Zlomenina priehlavkovej kosti, ktorá je súčasťou chodidla dolnej končatiny, je z väčšej časti spôsobená kontinuálnym dynamickým zaťažením či mechanickým nárazom. Ohrození sú najmä aktívni športovci, predovšetkým bežci, ktorí si túto zlomeninu môžu privodiť nesprávnou technikou behu. Zlomenina priehlavkovej kosti spôsobená mechanickým nárazom sa môže stať každému z nás, a to pri fyzickej záťaži, pri manipulácií s ťažkými bremenami a pod. Rizikovú skupinu však tvoria aj pacienti trpiaci osteoporózou, ktorá spôsobuje krehnutie a odvápňovanie kostí, ktorých následkom vzniká zlomenina aj pri minimálnom podnete. 

 

Diagnostika zlomeniny priehlavkovej kosti

Diagnostika zlomeniny priehlavkovej kosti môže byť zložitý úkon z hľadiska prvotného povedomia pacienta o zlomenine. Fraktúra tejto kosti môže byť stabilná, teda taká, počas ktorej môže pacient stále chodiť, v niektorých prípadoch dokonca aj behať. 

 

Príznaky zlomeniny priehlavkovej kosti: 

 

  • Opuch v nartovej časti chodidla 
  • Vystreľujúca bolesť do prstov na nohách
  • Vznik hematómu
  • Miesto je palpačne (nadotyk) bolestivé
  • Znížená pohyblivosť, vystreľujúca a pulzačná bolesť

 

 

Odbornú diagnostiku je potrebné vykonať čo najskôr od vzniku možného zranenia. Zranenie môže byť len povrchové, poškodzujúce epidermis & dermis (povrchovú a podpovrchovú vrstvu kože), zatiaľ čo môže byť zlomená aj priehlavková kosť. Z tohto dôvodu odporúčame ihneď navštíviť lekára, ktorý vykoná rontgen, na základe ktorého potvrdí či vyvráti prítomnosť zlomeniny. 

 

V prípade, že tento krok zanedbáme a zlomenina ostane neošetrená, môžeme si privodiť funkčné deformácie. Funkčné deformácie majú vplyv na šľachy a väzivá, ktoré zabezpečujú pohyblivosť a ohybnosť chodidla tak, aby sme mohli v plnom rozsahu a bez bolesti kráčať, behať či skákať. 

 

Ako vzniká únavová zlomenina?

Únavová zlomenina vzniká kontinuálnym statickým alebo dynamickým zaťažením určitej končatiny so silovým dopadom na danú kosť. Tento typ zlomeniny vzniká postupne, pričom prvým štádiom je vznik mikrotrhlín. Mikrotrhliny sa môžu vyskytovať v diafýze (telo kosti) a epifýze (koniec/začiatok kosti). 

 

Mikrotrhliny sa postupujúcim zaťažením prehlbujú a zväčšujú až do vzniku kritického momentu v ktorom sa kosť zlomí.  Zlomenina priehlavkovej kosti môže byť zlomenina neprejavená s menšou bolestivosťou, pričom sa môže remineralizovať a nesprávne či neúplne zahojiť. V tomto prípade nemusí pacient vedieť o zlomenine a danú časť dolnej končatiny môže znovu namáhať – problém vzniku recidivujúcej zlomeniny. 

 

Zlomenina priehlavkovej kosti – rehabilitácia únavovej zlomeniny 

Rehabilitácia je základnou zložkou konzervatívnej a medikamentóznej liečby. Akonáhle sa odstráni sadra či dlaha, začína sa s potrebnou rehabilitáciou. Počas týždňov strávených nehybnosťou danej partie svaly ochabnú, strácajú ohybnosť a funkčnosť – zvlášť keď sa jedná o časť chodidla. 

 

Úlohou zdravotného telocviku – rehabilitácie, je znovuobnovenie všetkých pohybových funkcií a obnovenie spolukooperácie iných svalových partií. Účinne využívame rehabilitačné techniky ako aj fyzikálnu terapiu, ktorá pomáha redukovať opuch po sadre. Súčasťou liečby sú ako cviky svalového charakteru tak aj relaxačné cviky

 

Pri zlomenine priehlavkovej kosti realizujeme cviky zamerané na zlepšenie pohyblivosti končatiny ako takej v kooperácií s chodidlom. Počas prvotnej liečby (sadra, dlaha) dochádza k skracovaniu šliach, čo sa snažíme počas rehabilitácie napraviť do funkčného stavu. 

 

Poraď sa s našimi skúsenými fyzioterapeutmi