Stresová inkontinencia je podľa ICS (International Continence Society – Medzinárodnej spoločnosti pre inkontinenciu), klasifikovaná ako únik moču pri stresových situáciách. Za stresové situácie pokladáme situácie, ktoré spôsobujú muskulárny (svalový) stres (nie emocionálny stres). Kašľanie, kýchanie, zdvíhanie ťažkých bremien sú jedny z mála situácií, kedy môže dôjsť k stresovej inkontinencií, a teda úniku moču rôzneho objemu. Inkontinencia predstavuje fyzický, ale najmä psychosociálny problém pre pacienta, ktorého výsledkom je sociálna izolácia zo strachu pred nepríjemným zápachom či pretečením moču. 

Stresová inkontinencia: Prevalencia a jej prejavy

Prevalencia (výskyt) stresovej inkontinencie sa viaže prevažne na ženské pohlavie, ktorého svalové dno je oslabené vplyvom gravidity a starnutia. Dôvodom inkontinencie stresového charakteru môže byť aj neurologický a urologický zdravotný problém, ako je napr. prelaps panvového dna, chronické ochorenie močových ciest, organické duševné poruchy (demencia). 

Prejavy stresovej inkontinencie môžu variovať, prípadne sa môžu prejaviť aj pridružené ochorenia (zápal močových ciest – ureoinfekcia). Rozoznávame tieto štádia stresovej inkontinencie:

  1. Štádium:  Únik malého objemu moču pri smiechu, kýchaní, kašľaní. K inkontinencií dochádza len pri náhlom zvýšení abdominálneho tlaku (tlak v brušnej stene). Pri chôdzi, stúpaní po schodoch či behu moč neuniká..
  2. Štádium: Únik moču stredného objemu pociťuje pacientka aj pri ľahkých fyzických aktivitách – chôdza, beh, stúpanie po schodoch. 
  3. Štádium:  Únik moču je značný aj bez akútneho zvýšenia tlaku v brušnej stene – úplná inkontinencia. Viaže sa k mentálnemu či fyzickému postihnutiu (demencia, ochorenia neurologického charakteru). 

Ako vzniká stresová inkontinencia? 

Vznik stresovej inkontinencie je podmienený zvýšením abdominálneho tlaku (tlaku v brušnej dutine). Zvýšený abdominálny tlak vplýva na nárast intravezikálneho tlaku, a teda tlaku v močovom mechúre. Kýchanie, kašľanie či smiech zvyšuje príslušné tlaky a po prekročení tlakového gradientu uretri (močovej trubice) dochádza k malému množstvu úniku moču. Štádiá, ktoré sme popísali vyššie v článku, reflektujú únik moču vplyvom abdominálneho tlaku a s rastúcim štádiom klesá potrebný tlak pre únik moču (napr. inkontinenciu 3. štádia vyvolá aj minimálne zvýšenie vnútrobrušného tlaku). 

Príčiny vzniku stresovej inkontinencie

Príčiny vzniku stresovej inkontinencie je dôležité odhaliť na počiatku liečebného procesu. Okrem diagnózy je dôležité poznať aj tzv. spúšťové prvky, ktoré zapríčinili výskyt úniku moču. Medzi najhlavnejšie príčiny patrí:

Tehotenstvo

Tehotenstvo je podmienené radom zmien hormonálnych a fyzických. Hmotnosť plodu tlačí na močový mechúr, kedy vzrastá intravezikálny tlak (tlak v močovom mechúre) a dochádza k stresovej inkontinencií – zväčša k inkontinencií 1.štádia.

Pôrod

Pôrod je zdĺhavý a bolestivý proces počatia dieťaťa, kedy je na svaly panvového dna vyvíjaný dlhý a intenzívny tlak. V niektorých prípadoch musia byť použité pôrodné inštrumenty v podobe vákuumextrakcie a episiotomie, ktoré vplývajú na vznik inkontinencie vo vyššom veku pacientky. Rovnako na výskyt inkontinencie po pôrode vplýva aj váha dieťaťa, najmä ak váži viac ako 4 kilogramy.  

Parita 

Parita, alebo viacnásobný pôrod, je ďalším z faktorov ovplyvňujúci vznik stresovej inkontinencie. Svaly panvového dna sú neúmerne namáhané a začiatok urgentnej inkontinencie sa môže vyskytnúť už počas veku 45-50 rokov

Operačný zákrok panvy

Ako operáciu panvy môžeme klasifikovať hysterektómiu (chirurgické odstránenie maternice), nízku resekciu, odstránenie rekta, odstránenie nádoru a pod. Pri týchto zákrokoch môže dôjsť k inervácií močového mechúra pričom sa na liečbe inkontinencie podieľa tím urológov a neurológov.  

Prolaps panvy  

Prolaps panvy, resp. vaginálny prolaps, je pokles orgánu, kde sa môže narušiť tkanivová podpora v prednom segmente (cystocela)  alebo v zadnom segmente (rectocela) a je častou indikáciou hysterektómie

Kegelove cviky – cviky na oslabené dno 

Kegelove cviky sú známym liečebným postupom akéhokoľvek druhu inkontinencie. Vo fyzioterapií figurujú cviky na oslabené dno aj ako prevencia močovej inkontinencie či liečba bolestivej menštruácie. Cvičenie cvikov na oslabené dno patria do behaviorálnej liečby, ktorá je prvou, a často aj poslednou, liečebnou možnosťou. 

Kegelove cviky nie sú náročné, avšak ich efektivitu podmieňuje správna technika ich cvičenia. Fyzioterapeut koriguje cvičenie cvičiacej pacientky tak, aby bola pacientka schopná vykonávať tieto cviky aj v pohodlí domova na dlhodobej báze a so značnou efektivitou

Trpíte únikom moču? Vedeli ste o tom,že si dokážete pomôcť aj sami? Navštívte náš workshop a naučte sa kontrolovať vaše panvové dno a s ním aj inkontinenciu. nás 9.10. v Bratislave a 16.10. na prevádzke v Trnave. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle.