Bolesť krížov na ľavej strane je častou komplikáciou. Príčinou tejto bolesti môžu byť chronické či akútne problémy s pohybovým aparátom, rovnako ako aj problémy s lokálnymi vnútornými orgánmi (zažívacie ústrojenstvo, obličky, močový mechúr).  Prvým krokom pri liečbe akejkoľvek bolesti v oblasti krížov je pacientova anamnéza, ktorú posúdi všeobecný lekár a následne odporučí vhodnému špecialistovi (urológovi, ortopédovi či fyzioterapeutovi). Pri poskytovaní anamnézy pacientom je dôležité odsledovanie sprievodných príznakov pacientom a to napr. bolesť pri močení, periodicita bolesti či charakter bolesti, prípadne iné ťažkosti. 

Bolesť krížov na ľavej strane: Aké sú príčiny? 

Bolesť krížov na ľavej strane môžeme klasifikovať podľa pôvodu na bolesť ústiacu z pohybového aparátu a na bolesť vznikajúcu následkom dysfunkcie vnútorného orgánu.  Bolesť ústiacu z pohybového aparátu môžeme odsledovať tak, že pacient trpí bolesťou krížov na ľavej strane len počas vykonávania dynamického pohybu v akomkoľvek rozsahu (chôdza, výstup schodov, beh a pod.). Ochorenie vnútorných orgánov sa viaže najmä na množstvo prijatých tekutín (pri problémoch s obličkami), polohu v ktorej pacient zotrváva a pod. Bolesť krížov na ľavej strane môže byť spôsobená aj plynatosťou. 

Akútny a chronický zápal obličiek

Obličky párový orgán a sú súčasťou filtračných orgánov organizmu. Nachádzajú sa po stranách lumbálnej chrbtice. Pracujú nepretržite a ich úlohou je odvod a vylučovanie toxických látok von z tela. Nedostatočne preliečené zápaly močových ciest a močového mechúra sú najlepšou predispozíciou pre vznik zápalu obličiek. Akútny zápal sa prejavuje bolesťou v lumbálnej (krížovej) časti chrbtice, rovnako ako bodavou bolesťou v oblasti močového ústrojenstva, prítomnosťou krvi v moči a pod. 

Chronický zápal obličiek je dlhodobo vyvíjajúci sa stav, ktorý môže prebiehať s minimálnym prejavom symptómov či úplne asymptomaticky.  Pri chronickom zápale obličiek môže byť bolesť krížov jediným príznakom, ktorý sa snažia mylne redukovať tzv. core cvičením, teda posilňovaním hlbokého stabilizačného svalstva

Príznaky akútneho zápalu obličiek 

  • Bolesť v lumbálnej časti chrbtice (môže sa prejavovať len na ľavej alebo len na pravej strane krížov)
  • Pocit smädu, vysoká horúčka
  • Prítomnosť krvi v moči, zakalenie moču ako aj bolesť sprevádzaná močenie

 

Blok SI (sakroiliakálneho) kĺbu

Blok sakroiliakálneho kĺbu je menej častou príčinou vzniku bolesti v oblasti krížovej oblasti a sedacích svalov. Sakroiliakálny kĺb (SI kĺb) je spojenie krížovej a bedrovej kosti. Už z jeho lokalizácie môžeme povedať, že prenáša veľké zaťaženia chrbtice. Problém nastáva vtedy, keď je SI kĺb zablokovaný či delokalizovaný (zväčša sa jedná o jeho posunutie). Blokáda SI kĺbu ústi priamo z tohto spojenia, zatiaľ čo delokalizácia pramení z nesprávneho mechanizmu pohybového aparátu. 

Oba prípady sú mimoriadne bolestivé, sprevádzané s bolesťou v krížovej oblasti, príp. môže bolesť vystreľovať až do sedacích svalov. V prípade, ak v SI kĺbe neprebiehajú zápalové procesy je možné bolestivý stav zmierniť pomocou fyzikálnej terapie a náprave dysbalancie párových svalov. Vďaka rehabilitačnému cvičeniu či mobilizačným technikám je možné predísť možnej recidíve.  

Dysbalancia párových svalov a vznik spazmov 

Dysbalancia párových svalov ústi z chrbtice. Podpornými článkami chrbtice sú práve párové svaly, ktoré zabezpečujú prenos, distribúciu sily a podporu chrbtice. Ich dysbalancia zapríčiňuje vznik spazmov či bolestivých blokád, ktoré môžu vystreľovať aj do horných či dolných končatín. K dysbalancií svalov dochádza vtedy, ak je jeden párový sval skrátený, prípadne sa rozsahy daných párových svalov na jednotlivých stranách líšia. 

K dysbalancií dochádza ako následok kontinuálneho vykonávania mechanickej práce, pohybového stereotypu, nedostatku pohybu či nesprávneho sedenia. Vznik spazmov je sekundárnym štádiom, ktorý vzniká pri dlhodobom probléme.

Bolesť na pravej strane lumbálnej (krížovej) chrbtice je môže byť zapríčinený rovnakými dôvodmi, kedy doktor vylúči traumatické, neurologické či gastroenterologické príčiny. 

 

Zdroje: