kyslíkové radikály a zároveň regenerovať prirodzené bunkové antioxidanty. Odborníci sa zhodujú, že je ideálna pri neurologických ochoreniach, ako napríklad Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, roztrúsená skleróza a tiež neuropatia, ktorá môže byť vyvolaná prítomnosťou voľných radikálov. Prirodzene sa nachádza v brokolici, špenáte a kvasniciach. 

Vitamín B-12 prispieva k správnej funkcii nervov a tvorbe červených krviniek. Ľudia s nedostatkom tohto vitamínu majú vyššie riziko neuropatie a iných neurologických ochorení. Aj užívanie niektorých liekov môže znížiť množstvo vitamínu v tele, napr. metformín, ktorý sa užíva pri 2.type cukrovky.

Nie je jasné, či užívanie tohto vitamínu pomôže aj ľuďom s neuropatiou, ktorí ho majú dostatok, ale v niektorých prípadoch pomohol ľuďom zmierniť bolesti a iné symptómy neuropatie. Tento vitamín možno užívať v podobe výživového doplnku alebo z prírodných zdrojov ako sú ryby a chudé červené mäso.  

Acetyl-L-karnitín je chemická látka, ktorá sa tvorí v obličkách a pečeni a pomáha znižovať oxidačný stres. Podľa odborníkov sa podieľa na správnej funkcii a regenerácii nervových buniek. V niekoľkých klinických štúdiách sa potvrdilo, že podávanie tejto látky pacientom s diabetickou neuropatiou im pomohlo redukovať bolesť, zlepšila sa im citlivosť zmyslov a funkcia nervov. Niektoré štúdie preukazujú, že liečba je účinnejšia, keď sa začne zavčasu. 

Výživové doplnky si však neordinujte svojvoľne a ich užívanie konzultujte s vaším lekárom, pretože môžu mať vedľajšie účinky, alebo nežiaduce reakcie v prípade, že užívate aj iné lieky. 

Diagnostika neuropatie

Keďže príčiny a symptómy neuropatie sú rôzne, diagnostika neuropatie nie je jednoduchá. Lekár bude zisťovať vašu anamnézu, teda zdravotnú históriu – životný štýl, prvé príznaky, rodinnú anamnézu, vaše prekonané choroby, užívanie liekov, ap. Ďalej vás vyšetrí fyzikálne a neurologicky. Takisto krvné testy môžu odhaliť nedostatok vitamínov, hladinu glukózy v krvi, prípadné infekcie a zápaly a takisto sa posudzuje stav štítnej žľazy kvôli tvorbe hormónov. Vyšetrovacou metódou je takisto zobrazovacie vyšetrenie ako napr. Rontgen, CT a MRI na základe ktorých lekár odsleduje, či nie je utlačený niektorý z nervov v chrbtici ako výsledok vyklenutej platničky alebo nádoru. Možnosťou je aj biopsia samotného nervu, kedy sa z neho odoberie vzorka a následne sa pošle do laboratória na mikroskopické vyšetrenie. 

Liečba neuropatie

Vyššie sme spomenuli, že nie každý typ neuropatie je liečiteľný úplne. V tom prípade sa lekári snažia tlmiť symptómy a zabezpečiť, aby sa nervy nepoškodzovali ďalej. Samotná liečba je však veľmi individuálna a bude podmienená príčinami vzniku neuropatie. Ak je jej príčinou cukrovka, pacient bude musieť dostať hladinu cukru pod kontrolu zmenou životného štýlu a pravidelným užívaním inzulínu. 

V prípade, že za neuropatiou stojí alkoholizmus, pacient bude musieť abstinovať a zmeniť životosprávu, ktorou doplní chýbajúce živiny a vitamíny. V prípade, že neuropatiu spôsobuje tumor, môže pomôcť chemoterapia alebo jeho operatívne odstránenie. 

Liečba môže byť farmakologická, teda liečba si bude vyžadovať užívanie liekov, alebo je k dispozícii aj transkutánna elektrická nervová stimulácia (TENS) – na kožu sa umiestnia elektródy generujúce elektrický prúd s rôznou frekvenciou, ktoré tlmia bolesť. 

Ďalej môže pomôcť cvičenie pod dohľadom fyzioterapeuta, pravidelný strečing a mäkké techniky, ktoré môžu pomôcť, ak je neuropatia spôsobená mechanickým útlakom nervu. 

Operácia v prípade, že je neuropatia spôsobená mechanickým útlakom nervu ako v prípade syndrómu karpálneho tunela, vyklenutej platničky alebo nádora. 

Pestrá životospráva obsahujúca všetky potrebné vitamíny a živiny a celkovo zmena životného štýlu – prestať fajčiť, alkohol požívať s mierou, alebo vôbec, pravidelný pohyb a udržanie primeranej telesnej váhy. 

Pomôcť môžu aj alternatívne metódy ako akupunktúra, joga, psychoterapia, relaxačné techniky a meditácia, ktoré pôsobia na nervový systém a dokážu regulovať hladinu stresu ako aj pomôcť v manažmente bolesti. 

Je na mieste spomenúť, že neliečená neuropatia môže viesť až k amputácii končatiny alebo mať až fatálne následky, preto je nutné svoj stav konzultovať s lekárom v prípade, že si všimnete u seba alebo svojich blízkych známky neuropatie – poškodenia nervov. 

Zahraničné zdroje:

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte článok

Priemerné hodnotenie 4.6 / 5. Počet hlasov: 108

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

MUDr. Jozef Staríček
Web | +

Odborné vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)
Atestovaný v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.