Zlomenina panvy je veľmi bolestivým stavom, kedy je často spôsobená najmä akútnym traumatickým spôsobom, napríklad dopravnou nehodou či pádom z veľkej výšky.  Z praxe rozdeľujeme niekoľko druhov zlomenín panvovej kosti, nie každý je spojená práve s traumatickým charakterom. Hoci sa zlomenina panvy neoddeliteľne spája práve so staršími pacientmi, vplyvom civilizačných ochorení a postupnej degradácie kvality kostí dnešných mladých ľudí môžeme posúdiť, že počet pacientov neustále pribúda.

 

Ktorí pacienti sú náchylní na zlomeninu panvovej kosti?

Zlomenina panvovej kosti môže byť stabilná či nestabilná. Podľa tejto charakteristiky môžeme zaradiť aj pacientov. Do kategórie nestabilných zlomenín panvy môžeme zaradiť zlomeniny vzniknuté traumatickým poškodením. Za traumatické poškodenie považujeme prudký, nárazový stav vplyvom veľkého tlaku, ktorý je možný vyvodiť napríklad pri autonehode, páde z veľkej výšky či niektorých pracovných úrazov. Zväčša sa jedná o rozdrvenie panvy, respektíve jej časti tak, že jej štruktúra nie je viac stabilná – zaraďujeme do kategórie nestabilnej zlomeniny.

 

Pod pojmom stabilnej zlomeniny klasifikujeme pacientov trpiacich osteoporózou, kedy je stabilná zlomenina vzniknutá vyvodzovaním menšieho tlaku, najčastejšie však stresovým zaťažením. Okrem pacientov ochudobňovaných na vápnik, ktorý priamo vplýva na degradáciu kostí, sú ohrození športovci vykonávajúci skok do diaľky. Práve počas tohto športu je namáhaná sedacia časť, ktorej súčasťou sú aj otrasy vyvolané v panve. Častokrát môžu pacienti so stabilnou zlomeninou panvy kráčať, či pohybovať končatinami. Môže sa jednať aj o malgaigneovu zlomeninu. Panva sa úplne neroztriešti, a preto sa nazýva stabilnou zlomeninou.

 

Doba rekonvalescencie jednotlivých druhov fraktúr

Pri malgeigneovej zlomenine panvy, teda kompletnej vertikálnej fraktúre, je doba rekonvalescencie o niečo menšia. Taktiež však závisí od stavu pacienta, veku či okolností, za ktorých sa panva zlomila. Je fraktúra spôsobená degradáciou kostí či pádom? Musíme myslieť na to, že po 50. roku života prebieha zrastanie kostí pomalšie a menej efektívne.

 

Hojenie menšej zlomeniny časti panvy, ako napríklad zlomenina horného ramienka lonovej kosti, trvá pri inak zdravom jedincovi približne mesiac. Ďalej však musí započať rehabilitačné cvičenie, bez ktorých je pohyblivosť nie len obmedzená, ale aj často bolestivá vzhľadom na skrátené a ochabnuté svalstvo.

 

Zlomenina panvovej kosti a jej diagnostika

Diagnostika prebieha primárne za použitím rontgenu, ktorý sa zväčša vykonáva hneď z niekoľkých uhlov pre vylúčenie či potvrdenie možných vedľajších zlomenín. V praxi je možné sa stretnúť aj s otvorenými zlomeninami, kedy je rontgen vykonávaný s ohľadom na aktuálny stav. V prípade, že sa nejedná o traumatický akútny prípad, medzi ktoré patria najčastejšie spomínané autonehody, je možné využiť technológiu poskytujúcu trojrozmerný obraz o poškodeniach panvovej kosti. Toto vyšetrenie vykonávame počítačovou termografiou, CT, prípadne alternatívou vo forme magnetickej rezonancie, MRI. Pri stabilných zlomeninách panvy môže byť využitá len forma magnetickej rezonancie, keďže jednotlivé obrazy v mnohých prípadoch nenasnímajú ani rontgenové lúče či CT.

 

Rovnako ako stav panvovej kosti sa vyhodnocuje aj prípadné poškodenie orgánov uložených v panvovej kosti, a to za pomoci ultrazvuku, ktoré odhalí vnútorné poškodenie mäkkých štruktúr.

 

Rehabilitácia a opätovné zaradenie pacienta do bežného života je veľmi osobitá záležitosť vzhľadom na možné komplikácie. Pri nestabilných zlomeninách dochádza k viacerým poškodeniam vnútorných orgánov, ktoré môžu byť poškodené aj mechanickým zásahom štruktúr zlomenej panvovej kosti. Z tohto dôvodu je dôležitý výkon sona, ktoré objasní možné poškodenia akútneho charakteru.

Poraď sa s našimi skúsenými fyzioterapeutmi