Zlomenina vonkajšieho členka je mnohokrát spôsobená nedopatrením a nepozornosťou. Rehabilitácia členka je dobou, počas ktorej je pacient vystavený liečbe pohybom či za pomoci fyzikálnej terapie, ktorej úlohou je zlepšenie pohyblivosti danej pohybovej partie. Zlomenina vonkajšieho členka je stavom, počas ktorého je takmer úplne znížená pohyblivosť danej pohybovej partie. Bez správnej rehabilitácie je následkom dlhodobý problém, ktorý môže degradáciou vyvŕšiť až v úplne znemožnenú pohyblivosť.  Fraktúra vonkajšieho členku je častým následkom pádu, pomliaždenia vplyvom ťažkého predmetu či pošmyknutím sa na schodoch, klzkom povrchu. Nedá sa presne špecifikovať veková hranica najviac ohrozených pacientov platí však, že kvalita kostí vplyvom veku klesá. Čo však robiť po aktívnej liečbe členka v nemocnici? Čo zahŕňa jeho rehabilitácia?

 

Ako rehabilitovať členok?

Rehabilitácia členka je jednou z partií, o ktorej sme sa zmienili v seriáli jednotlivých článkov venovaných rehabilitácií fraktúrne poškodených nie len kĺbových spojov. Špecifikum zlomeniny vonkajšieho členka je to, že na rozdiel od mnohých iných fraktúr je fraktúra vonkajšieho členka môže byť priamo spájaná s trvalým či dočasným poškodením kĺbu. Práve kĺb umožňuje pohyblivosť, zatiaľ čo sústava kostí zabezpečuje oporný systém.

 

Členok sám o sebe je nevyhnutný pre pohyb. V prípade jeho amputácie je nahradený pohyblivou ortézou ktorá tento článok nahrádza a tým umožňuje vykonávanie bežných činností. Pri členku využívame technológie rehabilitácie, ktoré sa neskladajú výhradne z konštalácie správnych cvičení, ale aj fyzikálnych terapií prispievajúcich pri vnútornom okysličovaní, a teda aj hojení, daného celku.

 

Zlomenina vonkajšieho členku – aká je doba liečenia?

Pri fraktúre vonkajšieho členku je doba liečenia dlhšou na rozdiel od bežnej zlomeniny ruky či stavca. Členok je viac náchylnejší na nesprávne hojenie, ktoré môže spôsobiť pacient nesprávnou chôdzou. Najmä na barliach či premáhaním, kedy sa jednotlivé časti nesprávne zrastú. V extrémnych prípadoch sa daná kosť musí chirurgicky zakročiť jej zlomením a správnym naprávaním. Tento stav však môžeme včas podchytiť preventívnymi kontrolami o ošetrujúceho lekára. Ich súčasťou sú pravidelné rontgenové snímky poukazujúce o stave pacienta.

 

Dobu aktívneho liečenia môžeme odhadovať na približne 4 týždne, pričom sme do tejto doby zahrnuli zložky vo forme dlahovania, ortézy a prvotných pokrokoch regenerácie organizmu. Doba liečenia má však rôznu dĺžku v závislosti od toho, či do toho obdobia zahŕňame aj dobu pasívnu. Tá môže trvať až  1 rok podľa zložitosti zlomeniny.

 

Rehabilitácia na klinike Profy

Rehabilitácia zlomeniny vonkajšieho členka je problémom, ktorého riešenie ponúka aj naša rehabilitačná klinika Profy. To, ako prebieha celý proces rehabilitácie záleží od počiatočného stavu s ktorým nás pacient navštívil. Často sa stretávame so scenárom, kedy pacient zanedbal povinné pohybové cvičenia, ktoré si svoju daň vybrali aj po niekoľkých mesiacoch. Najčastejším prípadom je to, že sa šľachy prislúchajúce k pohyblivosti členka skrátia, členok je bolestivý pri tlakovej sile.

 

Rehabilitácia je rovnako potrebnou zložkou ako dlahovanie a oddychový stav. Rehabilitácia členka sa nedá urýchliť, v inom prípade môže dôjsť k jeho nenávratnému bolestivému poškodeniu, ktoré môže so sebou niesť rad iných bolestivých symptómov.

 

Na našej klinike Profy vieme ako pristupovať k pacientom, ktorí zanedbali túto osobnú povinnosť vzhľadom na svoje zdravie. Taktiež vieme pracovať aj s pacientmi, ktorých naučíme správne vykonávanie cvičení aj v pohodlí domova tak, aby pohyblivosť členka bola progresívnym javom.

Poraď sa s našimi skúsenými fyzioterapeutmi