Bolesť hlavy z krčnej chrbtice je bolesťou, ktorej výhoda spočíva v jednoduchom odstránení pomocou neinvazívnych metód – cvičenia. Práve precvičovanie a naťahovania svalov v tenzií, napätí, minimalizuje bolesť hlavy, ktorého tenzia je hlavným zdrojom. Fyzioterapia je odborom, ktorý vie s pomocou voľby vhodných cvikov riešiť  problémy, ktoré sú zdanlivo mimo odborného hľadiska. Bolesť hlavy z krčnej chrbtice, tenzná bolesť, môžeme potlačovať analgetickými prostriedkami, tie však neriešia problém a je takmer 100% pravdepodobnosť, že sa tenzná bolesť úplne nepotlačí.

 

Čo spôsobuje bolesť hlavy z krčnej chrbtice?

Bolesť hlavy, ako už z názvu vyplýva, spôsobujú anomálie krčnej chrbtice. V prípade, že je krčná chrbtica v poriadku a jej funkcie nie sú narušené, bolesť v oblasti hlavy nemá dôvod vzniknúť vplyvom tenzie. Stuhnutosť krku, zaseknutie nervu, nesprávna chôdza či vplyv civilizačných ochorení,  ako je napríklad obezita, je len z mála príčin, ktoré spôsobujú tento typ bolesti.

Dôležité je, aby lekár zistil o akú príčinu sa jedná. Nie každá bolesť ústi v krčnej chrbtici a je spôsobená fyziologickými stavmi ako je napätie prislúchajúcich stavov. Liečba za pomoci fyzioterapeuta sa upriamuje na riešenie problému a ak je diagnóza nesprávne určená, úľava od bolesti hlavy sa nemusí dostaviť.

 

Bolesť hlavy v zátylku

Bolesť hlavy v zátylku môže mať hneď niekoľko pôvodcov. Najčastejším zdrojom je nepochybne krčná chrbtica, o ktorej sme písali vyššie. Ďalším možným zdrojom bolesti je nízky tlak, kedy sa však bolesť objavuje aj na spánkoch a nadobúda pulzujúci charakter. Práve nízky tlak môže súvisieť s meteosenzitivitou pacientov, kedy je bolesť spôsobená prudkou zmenou počasia.

 

Bolesť hlavy z krčnej chrbtice a vplyv fyzioterapie

Fyzioterapia je mylne považovaná za odbor, ktorý rieši výhradne bolesti spojené so svalmi, šľachami či celkovo s rehabilitáciou. Fyzioterapia však pokrýva celú škálu problémov vznikajúcich na základe poškodenia či inej anomálie mäkkého tkaniva, rovnako ako napätie svalov prislúchajúcich ku hlave a krčnej chrbtici. V niektorých prípadoch sa taktiež môžeme domnievať o stuhnutí či napätí tvárových svalov vplyvom chrbtice, čo je taktiež možné riešiť fyzioterapeutickou cestou.

 

Skúsenosti, ktoré sme nadobudli počas rokov liečenia našich pacientov ukázali, že správnou diagnostikou a pravidelným cvičením je možné sa zbaviť aj chronického ochorenia, kedy sú analgetiká už zbytočným zahlcovaním organizmu človeka.

 

Stuhnutý krk a bolesť hlavy

Stuhnutý krk môže byť upovedním, že nie je všetko s chrbticou v poriadku. Zaseknutie nervu či stuhnutie krku nie je len tým, že sme sa zle vyspali. Toto upovedomenie pramení z omnoho zložitejších a vážnejších stavov.  Zlé držanie tela, kontinuálne namáhanie jednej časti strany tela, nesprávna obuv, ktorá nepodporuje jednotlivé krivky chodidla, a iné. Stuhnutie krku zväčša prejde po niekoľkých dňoch a bolesť môžeme utlmiť analgetikami. Mnohí pacienti tento problém neriešia avšak neuvedomujú si, že keď nastane stuhnutie krku značí to, že niečo nie je v poriadku.

 

Fyzioterapia dokáže pomôcť nie len pri bolesti hlavy z krčnej chrbtice, ale aj pri stuhnutom krku či zaseknutom nerve. Problémom je to, že pacienti nedodržiavajú cvičebný plán stanovený fyzioterapeutom. Cvičiť môžete aj v pohodlí domova, odporúčame však začať pod taktovkou skúsených fyzioterapeutov ako u nás, na klinike Profy.

Poraď sa s našimi skúsenými fyzioterapeutmi