Seknutie v krížoch - prvá pomoc

Ako si pomôcť v prípade, že vás seklo v krížoch? A čo to seknutie v krížoch vlastne znamená? Čo robiť pre okamžitú úľavu a čo je potrebné z dlhodobého hľadiska, ak nechceme, aby sa bolesť vracala? To všetko sa dozviete v tomto článku.

Bolesť v krížoch - čo ju spôsobuje?

Nie každá bolesť krížov má rovnakú príčinu. Veľakrát pri bolesti myslíme na to najhoršie - napr. vyskočená platnička, teda poškodenie chrbtice, mäkkých štruktúr alebo svalov. Bolesť však nemusí nutne signalizovať hneď to najhoršie. Aké sú najčastejšie príčiny bolesti krížov?

Vyskočená platnička

Alebo odbornejšie vyklenutá platnička. Ide o stav, kedy sa medzistavcová platnička dostane do polohy, v ktorej tlačí na nerv a spôsobuje bolesť, čo sa nazýva aj protrúzia medzistavcovej platničky. Ďalej môže vonkajší prstenec platničky prasknúť a gélovité jadro sa pod tlakom vytláča von alebo dovnútra medzistavcového priestoru. Tento stav sa nazýva hernia medzistavcovej platničky. Ako seknutie sa často označuje aj bulging disku, čo je vyklenutie platničky nad 25%. Zanedbaný bulging disku sa postupne môže zmeniť na diagnózu: extrúzia disku chrbtice (stratené jadro a drobenie platničky). K tomuto stavu dochádza veľmi často práve v oblasti spodnej - driekovej chrbtice, nakoľko je to jedna z najpohyblivejších častí chrbtice a tiež patrí k najnamáhanejším, keďže mnohí ľudia dnes sedia dlhé hodiny v práci. Sedenie a nesprávne pohybové vzorce, prípadne dlhodobá alebo náhla námaha danej oblasti, môžu spôsobiť poškodenie tohto druhu. Diagnostika je možná na základe MRI alebo CT chrbtice a ak sa problém s platničkou potvrdí, pristupuje sa najskôr ku konzervatívnym typom liečby - cvičenie pod dohľadom fyzioterapeuta, lieky proti bolesti a zápalu a na podporu hojenia nervov a takisto fyzikálne terapie. Tento stav sa najskôr rieši konzervatívnymi spôsobmi - cvičenie, fyzikálna terapia a lieky proti bolesti a zápalu a v najhoršom prípade sa pristupuje k operácii.

Lumbago

Lumbago označuje silnú bolesť krížovej časti chrbtice, ktorá sa prejavuje aj inými symptómami. V prípade lumbaga sú to kŕče a bodavá bolesť sprevádzaná enormnou únavou, zníženou chuťou do jedla či psychickými problémami spojenými s úzkosťou až depresiou, ktoré sa týkajú predovšetkým chronických prípadov. Tieto symptómy sú nezameniteľné s iným typom bolesti krížov. Najčastejšie sa lumbago prejavuje bolesťou znásobenou pohybom, kedy kŕč prechádza do sedacích svalov a úponov dolných končatín, ďalej to môže byť kŕč či prudká bolesť na jednej strane drieku a s tým spojené aj krívanie a znemožnený predklon či záklon, necitlivá bedrová časť, brnenie, príp. znecitlivenie končatín – lumbago s ischiasom, podráždeným sedacím nervom a pocit stuhnutia v celej oblasti.

Bolesť krížov vystreľujúca do nohy

Veľmi častý sprievodný jav bolesti krížov je aj bolesť, ktorá vystreľuje do nohy. Zväčša je to spôsobené práve vyklenutou platničkou, ktorá tlačí na nerv inervujúci dolnú končatinu. Najčastejšie je bolestivá len jedna strana - podľa toho, do ktorej strany sa platnička vyklenie. Ďalšou príčinou tejto bolesti je aj čiastočné vykĺbenie medzistavcových kĺbov - fazetových kĺbov, ktoré zabezpečujú kĺbové spojenie jednotlivých stavcov chrbtice. Riešením je aplikácia liekov od bolesti a proti zápalu, fyzikálna terapia, manuálne terapie, napr. mäkké techniky a cvičenie, ktoré vám nastaví fyzioterapeut.

Blokové postavenie stavca

Nemalú bolesť zažijú aj tí ľudia, u ktorých sa jeden zo stavcov zablokuje, najčastejšie z dôvodu nevhodne opakovaného pohybu alebo v dôsledku úrazu. Môže ísť rovnako o stavce v driekovej, ako v hrudnej či krčnej chrbtici. Keďže z chrbtice vychádzajú nervy do orgánov a končatín, ich blokáda môže spôsobiť mnoho rôznych symptómov, podľa toho v, ktorej časti chrbtice k blokáde dôjde.

  • Ak je zablokovaná krčná chrbtica môže sa to prejaviť bolesťou hlavy až migrénou, zvracaním, keďže krvný tlak klesá a naopak tlak na krčné cievy sa zvyšuje. Dokonca aj časté zápaly mandlí, angíny, bolesti a zapálené hrdlo, či zhoršený zrak alebo sluch, môžu byť spojené s krčnou chrbticou.

  • Blokáda v hrudnej chrbtici, ktorá je najmenej pohyblivou časťou chrbtice, najmä medzi lopatkami, spôsobí stuhnutosť a neschopnosť sa v danej oblasti otočiť. Nervy vychádzajúce z hrudnej chrbtice inervujú svaly smerom nadol, členkové kĺby a prsty na nohách, takže ich stuhnutosť môže signalizovať problém v hrudnej chrbtici.

  • Blok v driekovej chrbtici sa môže prejaviť ako problémy s trávením, zápchami či naopak hnačkami, hemoroidmi a tiež neplodnosťou či zníženým libidom. Táto časť chrbtice inervuje pohlavné orgány, podbruško a brucho.

  • Pod driekovou chrbticou sa nachádza sakroiliakálne alebo SI skĺbenie, v ktorom sa spája krížová kosť a panvové kosti. Ak dôjde k blokáde v tejto oblasti, môže to spôsobiť bolesť v nohách a chodidlách, ale aj pichanie a bolesti v podbrušku a pri menštruácii.

S akútnou blokádou stavca v ktorejkoľvek časti chrbtice vám pomôže chiropraktik jeho napravením, avšak je nutné následne stav ukotviť vhodným cvičením pod vedením fyzioterapeuta.

Svalová nerovnováha

Alebo svalová dysbalancia. Týmto pojmom sa označuje stav, kedy sa svaly v pohybe neaktivujú vyváženým spôsobom, ale dochádza k preťaženiu len určitých svalov, pričom iné skupiny svalov sú oslabené. Preťažený sval sa časom začne hlásiť bolesťou. K tomuto javu dochádza hlavne u ľudí, ktorí vykonávajú šport alebo majú zamestnanie, pri ktorom telo jednostranne zaťažujú, ale nijako túto záťaž nekompenzujú. Svaly sa rozdeľujú na fázické a posturálne, pričom fázické majú sklon k ochabovaniu, preto by sa mali pravidelne posilňovať. Naopak posturálne svaly zodpovedajú za vzpriamenú polohu a majú sklon ku skracovaniu, ktoré vedie k nesprávnemu držaniu tela. Tento problém je možné odstrániť len vhodným cvičením, ideálne s fyzioterapeutom, ktorý dohliadne na to, aby ste zapájali svaly rovnomerne a postupne nadobudli vyváženú muskulatúru.

Úraz mäkkých štruktúr

Pod mäkkými štruktúrami máme na mysli všetko, čo nie sú kosti - v prípade chrbtice teda stavce. Patria tam svaly, medzistavcové platničky, väzy, šľachy a fascie. Môže dôjsť k natiahnutiu alebo až natrhnutiu svalu, v horšom prípade väzu či šľachy. Horší prípad je to preto, že väzy a šľachy sú prekrvené menej ako svaly, preto je ich rekonvalescencia časovo náročnejšia. Je dôležitá správna diagnostika a plán liečby, ktorý bude zahŕňať oddych a pravdepodobne aj vynechanie niektorých konkrétnych pohybov a časom aj fyzioterapiu.

Najlepší liek na bolesť chrbtice v oblasti krížov

Najlepší liek na váš problém bude závisieť od jeho príčiny, ktorú nemusí byť jednoduché zistiť. Svoju rolu zohráva mnoho faktorov cez množstvo a kvalitu fyzickej aktivity až po pohybové vzorce, psychický stav, hormonálnu nerovnováhu, mieru vyčerpania, atď. Jedným z najlepších liekov na bolesť chrbtice je cvičenie. Činnosť, na ktorú akosi v súčasnej dobe pozabúdame. Oveľa radšej siahame po liekoch a myslíme si, že tým vyriešime príčinu nepríjemných stavov. Pritom stačí len pár minút denne na to, aby sme mohli predísť nepríjemným bolestiam. Ak sa k cvičeniu neviete takpovediac dokopať sami, vyskúšajte skupinové cvičenia, kde sa cvičiaci môžu navzájom motivovať.

Seknutie v krížoch – prvá pomoc

Ak nás seklo v krížoch, treba si nájsť vhodnú úľavnú pozíciu. Prvou pomocou vie byť aplikovanie suchého tepla na bolestivé miesto. Ak práve nemáme po ruke termonáplaste, častokrát pomôže i obyčajný termofor, prípadne vlnený šál, alebo deka, ktorú si omotáme okolo bedier. Ďalej je však vhodné poradiť sa o liečbe s odborníkom. Nemusíte myslieť hneď na to najhoršie, nie všetko sa musí končiť operáciou. Existuje hneď niekoľko neinvazívnych metód liečby, ktoré dokážu zmierniť nepríjemné príznaky.

Prevencia: Správne držanie tela

Okrem pohybu a cvičenia je skvelou prevenciou aj úprava držania tela v stoji, v chôdzi a pri sedení. Myslite však na to, že cieľom nie je to, aby sme svoje telo celý deň kontrolovali a aktívne ho držali v nejakej póze. Dokonca to nie je ani možné. Problémom totiž nie je ani tak samotná pozícia tela, ako čas, ktorý v nej strávime. Práve preto je dôležitý všestranný a bohatý pohyb a kompenzácia najčastejšej pozície alebo pohybov, ktoré robíte. Ak je telo uvoľnené a zároveň dostatočne silné a pružné, v ktorom sa záťaž pri pohybe rozkladá rovnomerne, je dosť pravdepodobné, že sa vyhnete bolestiam pohybového aparátu. Vyskúšajte 5 cvikov, ktorými si držanie tela zlepšíte. Takisto pamätajte, že držanie tela neznamená iba "vystretý chrbát". V prvom rade, naša chrbtica je prirodzene dvakrát esovite zahnutá, aby dokázala vstrebávať nárazy a tlak pri chôdzi a inom pohybe, takže pojem "vystretý chrbát" je skôr hovorový. Chrbtica by mala byť prevažne v predĺžení s ťažkou kostrčou a napriamenou hlavou, ktorá je v pohybe voľná. Zároveň spôsob akým telo držíme do veľkej mieri závisí aj od stavu a spôsobu používania chodidiel, panvy, hlavy a schopnosti nášho stredu reagovať na záťaž a v neposlednom rade i to, ako sa vzťahujeme sami k sebe a k okolitému svetu. Predstavte si človeka, ktorý je dlhodobo smutný a deprimovaný, alebo niekoho, kto sa bojí alebo je naopak agresívny - ako bude vyzerať držanie tela u takýchto ľudí? Ako vidíte, držanie tela je komplexný jav a pohyb a cvičenie sú len jedným z faktorov, ktoré ho dokážu ovplyvniť, samozrejme, veľmi podstatným. Prečítajte si o držaní tela viac v tomto článku.

Fyzioterapia – veda, ktorá pomáha

Fyzioterapia je odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Práve fyzioterapeuti sú odborníkmi a častokrát i dobrými pomocníkmi na ceste k zdravému telu. Problém je však často v pacientoch, ktorí prehliadajú počiatočné ťažkosti a signály tela. Neriešený problém, či bolesť môže vyústiť až do ťažkého stavu, ktorý sa nie vždy podarí vyliečiť. Pamätajte, že ani ten najlepší odborník vám nedokáže pomôcť, ak vy sami nebudete ochotní zmeniť svoj doterajší spôsob fungovania.

Neinvazívne metódy liečby bolesti krížov

V našej klinike sme pre našich pacientov vytvorili špeciálny fyzioterapeutický program, ktorý je kombináciou viacerých terapeutických prístupov. K pacientom však pristupujeme individuálne, prispôsobujeme ho práve ich špecifickým potrebám. Aplikujeme ho veľmi často práve pri bolestiach chrbta či po seknutí v krížoch. Zistite svoje možnosti prostredníctvom bezplatnej konzultácie a zistite, aké sú možnosti liečby vašich bolestí.

Čo pomáha na seknutie v chrbte?

Najskôr sa pozrime na to, čo môžete pre seba urobiť hneď, ako k seknutiu dôjde. Už samotná bolesť vás donúti ľahnúť si do úľavovej polohy, ktorú si každý najlepšie individuálne nájde sám. Môže to byť poloha v ľahu na nebolestivej strane tela, pričom je spodná ruka pod hlavou, vyššie položená noha je pokrčená v kolene, možno si ju podložiť vankúšom, pričom spodná noha je vystretá. Môžete si ľahnúť na chrbát a nohy vyložiť na stoličku, fit loptu alebo iný predmet. Úľavová poloha nesmie provokovať bolesť, ktorú je možné utíšiť liekom proti bolesti - analgetikum. Väčšinou majú aj protizápalové účinky, ako napr. ibuprofén či naproxén, diklofenak v tabletách je len na recept, ale voľnopredajný je v géli a v náplastiach). Neurologický účinok diklofenaku posilňujú vyššie dávky vitamínov z radu B, majú aj ochrannú funkciu pred zápalmi nervov – najmä vysokoúčinná trojkombinácia vitamínov B1, B6 a B12 v lieku. Relaxačné účinky na svalstvo má voľnopredajný guajfenezín, väčšina liekov na uvoľnenie svalstva je však na predpis.Pomáha aplikácia tepla, ktoré takisto relaxuje svalstvo v kŕči, najlepšie z infračervenej lampy, fénu či termonáplastí z lekárne. Ľudia, ktorí majú problémy s chrbticou, by si mali dávať pozor na chlad a prievan, vrátane plávania v studenej vode a je dobré na boľavé miesto aplikovať suché teplo - termonáplaste alebo klasickú termofľašu. Pri seknutí treba pamätať, že tabletky sú len dočasným a symptomatickým riešením, čiže nerieši sa nimi príčina. Po tom, čo odznie akútna bolesť, je vhodné navštíviť lekára. V našej fyzioterapeutickej praxi využívame rôzne techniky v závislosti od charakteru zaseknutého nervu. Často sa stretávame s pacientmi, u ktorých seknutie v krížoch prišlo nečakane, napr. v dôsledku nevhodného pohybu alebo ide o seknutie v tehotenstve. Je dôležité povedať, že síce nás seknutie zastihne nečakane a odrazu, vyrábame si ho dlhodobo, inými slovami, nestane sa to len tak zo dňa na deň. Nesprávne pohybové vzorce, prílišná záťaž, alebo naopak nedostatok pohybu, ofúknutie a chlad, to všetko na nás pôsobí dlhodobo, až to jedného dňa prerastie do akútnej a silnej bolesti. V prípade akútnej blokády chrbtice aplikujeme diatermiu, ktorá využíva vysokofrekvenčný prúd s nízkym napätím. Radí sa medzi fyzikálne terapie. Vďaka vysokofrekvenčnému prúdu vzniká tzv. suché teplo, ktoré sa dostane do hlbších štruktúr svalstva. Ďalšou možnosťou môže byť aplikácia ultrazvuku, ktorá je taktiež formou elektroliečby. Využíva tepelnú energiu na uvoľňovanie svalstva a tým znižuje dráždenie nervu v danej oblasti. Analgetický účinok sa dostaví aj po absolvovaní metódy mäkkých techník. Tie vykonáva náš profesionálny personál, pričom účelom tejto masáže je uvoľňovanie postihnutých svalov v určitých reflexných bodoch, v dôsledku čoho sa dostaví analgetický účinok. Považujeme za dôležité upozorniť, že mäkké techniky, rovnako ako aj metóda ultrazvukom a diatermia, musia byť vykonávané profesionálnym odborníkom. Masáže snažiace sa o podobný účinok ako pri mäkkých technikách sa môže skončiť hospitalizáciou, na základe zhoršenia stavu vplyvom vzniku zápalu nervu (neuritídy) či zhoršenej mobility. Masáž seknutých krížov neodborným spôsobom nespadá do úvahy, pretože liečba si vyžaduje odborné posúdenie príčiny a jej náležité riešenie vhodnou metódou liečby a oddychom.

Autor

MUDr. Jozef Staríček
MUDr. Jozef Staríček
  • Vzdelanie: Vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)

  • Atestácia: v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

  • Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.