M54 diagnóza pomenúva súbor diagnostických článkov, ktoré sa zameriavajú na ochorenia aparátu chrbtice (napr. degeneratívne ochorenia apod). Diagnóza M54 sa ďalej rozdeľuje do viacerých ucelených kategórií, pričom každá z nich pomenúva špecifickú diagnózu s rôznym priebehom, liečbou aj prognózou. Spoločným činiteľom je zdravotná obštrukcia týkajúca sa segmentov chrbtice a kooperujúcich svalov. 

Diagnóza M54 1 Radikulopatia

Definícia: Radikulopatia je akútny bolestivý stav postihujúci miechové nervy chrbtice. Príčinou sú zväčša degeneratívne ochorenia segmentov chrbtice, inaktivita a ochabnutie svalov. Radikulopatia vzniká následkom útlaku a kompresie nervov prepájajúcich miechu, CNS a stavce chrbtce. Radikulopatiu môžeme ďalej kategorizovať na cervikálnu (krčná chrbtica), lumbálnu (drieková chrbtica), lumbálnosakrálnu (driekovokrížová oblasť). 

Symptómy: Symptómy radikulopatie sa rozdeľujú na iritačné (prenos vzruchov bolesti) a zánikové príznaky (poruchy neurologického poľa).  Medzi iritačné symptómy zaraďujeme vystreľovanie bolesti do končatín, vyžarovanie bolesti, mravčanie a tŕpnutie končatín. Zánikové symptómy sú charakterizované najmä anestetickým stavom – porucha vnímania bolesti. 

Liečba a prognóza: Liečba spočíva v podávaní analgetík a významnou behaviorálnou liečbou (rehabilitáciou). Fyzioterapeutická prax využíva mäkké techniky, fyzikálnu terapiu, postizometrickú relaxáciu apod. 

Diagnóza M54 2 Cervikalgia

Definícia: Cervikalgia je všeobecne definovaná ako bolesť krčnej chrbtice. Bolesť môže nadobudnúť rôzny stav – akútny alebo chronický. Chronická cervikalgia je spôsobená zdravotnou obštrukciou spôsobujúcou silnú tupú bolesť. S akútnou cervikalgiou sa stretla väčšina z populácie produktívneho veku. Kauzálnosť vzniku cervikalgie podlieha inaktivite, sedavou prácou a nesprávnou posturáciou. 

Symptómy: Bolesť je najvýznamnejším symptómom cervikalgie. Bolesť sa môže prejaviť bodavým charakterom, alebo plošným vyžarovaním bolesti. Bolesť hlavy, svalové trhanie, horúčka, podkožné hrčky môžu byť ďalšími príznakmi. 

Liečba a prognóza: Liečba cervikalgie podlieha správnej diferencovanej diagnóze, keďže sa môže jednať hneď o niekoľko diagnóz. Vo vysokej miere sú použité zobrazovacie testy (CT,RTG a pod) a testy palpačné. Liečba závisí od diagnózy, vo väčšine prípadov však pomôžu pravidelné rehabilitácie a uvoľňovacie cvičenia. 

Diagnóza M54 3 Ischias

Definícia: Ischiac je sedací nerv, ktorý je zároveň aj najdlhším nervom v tele. Zápal ischiasu je spôsobený jeho poškodením, alebo neúmernou svalovou prácou. 

Symptómy: Silná, prudká a neutíchajúca bolesť sú hlavnými príznakmi ischiasu. Pridružiť sa môže bolesť krížovej chrbtice, prípadne vystreľovanie bolesti do dolných končatín. 

Liečba a prognóza: Zápal sedacieho nervu si v mnohých prípadoch vylieči telo samo. Prípady, kedy bolesť trvá viac ako niekoľko dní, prípadne nie je možné vykonávať elementárne činnosti, si vyžadujú odborný dohľad všeobecného lekára, príp. špecialistu. 

Diagnóza M5 4 Lumbago s ischiasom

Definícia: Lumbago s ischiasom je kombinácia zdravotných ťažkostí, ktoré sa vyskytujú duálne. Lumbago označuje bolestivý  stav krížovej a driekovej chrbtice rôznych príčin. 

Symptómy: Lumbago s ischiasom zdieľa symptómy. Pri tomto stave môže bolesť vystreľovať do dolných končatín, môže dôjsť k znecitliveniu bedrovej časti či jej brneniu.

Liečba a prognóza: Prvým krokom je diagnostika, ktorá vylúči alebo potvrdí prítomnosť degeneračných procesov. Následne sa volí liečba konzervatívna (podávanie medikamentov, liečebný telocvik, a pod.), alebo chirurgická (len zriedka). 

Záver

Diagnóza M54 zahŕňa subkategórie bližšie špecifikujúce typy bolesti chrbta a ich príčiny. Vo veľkej miere môžeme konštatovať,že vznik týchto bolestí priamo ovplyvňuje obvyklá posturácia pacienta, pracovná náplň, ako aj genetické predispozície (v prípade degeneračných ochorení). 

Vďaka cvičeniu pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta  je možné zabezpečiť prevenciu, ako aj ochranu proti recidíve.