Nočné pomočovanie, reps. nočná inkontinencia, je klasifikovaná ako nedobrovoľný únik moču počas spánku. Nedobrovoľný únik moču je stav, počas ktorého dochádza k nekontrolovateľnému úniku moču rôznej frekvencie a objemu. Nočné pomočovanie nemôže byť zamenené s tzv. noktúriou – častým nutkaním na močenie počas spánku. Tento urologický problém sa objavuje nie len u detí, ale aj u dospelých pacientov. 

 

Nočné pomočovanie u dospelých

Nočným pomočovaním trpia najmä pacienti v seniorskom veku (60+). Z klinického hľadiska rozdeľujeme nočnú inkontinenciu na:

 

  1. Perzistujúca Primárna Enuréza: Nočné pomočovanie pretrváva od detského veku až po dospelosť. 
  2. Enuréza: Nočné pomočovanie sa objaví až v dospelom veku (late-onset). 

 

Nočná inkontinencia predstavuje psychologický a fyziologický problém, ktorý má priamy vplyv na komfort pacienta v bežnom živote. 

 

Príčiny nočného pomočovania

Prevalenciou nočnej inkontinencie sú najmä pacienti nad 60 rokov. Zvýšená frekvencia výskytu sa viaže aj na generačné predispozície, kedy štúdie vykazujú až 77% možnosť nočného pomočovania pacienta v prípade, že obaja rodičia trpeli týmto symptómom. Medzi možné príčiny nočného pomočovania patrí: 

 

Porucha sekrécie ADH (antidiuretického hormónu)

Porucha sekrécie ADH predstavuje problém, ktorý obmedzuje normálnu prácu obličiek. Reakcia obličiek má za priamy následok nestabilnú prácú, t.j. zvýšený objem tvorby moču, a tým aj zvýšenú mikciu počas noci (nočnú polyuriu). Oslabené panvové dno, vážne urologické ochorenie (napr. panvový prolaps) môže ďalej viesť k slabému tlaku interných a externých zvieračov, a následne k nočnej inkontinencií. 

 

Hyperaktívny močový mechúr (HPM)

Hyperaktívny močový mechúr sa prejavuje častým močením počas dňa aj v noci. HPM citlivo reaguje na okolité podnety, ktoré dráždia steny detrúzora (hladký sval močového mechúra). Výsledkom je časté močenie, ktoré môže byť predštádiom močovej inkontinencie. V prípade, že je pacient s HPM citlivý na alkohol či kávu, ich užitie pred spaním môže spôsobiť uvoľnenie zvieračov, a tým nočné pomočovanie

 

Urologické ochorenie

Vážne urologické ochorenie, či ochorenie chronického charakteru, vplýva na výskyt nočnej inkontinencie. Ochorenia ako je napr. subvezikálna obštrukcia, chronické ochorenie močových ciest či panvový prolaps spôsobujú nižšiu kapacitu močového mechúra. Nižšia kapacita močového mechúra môže spôsobovať jeho hyperaktivitu a následne nočné pomočovanie. 

 

Psychofarmaká 

Psychofarmaká pôsobia na organizmus pacienta utlmujúco, čo môže potlačiť regulérnu odozvu reflexov mikcie – pacient sa na potrebu močiť nezobudí. Silné sedatíva spôsobujú časté nočné pomočovanie, čo môže v konečnom dôsledku viesť k prehĺbenej psychickej nepohode. 

 

Nočné pomočovanie a jeho diagnostika

Diagnostika nočnej inkontinencie závisí z veľkej časti z rodinnej a osobnej anamnézy pacienta. Anamnéza je otvorený rozhovor medzi pacientom a doktorom, pričom pacient podrobne popisuje svoje zdravotné ťažkosti. Na základe slov pacienta je doktor oboznámený so symptómami, ktoré môžu variovať v závislosti od štádia ochorenia. 

 

Základné body anamnézy pri nočnom pomočovaní:

 

  • Opis pitného režimu pacienta – približná spotreba tekutín (čaj, voda, polievky)
  • Opis mikčných návykov – frekvencia močenia
  • Opis obštrukčných príznakov – kvalita prúdu moču, farba moču, približný objem moču
  • Zoznam tzv. mokrých a suchých dní, príp. nocí
  • Vyplnie tzv. mikčného denníka (cca za 48 hod.)

 

Diagnostika nočného pomočovania

Diagnostika slúži pre vylúčenie či potvrdenie diagnózy. Na jej základe lekár stanovuje behaviorálnu, medikamentóznu či operačnú liečbu

 

Kultivácia moču je prostriedok, vďaka ktorému je možné zistiť, či problémy s močením nespôsobuje uroinfekcia v močových cestách. Kultivácia moču sa vykonáva na vzorke moču pacienta a následne sa vyhodnocuje v laboratóriách

 

Sonografické vyšetrenie obličiek a močového mechúra zobrazuje defekty, ktoré môžu byť súčasťou týchto filtračných orgánov. Lekár môže pristúpiť k uroflow testu, ktorý meria postmikčné reziduum (zaznamenáva priebeh močenia).

 

V prípade, že lekár nezistí urologickú príčinu nočnej inkontinencie je nutné navštíviť lekársku prax neurológa. 

 

Trpíte únikom moču? Vedeli ste o tom,že si dokážete pomôcť aj sami? Navštívte náš workshop a naučte sa kontrolovať vaše panvové dno a s ním aj inkontinenciu. Navštívte nás 9.10. v Bratislave a 16.10. na prevádzke v Trnave. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle.