Zabudnite na klasické bandáže, vyskúšajte kineziotaping

Určite ste si už niekedy všimli ľudí oblepených bielymi alebo farebnými páskami. V dnešnej dobe je to obľúbený fenomén najmä medzi športovcami, avšak čoraz častejšie sa vyskytuje u bežnej populácie. Ide o tzv. tejping alebo kineziotaping, ktorý je už niekoľko desiatok rokov terapeutickou metódou pri riešení problémov pohybového aparátu. Pomocou špeciálnych nalepovacích pások sa zaisťuje stabilita a fixácia kĺbov a svalov a zabezpečuje sa tiež prevencia pri ich nadmernom zaťažovaní. Zranenia bývajú nepríjemnou súčasťou života. Spôsobujú bolesť a nežiaduce spomalenie tempa, ktoré môže mať za následok zníženie výkonnosti. Tejping je metóda, ktorou môžeme rôznym zraneniam nielen predchádzať, ale s jej pomocou poranenia aj liečiť.

Kde a ako použiť tejping

Kineziotaping má široké použitie hlavne na horných a dolných končatinách. Tejpy sa aplikujú v tzv. stredne funkčnom postavení, aby nespôsobili funkčnú zábranu v rozsahu pohybu liečenej partie. Jednoduché nalepenie pásky dráždi proprioreceptori v koži, a tak telo viac vníma oblasť, kde sa tejp nachádza. To slúži na lepšie uvedomenie si poškodeného miesta.

Používanie klasických bandáží, ako je sadra, má na svedomí rôzne nepriaznivé dôsledky, medzi ktoré patrí ochabnutie svalstva, obmedzenie hybnosti v kĺboch, svrbenie a zhoršenie sebestačnosti. Tejp neobmedzuje liečenú partiu tela úplne v pohybe a tak sa predchádza nepriaznivým dôsledkom, ktoré sú často spojené s tradičnou fixačnou liečbou.

Aby páska mohla plniť svoju funkciu čo najdlhšie, je potrebné zaistiť dokonalý kontakt medzi kožou a tejpovacím materiálom. Základným pravidlom a nutnosťou je suchá, hladká pokožka. Nie je vhodné tejpovať pri výrazných kožných alergiách, zápaloch kože, pri plesňovom ochorení alebo povrchovom krvácaní. Podľa spôsobu využitia rozdeľujeme tejpy na fixačné, dynamické a kineziologické pásky.

Fixačné tejpovacie pásky

Fixačné pásky sa používajú na fixáciu a spevnenie kĺbových štruktúr a svalov. Ich hlavnými výhodami sú pevnosť a lepivosť. Pri klasickom tejpovaní sa páska väčšinou používa len počas doby športovej aktivity. Pri liečbe akútnych a chronických bolestí pohybového a svalového aparátu sa využíva špeciálna metóda nazývaná kineziotejping.  Páska zostáva na koži až 5 dní, pričom sa očakáva, že bude čo najpružnejšia. Vďaka pružnosti  kinezio tejp neobmedzuje v pohybe a jeho vlastnosti napodobňujú vlastnosti ľudskej kože. Ak by vás zaujímalo ako je to pri tejpovaní kolena viac informácii nájdete v článku ,tu'.

Dynamické tejpy

Dynamické tejpovanie je metóda využívajúca vysoko elastické pásky, ktoré sa dajú roztiahnuť do dĺžky a šírky. Takýto tejp umožňuje prevedenie žiadaného pohybu a stabilizuje kĺb bez obmedzenia rozsahu pohybu. Tento prístup sa nazýva biomechanické tejpovanie, nakoľko prispieva energiou do kinetického reťazca a tejpuje celý pohyb.

Kineziologické pásky

Tejpovacie pásky sa využívajú k stabilizácii kĺbových štruktúr a segmentov. V terapii sa kinesiotaping využíva tiež ako opora rôznych pohybových segmentov . Je určená k zníženiu záťaže svalu alebo inej štruktúry vystavovanej preťaženiu. To nastáva väčšinou vplyvom váhy segmentu a nefunkčnosti štruktúr, ktoré majú za úlohu udržať segment vo fyziologickom postavení.

Kontraindikácie tapingu

Metóda tapingu sa neodporúča pri onkologických ochoreniach, malígnom melanóme kože, rôznych typoch bradavíc, akútnej trombóze, horúčkovitých stavoch a zvláštna opatrnosť by mala byť pri alergických reakciách na náplasťové materiály. Veľká obozretnosť je nutná v prípade tehotenstva, preto sme sa tejto téme venovali aj v samostatnom ,článku'. Všeobecne platí, že ak nemáte praktické skúsenosti s aplikáciou tajpingu a základnú znalosť problematiky, je nutné všetko konzultovať s odborníkom.

Príďte sa poradiť zdarma >>>>