Bolesti krížov pred pôrodom sú najčastejšie spôsobené prirodzenou zmenou tela, vďaka ktorej je žena schopná donosiť dieťa a porodiť ho. Už v tehotenstve je dôležité vedieť rozoznať druh bolesti, ktorý okrem anatomických a hormonálnych zmien môže signalizovať aj predčasný pôrod či infekciu. Vo fyzioterapeutickej praxi sa najčastejšie stýkame s bolesťou, ktorá je ovplyvnená zmenou pelvisu, panvy, prípadne imobilitou. Pohyb značne ovplyvňuje bio-psycho-sociálnu štruktúru rodičky. Stres a anxióza, úzkosť,  spôsobujú zvýšenú tenziu v svaloch a môžu viesť k vzniku spazmov, tj. k bolesti, a to rovnako ako inaktivita a nedostatok pohybu. 

 

Bolesti krížov pred pôrodom

 

Bolesť vplyvom anatomických a hormonálnych zmien

 

Bolesti krížov pred pôrodom sú z väčšieho percenta spôsobené práve anatomickými a hormonálnymi zmenami, ktorým je telo vystavené za veľmi krátku časovú jednotku. Z anatomického hľadiska prechádza najväčšími zmenami chrbtica a panva, lat. pelvis. Tieto zmeny sú podnecované vyplavovanými hormónmi.  

 

Zmeny panvy a chrbtice 

Zmeny panvy sú kľúčovým procesom kedy sa telo pripravuje na pôrod. Najradikálnejšie zmeny sa dejú v neskoršom štádiu 2. trimestra a počas 3. trimestra. Rodičky pociťujú silný tlak, nie bolesť, ktorý sa prejavuje približne od 7.mesiaca tehotenstva. Tlak je spôsobený nie len váhou plodu, ale aj uvoľňovaním tkanív. Uvoľňovanie tkanív je spôsobené vyplavovaním hormónu relaxínu. Jeho účinkom dochádza k zmäknutiu väzov a šliach, čím sa rozostúpi lonová spona. Rozostúpenie lonovej spony umožní lepšiu distribúciu tlaku od váhy plodu. 

Zmeny panvy priamo súvisia so zmenami chrbtice, najmä sakrálnej chrbtice (krížovej). Bolesti krížov pred pôrodom sú spôsobené zmenou centráže ťažiska, čím sa mení aj postura rodičky. 

 

Bolesť oblých väzov

Oblé väzy sú väzy spájajúce maternicu s panvou. Ich bolestivosť môže rodička pociťovať ako ostrú a bodavú bolesť po oboch stranách brucha, ktorá vzniká vtedy, keď sa panva vplyvom hormónu relaxínu naťahuje do strán. Tento druh bolesti môže vyvolať ich prudký sťah  – kýchnutie, zakašľanie, resp. prudká zmena polohy. 

 

Falošné kontrakcie 

Falošné kontrakcie sa prejavujú po 20. týždni tehotenstva, najčastejšie však v 3. trimestri. Ich funkcia nie je všeobecne známa, avšak rodičke pomôžu pri nácviku správneho dýchania. Primárnym rozdielom medzi falošnými kontrakciami a pôrodnými bolesťami je ich frekvenčná neurčitosť – prichádzajú a odchádzajú nepravidelne. 

 

Nebezpečné bolesti pred pôrodom 

Niektoré bolesti signalizujú život ohrozujúci stav, ktorý sa môže týkať rodičky ako aj plodu. 

Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc: 

 

  • Ak ste v 1. trimestri a pociťujete bodavé bolesti, prevažne na jednej strane – môže sa jednať o mimomaternicové tehotenstvo.
  • Ak pociťujete silnú bolesť chrbta, tvrdne vám brucho –  s najväčšou pravdepodobnosťou ide o oddelenie placenty ešte pred pôrodom. Urýchlene navštívte lekára!
  • Ak pociťujete pravé kontrakcie, ktoré sú sprevádzané krvácaním z pošvy a silnou bolesťou krížov – môže sa jednať o potrat, až 20% pôrodov sa končí potratom.

 

 

Ďalšie predpôrodné bolesti 

Vetry 

Vetry sú spôsobené nadúvaním a spôsobujú bolesť v podbrušku, ktorá sa však môže objavovať aj po bokoch brucha či v sakrálnej oblasti chrbtice. Bolesť nadobúda bodavý charakter, avšak po krátkom čase opäť ustúpi – nezaraďuje sa medzi nebezpečné prejavy a objaviť sa môže aj bez gravidity. 

 

Bolesti krížov po pôrode

Bolesti krížov po pôrode sú spôsobené posturálnymi zmenami a oslabením svalov. Pri bolestiach chrbtice po pôrode si musíme uvedomiť, že telo rodičky sa menilo 9 mesiacov a rekonvalescencia z tohto stavu trvá niekoľko týždňov. 

Na vitalite chrbtice a správnosti postury sa podieľa niekoľko svalových celkov, ktoré medzi sebou kooperujú. Častou zdravotnou komplikáciou po pôrode býva diastáza brušných svalov, čo je rozostup a oslabenie priameho brušného svalu.  Po pôrode sú rovnako oslabené aj svaly panvového dna, čo môže viesť k inkontinencií po pôrode

Panvové dno a abdominálne svaly sú stabilizátormi chrbtice a pri ich oslabení môže nastať bolesť sakrálnej oblasti. 

 

Fyzioterapia a bolesť krížov pred a po pôrode

Fyzioterapia a cvičenie počas tehotenstva je efektným prevenčným prostriedkom pred diastázou brušných svalov, bolesti krížov pred pôrodom ako aj oslabenia panvového dna. Fyzioterapeut vypracuje rodičke cvičebný plán, oboznámi s jednotlivými zostavami a prispôsobuje ich vzhľadom na fyziologické možnosti pacientky. 

Vďaka účinnému pohybu je možné pacientku pripraviť na pôrod a znížiť bolesť bez využitia analgetík, a to zlepšením krvného riečiska v sakrálnej oblasti a dostatočným strečingom svalov. 

 

Zdroje: 

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte článok

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hlasov: 0

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.